Brunbakklia og Skolehagen. Foto: Helge Nordby

Denne planen bør du lese

Publisert av Arne Heimestøl 27.08.2022. Sist oppdatert 27.08.2022.

1. september skal formannskapet ha møte på Hedda hytter. I tillegg til bedriftsbesøk skal de folkevalgte denne gangen behandle seks saker.

Den siste saken er Temaplan for helhetlig boligplan Sør-Aurdal kommune 2022–2030. Samme sak kommer opp i kommunestyrets møte 15. september.

Mitt Sør-Aurdal har tidligere sett på den private boligmassen i Sør-Aurdal. Se dette oppslaget fra 14. mars i år.

Temaplanen

Formålet med planen er å styrke kommunens rolle som boligaktør. Planen skal erstatte tidligere boligsosiale handlingsplan, og har som formål å ta for seg hele boligpolitikken, også den boligsosiale.

Målet er å stake ut en overordnet, og langsiktig kurs for politikken. Den skal beskrive hvilke virkemidler som tas i bruk for å komme dit, og ha en tiltaksdel.

Noen momenter

På sidene 7 og 8 i planen kan du lese om hvordan folketallet har utviklet seg i de ulike kretsene i kommunen fra 2000–2020.

På side 10 leser vi følgende:

«Ved å satse på fortetting i sentrumsområder/knutepunktene vil dynamikken og boligsirkulasjonen stimuleres, og man vil bidra til å skaffe de med lavere kjøpekraft brukte og rimeligere boliger.

Videre kommer det frem fra stedsanalysen at nye boliger bør lokaliseres i eller tett ved sentrum, helst innen en radius på 500 meter fra kollektivknutepunkt og maksimalt innenfor en radius på 1000 meter. For eldre og folk med bevegelseshemming bør avstanden være så kort som mulig, og godt tilrettelagt for at de enkelt kan klare seg selv i størst mulig grad.

Fortetting i sentrumsområdene i Bagn og Hedalen og nye boligkonsepter, kan være en del av løsningen for at vi best mulig kan legge til rette for at folk kan bo lengre hjemme og klare seg mest mulig på egenhånd. I tillegg til boliger for eldre trenger vi også nye boligkonsepter for unge mennesker og yngre tilflyttere som bor alene og har behov for felles møteplasser.»

Hedalen sentrum. Illustrasjon hentet fra planen

Les også..

Skogbrann

Økende skogbrannfare

Tørke medfører betydelig økt fare for brann i skog og ...
Mobiltelefon

Test av Nødvarsel

Onsdag 14. juni klokken 12 testes Nødvarsel på mobil og ...
Fønhuskoia. Foto: Sigrid Haugen

Dugnadsuke på Fønhuskoia – blir du med?BEKJENTGJØRELSE 

Onsdag 14. – lørdag 17. juni blir det dugnadsuke på ...
Kommunedirektør Haakon Boie Ludvigsen og ordfører Marit Hougsrud

Innrømmer brudd på kommuneloven

Torsdag 23. mars var det møte i formannskapet. I innkallinga kunne ...
Fra bedriftsbesøket

Statsrådsbesøk

Onsdag 31. mai var olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) ...
Bjørn Lien

Stadig færre ledige i Innlandet

Ved utgangen av mai var 4 817 personer i Innlandet ...