Arbeidsutvalget

Valg av representanter til arbeidsutvalg – «Bærekraftig kommuneøkonomi»

Publisert av Arne Heimestøl 05.03.2022. Sist oppdatert 04.03.2022.

– Kommunale utvalg må opprettes og velges av kommunestyret. Dette uttalte professor emeritus Jan Fridthjof Bernt nylig til Kommunal Rapport i spalten Bernt svarer.

Torsdag 10. mars er det kommunestyremøte på Tingvoll. Én av sakene som nå skal behandles, er Valg av representanter til arbeidsutvalg – «Bærekraftig kommuneøkonomi».

Bakgrunn

I kommunestyret 16. desember 2021 i Sør-Aurdal ble følgende vedtatt under sak 064/21 Årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022–2025:

«Ordfører og Kommunedirektør initierer et arbeid for å sikre en bærekraftig kommuneøkonomi ved at det settes ned en arbeidsgruppe bestående av folkevalgte og administrasjon. Arbeidsgruppen settes sammen av 4 fra posisjon og 3 fra opposisjon med 1 vara fra hver gruppe.»

I kommunestyrets møte torsdag 3. februar presenterte ordfører Marit Hougsrud navnene på dem som skal være med i arbeidsgruppa, men uten å gjennomføre valg.

Lovlig oppnevnt arbeidsgruppe?

15. februar publiserte Hedalen.no en artikkel der vi utfordret ordfører Marit Hougsrud til å kommentere opprettelse av denne arbeidsgruppa i lys av kommuneloven.

Kommunal Rapport viet denne saken et større oppslag torsdag 24. februar. I artikkelen framkom det at Statsforvalteren, med bakgrunn i henvendelse fra Kommunal Rapport og «Valdres» hadde sendt brev sendt brev til Sør-Aurdal kommune om vedtak truffet av Sør-Aurdal kommunestyre i budsjettmøtet 16. desember 2021.

Kommunen har svarfrist til 18. mars.

Kommunestyresaken 10. mars

Kommunedirektør Haakon Boie Ludvigsen har vært saksbehandler i saken som nå legges fram for kommunestyret.

I saken leser vi at forslag på representanter til arbeidsgruppa ble gjennomført ved gruppemøter i de respektive partier med plasser i kommunestyret. Partienes gruppemøter presenterte følgende forslag:

RepresentantPartiFunksjon
Marit HougsrudSpLeder
Olav Kristian HusebyHMedlem
Svein Erik WoldSpMedlem
Magnhild Huseby BolstadHMedlem
Mikael OlmhusSpVara
Roger KjensrudApMedlem
Inger Lise DamsloraApMedlem
Gunnar HeieneFrPMedlem
Kjell EriksenTPKVara

Les også..

Forut

Gul basarBEKJENTGJØRELSE 

Fredag 31.3. kl. 11.00–13.00 blir det gul basar på skolen. ...
Bautahaugen

ÅrsmøteBEKJENTGJØRELSE 

Det blir årsmøte i Stiftelsen Bautahaugen samlinger onsdag 29. mars ...
HUL

Påskedisco med vår egen DJ DennisBEKJENTGJØRELSE 

Hedalen ungdomslag inviterer mandag 3. april alle barn fra Bagn, ...
HIL liten

«Alle med» i Hedalen idrettslagHIL INFORMERER 

Den fysiske aktiviteten blant barn og unge er dessverre synkende, ...
Joker Hedalen

Åpningstider i påskaANNONSE 

Joker Hedalen finner du i Hedalsvegen 2036. I påska har ...
Jostein Lie er daglig leder i Hedalen sveis Hedalen Sveis & Rep

Hedalen sveis & rep.ANNONSE 

Hedalen sveis & rep. holder stengt tirsdag 28.3. Dette er ...