Mitt Sør-Aurdal. Olmhus orienterer.

Bolystprosjektet forlenges

Publisert av Arne Heimestøl 14.03.2022. Sist oppdatert 14.03.2022.

Styret i Mitt Sør-Aurdal SA har enstemmig vedtatt å nedjustere årlig budsjett fra
1 000 000 kr til 750 000 kr for å forlenge prosjektperioden ut 2024. Dette kom fram da prosjektleder Eivind Olmhus orienterte kommunestyret om status for bolystprosjektet. Olmhus sin stilling er nedjustert fra 80 % til 60 % etter eget ønske, da han også underviser på SAUS fra januar.

Økonomi 2021

Inntekter859 500 kr
Utgifter315 983 kr
Driftsresultat543 517 kr

Sluttrapporten til Innlandet fylke utløser 250 000 kr i tilskudd sommeren 2023. Antatt inntekt på 1 000 000 kr vil kunne brukes i 2024.

Mange tomme boliger i Sør-Aurdal

En kartlegging Mitt Sør-Aurdal har gjennomført, viser at det i kommunen finnes 335 helårsboliger der eier bor et annet sted. 320 av disse boligene står enten tomme eller blir brukt som ferieboliger.

15 boliger leies ut, 8 er allerede solgt, og 9 eiere er så langt positive til salg. Nå sender Mitt Sør-Aurdal ut en ny runde med brev til eiere av slike boliger der temaet er salg, utleie eller utskilling av skog/tun eller lignende.

Lys i gamle hus

Mitt Sør-Aurdal skal ta del i et nasjonalt  et pilotprosjekt i regi av Fortidsminneforeningen med start i april 2022. Sør-Aurdal blir en av 5 distriktskommuner som er med. Målet med prosjektet er å ta i bruk tomme hus rundt omkring i distriktet og samarbeide og innhente informasjon om hvordan man kan jobbe med økt bosetting.

  • Gjenbruk, tomme hus tas i bruk på nytt. Sirkulærøkonomi i praksis, som en del av kommunens klimastrategi.
  • Bygningsvern, fremme lokalt tradisjonshåndverk og byggeskikk gjennom kulturminnevern.
  • Bolyst, nytte tomme boliger og dermed øke tilflytting og jobbe for styrket attraktivitet og omdømme.
  • Verdiskapning, la kulturminner fremme kulturarv og stedsidentitet for å tiltrekke seg innbyggere og næringsvirksomhet.

Positiv til prosjektet

Sør-Aurdal har Innlandets laveste arbeidsledighet, og det lyses stadig ut ledige stillinger i både offentlig virksomhet og privat næringsliv.

– Jeg håper at dette prosjektet kan favne videre, sa Elling Fekjær (TPK). – Det finnes allerede flere i kommunen som nylig har fått seg jobb. Noen av dem er pendlere. Andre leier bolig. Flere av disse er nok interesserte i å skaffe seg eget bosted i kommunen. Her viste Elling til at det på Fekjær psykiatriske senter er 10–15 arbeidstakere som er i denne kategorien.

– Vi skal selvsagt favne om de som allerede er her, men jeg er avhengig av å få tips eller bli satt i kontakt med de det gjelder. Det er vanskelig å ha oversikt over alle og alt som skjer i kommunen. Men da tar jeg meg en tur til Fekjær, så tar vi det derifra! sa Olmhus.

Les også..

Foto: Arne G. Perlestenbakken

Bautahaugens venner tildeles Kulturprisen

Under åpningen av sommersesongen 2024 på Bautahaugen hadde ordfører Hougsrud ...
Kulturfestival 2024

Hedalen Kulturfestival fyller 5 år!

Hedalen Kulturfestival fyller i år 5 år, og vi gleder ...
Tinestafetten

Tinestafetten 2024

Det ble tett på skoleslutten, men vi fikk arrangert Tinestafetten ...
Vannverket i Hedalen Foto: Arne G. Perlestenbakken

Vannverksaka på NRK

Onsdag og torsdag var det oppslag om vannverksaka i Hedalen ...
Lørdagssamlinga på Bautahaugen var godt besøkt. Foto: Arne Heimestøl

Bautahaugen samlingerBEKJENTGJØRELSE 

Valdresmusea informerer om sommerprogrammet på Bautahaugen samlinger. Les informasjonssida her.
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Ønsker å gi tilbud til flere

Tirsdag 11. juni fikk kulturskolens elever vise fram noe av ...