Arbeidsutvalget

Valg av representanter til arbeidsutvalg – «Bærekraftig kommuneøkonomi»

Publisert av Arne Heimestøl 05.03.2022. Sist oppdatert 04.03.2022.

– Kommunale utvalg må opprettes og velges av kommunestyret. Dette uttalte professor emeritus Jan Fridthjof Bernt nylig til Kommunal Rapport i spalten Bernt svarer.

Torsdag 10. mars er det kommunestyremøte på Tingvoll. Én av sakene som nå skal behandles, er Valg av representanter til arbeidsutvalg – «Bærekraftig kommuneøkonomi».

Bakgrunn

I kommunestyret 16. desember 2021 i Sør-Aurdal ble følgende vedtatt under sak 064/21 Årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022–2025:

«Ordfører og Kommunedirektør initierer et arbeid for å sikre en bærekraftig kommuneøkonomi ved at det settes ned en arbeidsgruppe bestående av folkevalgte og administrasjon. Arbeidsgruppen settes sammen av 4 fra posisjon og 3 fra opposisjon med 1 vara fra hver gruppe.»

I kommunestyrets møte torsdag 3. februar presenterte ordfører Marit Hougsrud navnene på dem som skal være med i arbeidsgruppa, men uten å gjennomføre valg.

Lovlig oppnevnt arbeidsgruppe?

15. februar publiserte Hedalen.no en artikkel der vi utfordret ordfører Marit Hougsrud til å kommentere opprettelse av denne arbeidsgruppa i lys av kommuneloven.

Kommunal Rapport viet denne saken et større oppslag torsdag 24. februar. I artikkelen framkom det at Statsforvalteren, med bakgrunn i henvendelse fra Kommunal Rapport og «Valdres» hadde sendt brev sendt brev til Sør-Aurdal kommune om vedtak truffet av Sør-Aurdal kommunestyre i budsjettmøtet 16. desember 2021.

Kommunen har svarfrist til 18. mars.

Kommunestyresaken 10. mars

Kommunedirektør Haakon Boie Ludvigsen har vært saksbehandler i saken som nå legges fram for kommunestyret.

I saken leser vi at forslag på representanter til arbeidsgruppa ble gjennomført ved gruppemøter i de respektive partier med plasser i kommunestyret. Partienes gruppemøter presenterte følgende forslag:

RepresentantPartiFunksjon
Marit HougsrudSpLeder
Olav Kristian HusebyHMedlem
Svein Erik WoldSpMedlem
Magnhild Huseby BolstadHMedlem
Mikael OlmhusSpVara
Roger KjensrudApMedlem
Inger Lise DamsloraApMedlem
Gunnar HeieneFrPMedlem
Kjell EriksenTPKVara

Les også..

Seniortreff

Seniortreff 65+BEKJENTGJØRELSE 

Sør-Aurdal kommune inviterer alle født i 1957 eller tidligere til ...
Raven

Hedøling lengter heim att!ANNONSE 

Hei! Leif Eric her! Eller Raven som jeg heter nå. ...
Vestsidevegen

Nye strekninger på Vestsidevegen er rustet opp

I oktober 2021 kartla Innlandet fylkeskommune, sammen med Brødrene Dokken ...

Mye ros

Både eldrerådet, formannskapet og kommunestyret behandlet saken Temaplan Helhetlig boligplan ...

Glimt fra Galleriet i låven

Utstillinga er ved keramikere og skulptører, Merethe, Lisa og Mari ...
Illustrasjonsbilde av datamaskin

Datakurs for seniorer på Kroken – fortsatt mulig å bli medBEKJENTGJØRELSE 

Tirsdag 11. oktober kl. 10.00. Arne Heimestøl er kursleder. Vi ...