Mitt Sør-Aurdal. Olmhus orienterer.

Bolystprosjektet forlenges

Publisert av Arne Heimestøl 14.03.2022. Sist oppdatert 14.03.2022.

Styret i Mitt Sør-Aurdal SA har enstemmig vedtatt å nedjustere årlig budsjett fra
1 000 000 kr til 750 000 kr for å forlenge prosjektperioden ut 2024. Dette kom fram da prosjektleder Eivind Olmhus orienterte kommunestyret om status for bolystprosjektet. Olmhus sin stilling er nedjustert fra 80 % til 60 % etter eget ønske, da han også underviser på SAUS fra januar.

Økonomi 2021

Inntekter859 500 kr
Utgifter315 983 kr
Driftsresultat543 517 kr

Sluttrapporten til Innlandet fylke utløser 250 000 kr i tilskudd sommeren 2023. Antatt inntekt på 1 000 000 kr vil kunne brukes i 2024.

Mange tomme boliger i Sør-Aurdal

En kartlegging Mitt Sør-Aurdal har gjennomført, viser at det i kommunen finnes 335 helårsboliger der eier bor et annet sted. 320 av disse boligene står enten tomme eller blir brukt som ferieboliger.

15 boliger leies ut, 8 er allerede solgt, og 9 eiere er så langt positive til salg. Nå sender Mitt Sør-Aurdal ut en ny runde med brev til eiere av slike boliger der temaet er salg, utleie eller utskilling av skog/tun eller lignende.

Lys i gamle hus

Mitt Sør-Aurdal skal ta del i et nasjonalt  et pilotprosjekt i regi av Fortidsminneforeningen med start i april 2022. Sør-Aurdal blir en av 5 distriktskommuner som er med. Målet med prosjektet er å ta i bruk tomme hus rundt omkring i distriktet og samarbeide og innhente informasjon om hvordan man kan jobbe med økt bosetting.

  • Gjenbruk, tomme hus tas i bruk på nytt. Sirkulærøkonomi i praksis, som en del av kommunens klimastrategi.
  • Bygningsvern, fremme lokalt tradisjonshåndverk og byggeskikk gjennom kulturminnevern.
  • Bolyst, nytte tomme boliger og dermed øke tilflytting og jobbe for styrket attraktivitet og omdømme.
  • Verdiskapning, la kulturminner fremme kulturarv og stedsidentitet for å tiltrekke seg innbyggere og næringsvirksomhet.

Positiv til prosjektet

Sør-Aurdal har Innlandets laveste arbeidsledighet, og det lyses stadig ut ledige stillinger i både offentlig virksomhet og privat næringsliv.

– Jeg håper at dette prosjektet kan favne videre, sa Elling Fekjær (TPK). – Det finnes allerede flere i kommunen som nylig har fått seg jobb. Noen av dem er pendlere. Andre leier bolig. Flere av disse er nok interesserte i å skaffe seg eget bosted i kommunen. Her viste Elling til at det på Fekjær psykiatriske senter er 10–15 arbeidstakere som er i denne kategorien.

– Vi skal selvsagt favne om de som allerede er her, men jeg er avhengig av å få tips eller bli satt i kontakt med de det gjelder. Det er vanskelig å ha oversikt over alle og alt som skjer i kommunen. Men da tar jeg meg en tur til Fekjær, så tar vi det derifra! sa Olmhus.

Les også..

Hilmar Bussi

Arrangement på biblioteket i marsKUNNGJERING 

Marit Hougsrud I mars er det fleire arrangement på biblioteket. ...
Hedalen kunst- og husflidslag

StrikkekaféBEKJENTGJØRELSE 

Velkommen til strikkekafé på Fjellsyn tirsdag 5. mars kl. 19.00. ...
Torgeir Onstad og Toralf Baldersheim. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Den kulturelle spaserstokkenBEKJENTGJØRELSE 

Torsdag 7. mars kl. 14.00 kommer Torgeir Onstad og Toralf ...
Marit Hougsrud

Evaluering etter «Hans»

Statsforvalterens evalueringsrapport fra uværet «Hans» er ferdig. Les mer om ...
Bjørn Lien

Liten økning i sykefraværet i Innlandet

Det legemeldte sykefraværet i Innlandet var på 6,2 prosent i ...
Gaupe. Foto: Karl Jensen

Ny rovdyrpolitikk

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk - lokallag FNR Valdres hadde årsmøte den ...