2022-07-10-huseierne

To merknader til ny nettleiemodell

Publisert av Arne Heimestøl 10.07.2022. Sist oppdatert 09.07.2022.

I to artikler sist uke har Hedalen.no satt søkelyset på den nye nettleien Sør-Aurdal Energi har iverksatt fra 1. juli.

Felles anbefaling

En rekke nettselskaper og organisasjoner samlet seg i vår om en felles anbefaling om hvordan ny nettleiemodell burde utformes. Bak  lå et felles ønske om økt nettutnyttelse av hensyn til miljø og for å gi så lave nettkostnader som mulig for norske strømkunder.

Les artikkelen Nettselskaper og organisasjoner med felles anbefalinger til ny nettleiemodell.

Huseiernes landsforbund

Huseiernes landsforbund var én av organisasjonene som med på å utforme anbefalingen. Advokat Klaus A. Munkeby Linaae i Innlandet sin avdeling av dette forbundet har følgende kommentaren til den nye nettleiemodellen SAE har tatt i bruk:

«Når de fleste strømtilbydere i landet har valgt å bruke et gjennomsnittet av de tre timene man brukte mest strøm i måneden for å avgjøre hvor en havner i kapasitetstrappen, synes vi Sør-Aurdals Energis valg virker litt rare.

Vi forstår heller ikke hvorfor de lar være å variere strømprisen gjennom døgnet. Vi i Huseierne mener målet må være en nettleie som er enklere å forstå, som oppfattes som rettferdig, motiverer til strømsparing, og som bidrar til at strømkrevende oppgaver som for eksempel tøyvask, flyttes til tidspunkter på døgnet når strøm er rimeligere.»

Les også..

Hedalen stavkirke ved juletider

LysmesseBEKJENTGJØRELSE 

Velkommen til lysmesse i Hedalen stavkirke søndag 10. desember kl. ...
Brunbakklia og skolen. Foto: Helge Nordby

Skulle «planen» eller «saken» ha vært konsekvensutredet og sendt på høring?

Torsdag 23.11. behandlet formannskapet saken Boligbehov fram mot 2050 – ...
Hedalenen helselag sin logo

Gå med ossBEKJENTGJØRELSE 

Onsdag 6. desember møtes vi ved kirka kl. 11.00.
Fest på Nordre Lokalet

FjerdedagsfestBEKJENTGJØRELSE 

Hedalen ungdomslag inviterer til fjerdedagsfest med quiz, allsang og dans ...
Valdres Skog

Næringslivsmøter i Sør-Aurdal i uke 49BEKJENTGJØRELSE 

Onsdag 6. desember kl. 13.00 – 15.00, Sliperiet Bagn Fylkesordfører ...
Miriam Haugen Foto: Arne G. Perlestenbakken

Informasjon gitt om Sør-Aurdal kommunens omsorgstrapp / ny innsatstrapp i Seniortreff 6. november 2023

Ved planlegging av kommunale pleie – og omsorgstjenester har de ...