Arbeidsutvalget

Desse sju blir med i arbeidsgruppa

Publisert av Arne Heimestøl 04.02.2022. Sist oppdatert 10.02.2022.

16. desember 2021 vedtok kommunestyret at kommunedirektør og ordførar skal initiere eit arbeid for å sikre berekraftig kommuneøkonomi ved at det vert sett ned ei arbeidsgruppe av folkevalde og administrasjon. Arbeidsgruppa skulle ha fire frå posisjonen og tre frå opposisjonen med éin vara frå kvar gruppe.

Vedtaket vart gjort i samband med behandling av budsjett- og økonomiplan for 2022–2025.

Tre kvinner og fire menn

I kommunestyremøtet torsdag 3. februar fortalde ordførar Marit Hougsrud at arbeidsgruppa skal ha desse faste medlemmane: Marit Hougsrud (Sp), Svein Erik Wold (Sp), Magnhild Huseby Bolstad (H), Olav Kristian Huseby (H), Inger Lise Damslora (Ap), Roger Kjensrud (Ap) og Gunnar Heiene (FrP).

Tysdag 8. februar møtest arbeidsgruppa for første gong. Møteinnkallinga vert kunngjort på heimesida til kommunen, og ordføraren har tidlegare opplyst at alle møte skal følgje reglane for møte i folkevalde organ i kommunelova.

Les også..

Tingvoll. Foto: Arne Heimestøl

Kommunalsjef Gro Anita Bakketun har fått avsluttet sitt arbeidsforhold til Sør-Aurdal kommune

Sist tirsdag ettermiddag tok kommunedirektør Haakon Boie Ludvigsen kontakt med ...
Logo Hedalen.no

Stiftelsen Hedalen.no – innkalling til årsmøteBEKJENTGJØRELSE 

Det avholdes årsmøte i Stiftelsen Hedalen.no i Valdres kontorpark Hedalen ...
Tingvoll. Foto: Arne Heimestøl

Ligger an til å bruke mer enn budsjettert

Torsdag 30. juni skal formannskapet behandle første tertialrapport for 2024. ...
Fønhuskoia. Foto: Sigrid Haugen

Dugnad på Fønhuskoia – blir du med?BEKJENTGJØRELSE 

Torsdag 13. – lørdag 15. juni blir det dugnadsdager på ...
Knut Digene

– Regnet berger førsteslåtten

I Hedalen var det en svært tørr mai måned fram ...
Næringseiendom

Næringseiendom til salgs, Hedalen i ValdresANNONSE 

Næringseiendom med god beliggenhet i søndre del av Hedalen i ...