Arbeidsutvalget

Desse sju blir med i arbeidsgruppa

Publisert av Arne Heimestøl 04.02.2022. Sist oppdatert 10.02.2022.

16. desember 2021 vedtok kommunestyret at kommunedirektør og ordførar skal initiere eit arbeid for å sikre berekraftig kommuneøkonomi ved at det vert sett ned ei arbeidsgruppe av folkevalde og administrasjon. Arbeidsgruppa skulle ha fire frå posisjonen og tre frå opposisjonen med éin vara frå kvar gruppe.

Vedtaket vart gjort i samband med behandling av budsjett- og økonomiplan for 2022–2025.

Tre kvinner og fire menn

I kommunestyremøtet torsdag 3. februar fortalde ordførar Marit Hougsrud at arbeidsgruppa skal ha desse faste medlemmane: Marit Hougsrud (Sp), Svein Erik Wold (Sp), Magnhild Huseby Bolstad (H), Olav Kristian Huseby (H), Inger Lise Damslora (Ap), Roger Kjensrud (Ap) og Gunnar Heiene (FrP).

Tysdag 8. februar møtest arbeidsgruppa for første gong. Møteinnkallinga vert kunngjort på heimesida til kommunen, og ordføraren har tidlegare opplyst at alle møte skal følgje reglane for møte i folkevalde organ i kommunelova.

Les også..

Eøykvarsler

Tidlig varsling redder liv

Røykvarsleren er hjemmets viktigste livredder ved brann. Hvordan skal du ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Idrettsprisen i Sør-Aurdal kommune – tale på kulturkvelden

Idrettsprisen ble delt ut første gang i 2007, og har ...
Vaksinering

Anbefaler sesongvaksine mot influensa og covid-19

Vinterens bølge av covid-19 er i full gang, og influensasesongen ...
Hedalen kunst- og husflidslag

StrikkekaféBEKJENTGJØRELSE 

Velkommen til strikkekafé på Fjellsyn tirsdag 5. desember kl. 19.00! ...
Valdres kontorpark, Hedalen

Statsautorisert regnskapsfører / erfaren regnskapsmedarbeiderANNONSE 

ScanAccount søker etter statsautorisert regnskapsfører / erfaren regnskapsmedarbeider som ønsker ...
Ørnulf Juvkam Dyve ble tildelt Kulturprisen fra Sør-Aurdal kommune for år 2023. Ordfører Marit Hougsrud overrakte kulturprisen og holdt en velskrevet tale som belyste bredden i kulturprisvinnerens store engasjement. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Kulturprisen 2023 – tale på kulturkvelden

Kulturprisen ble opprettet i 1978 etter forslag fra det som ...