Arbeidsutvalget

Valg av representanter til arbeidsutvalg – «Bærekraftig kommuneøkonomi»

Publisert av Arne Heimestøl 05.03.2022. Sist oppdatert 04.03.2022.

– Kommunale utvalg må opprettes og velges av kommunestyret. Dette uttalte professor emeritus Jan Fridthjof Bernt nylig til Kommunal Rapport i spalten Bernt svarer.

Torsdag 10. mars er det kommunestyremøte på Tingvoll. Én av sakene som nå skal behandles, er Valg av representanter til arbeidsutvalg – «Bærekraftig kommuneøkonomi».

Bakgrunn

I kommunestyret 16. desember 2021 i Sør-Aurdal ble følgende vedtatt under sak 064/21 Årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022–2025:

«Ordfører og Kommunedirektør initierer et arbeid for å sikre en bærekraftig kommuneøkonomi ved at det settes ned en arbeidsgruppe bestående av folkevalgte og administrasjon. Arbeidsgruppen settes sammen av 4 fra posisjon og 3 fra opposisjon med 1 vara fra hver gruppe.»

I kommunestyrets møte torsdag 3. februar presenterte ordfører Marit Hougsrud navnene på dem som skal være med i arbeidsgruppa, men uten å gjennomføre valg.

Lovlig oppnevnt arbeidsgruppe?

15. februar publiserte Hedalen.no en artikkel der vi utfordret ordfører Marit Hougsrud til å kommentere opprettelse av denne arbeidsgruppa i lys av kommuneloven.

Kommunal Rapport viet denne saken et større oppslag torsdag 24. februar. I artikkelen framkom det at Statsforvalteren, med bakgrunn i henvendelse fra Kommunal Rapport og «Valdres» hadde sendt brev sendt brev til Sør-Aurdal kommune om vedtak truffet av Sør-Aurdal kommunestyre i budsjettmøtet 16. desember 2021.

Kommunen har svarfrist til 18. mars.

Kommunestyresaken 10. mars

Kommunedirektør Haakon Boie Ludvigsen har vært saksbehandler i saken som nå legges fram for kommunestyret.

I saken leser vi at forslag på representanter til arbeidsgruppa ble gjennomført ved gruppemøter i de respektive partier med plasser i kommunestyret. Partienes gruppemøter presenterte følgende forslag:

RepresentantPartiFunksjon
Marit HougsrudSpLeder
Olav Kristian HusebyHMedlem
Svein Erik WoldSpMedlem
Magnhild Huseby BolstadHMedlem
Mikael OlmhusSpVara
Roger KjensrudApMedlem
Inger Lise DamsloraApMedlem
Gunnar HeieneFrPMedlem
Kjell EriksenTPKVara

Les også..

Den kulturelle spaserstokken

Teaterforestilling i Den kulturelle spaserstokkenBEKJENTGJØRELSE 

"Gunnar på Mo" Med humor, dans og sang tar Camp ...
Olav Kristian Huseby. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Folketallsutviklingen i Sør-AurdalYTRING 

Folketallsutviklingen er spennende lesning og viser at de forskjellige områdene ...
Logo HIL

Dugnad stadion, grusbanen og aktivitetspark – ny datoBEKJENTGJØRELSE 

Hedalen idrettslag trenger din hjelp! NY DATO: TIRSDAG 04. juni ...
Folketallsutviklinig i Sør-Aurdal

Folketallsutvikling i Sør-Aurdal

I 1. kvartal 2024 var det, ifølge Statistisk sentralbyrå, 2 ...
Jannicke Hexum Foto: Arne Heimestøl

Planlegger omvisertjeneste i år også

Kirkeverge Liv Barbro Veimodet forteller at det planlegges omvisertjeneste i ...
Tingvoll

Tilbud om gratis kikhostevaksine til gravide

Fra  2. mai har alle gravide i svangerskapsuke 24 fått ...