Sør-Aurdal Energi

Nettleia for fritidsboliger øker

Publisert av Arne Heimestøl 09.07.2022. Sist oppdatert 07.07.2022.

Den nye nettleia til Sør-Aurdal Energi (SAE) gjelder fra 1. juli. Den består av et fastledd, energiledd og offentlige avgifter. De offentlige avgiftene blir ikke endret.

Gruppen fritidsboliger

Tariffgruppen fritidsboliger gjelder tilknyttede anlegg i bygg som er regulert til fritidsformål, eller der eier/bruker er registrert på annen adresse enn det aktuelle anlegget.

Tariffene

Mer om fastledd og energiledd kan du lese nedenfor.

Strøm og nettleie

For å kunne bruke strøm, trenger du to produkter – strøm og nettleie. Strømmen kjøper du av strømleverandøren du har valgt. Nettleia for frakt av strømmen betaler du til nettselskapet som eier strømnettet der du bor. Det finnes kun ett nettselskap i hvert geografisk område – i Sør-Aurdal er dette Sør-Aurdal Energi (SAE).

Bakgrunn for endringene

På NVE sin informasjonsside om ny nettleie leser vi at nettleien legges om for å jevne ut forbruket og holde kostnadene nede:

«Vi må utnytte strømnettet vårt bedre ved å unngå for høyt strømforbruk til samme tid. Når mange bruker mye strøm på én gang, må nettet bygges ut enda mer. Det koster penger.

I dag er det høyt forbruk om morgenen og om ettermiddagen. Fordeler vi noe av forbruket mer jevnt utover døgnet, unngår vi å bygge unødvendig strømnett som koster mye penger og fører til inngrep i norsk natur.»

Energileddet

Alle satser er inkludert moms.

Gammel satsNy sats fra 1. juliEndring
Vinter17,50 øre48,33 øre+30,83 øre
Sommer14,00 øre43,38 øre+29,38 øre

Vintersatsene, som gjelder i månedene oktober–mars, stiger med 30,83 øre (176 %). Sommersatsene, som gjelder månedene april–september, øker med 29,38 øre (209,8 %).

Forbruksgjennomsnittet på energileddet i fritidsboliger er på 9 000 kWh. Dette opplyser SAE. Fordeler vi dette på 3 500 kWh på sommer og 5 500 kWh på vinter, blir økningen i nettleien 2 723,95 kr +/– utslaget som fastleddet vil utgjøre.

Fastleddet

Fastleddet i SAE sin tariff var tidligere flatt og på 8 400 kr per år, det vil si i snitt 700 kr per måned.

På NVE sin informasjonsside leser vi at de fleste nettselskaper har valgt en modell der fastleddet har ulike trappetrinn. Det gjør SAE også.

Men her er det en viktig forskjell:

NVE skriver at hvilket trinn du står på, blir bestemt av gjennomsnittet av de timene i måneden du brukte mest strøm (i løpet av et døgn). Det er vanlig å benytte gjennomsnittet av de tre høyeste døgnmaksene i måneden.

SAE sitt fastledd blir fastsatt på bakgrunn av den ene timen i måneden du har høyest gjennomsnittlig forbruk (månedsmaksimal).

Kapasitetstrappa

FastleddPris inkl. moms per måned
0–3 kW562,50 kr
3–5 kW650,00 kr
5–8 kW775,00 kr
8–12 kW900,00 kr
12–15 kW1 012,50 kr
15 – – kW1 125,00 kr

Din forbrukstopp

På SAE sin hjemmeside kan du finne oversikt over ditt forbruksmønster. (Her må du logge deg inn.)

Fastleddet var tidligere på 8 400 kr per år, det vil si i snitt 700 kr per måned. Du må altså ha lavere forbrukstopp enn 5 kW for å få redusert fastledd etter den nye tariffen.

Redusert fastledd kan ikke bli større enn 137,50 kr per måned. Det maksimale du kan spare på fastleddet, er altså 1650 kr per år. Da må ingen forbrukstopp være over 3 kW.

Oppsummering

Forbruksgjennomsnittet på energileddet i fritidsboliger er på 9 000 kWh. Dette opplyser SAE. Fordeler vi dette på 3 500 kWh på sommer og 5 500 kWh på vinter, blir økningen i nettleien 2 723,95 kr +/– utslaget som fastleddet vil utgjøre.

Å komme under en forbrukstopp på 3 kW per måned, kan bli krevende – særlig hvis du har tenkt å lade el-bil på fritidsboligen din. Havner du på trinnet 3–5 kW i kapasitetstrappa, vil du maksimalt spare 50 kr per måned i forhold til dagens fastledd. Dette blir 600 kr per år.

Den som har et slikt forbruk og forbruksmønster, vil altså få en økt nettleie på 2 723,95 kr – 600 kr = 2 123,95 kr.

Klarer du å holde deg på første trinn i kapasitetstrappa hele året, vil du spare 1650 kr per år på fastleddet.
Da får du en slik økning i nettleia dersom du tar utgangspunkt i eksemplet vi la inn ovenfor:
2 723,95 kr – 1 650 kr = 1 145,95 kr

Les også..

Olav Kristian Huseby. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Folketallsutviklingen i Sør-AurdalYTRING 

Folketallsutviklingen er spennende lesning og viser at de forskjellige områdene ...
Folketallsutviklinig i Sør-Aurdal

Folketallsutvikling i Sør-Aurdal

I 1. kvartal 2024 var det, ifølge Statistisk sentralbyrå, 2 ...
Jannicke Hexum Foto: Arne Heimestøl

Planlegger omvisertjeneste i år også

Kirkeverge Liv Barbro Veimodet forteller at det planlegges omvisertjeneste i ...
Tingvoll

Tilbud om gratis kikhostevaksine til gravide

Fra  2. mai har alle gravide i svangerskapsuke 24 fått ...
Knivskaft i bjørk Foto: Bjørg Elisabeth Berg

Bare ei bjørk?

Har du tenkt på alt som ei bjørk kan gi ...
Lupiner

Åpent brev til Statens vegvesenYTRING 

Slå gresset/lupinene mens de blomstrer! Langs alle fylkesveger! Statens vegvesen ...