Arbeidsutvalget

Desse sju blir med i arbeidsgruppa

Publisert av Arne Heimestøl 04.02.2022. Sist oppdatert 10.02.2022.

16. desember 2021 vedtok kommunestyret at kommunedirektør og ordførar skal initiere eit arbeid for å sikre berekraftig kommuneøkonomi ved at det vert sett ned ei arbeidsgruppe av folkevalde og administrasjon. Arbeidsgruppa skulle ha fire frå posisjonen og tre frå opposisjonen med éin vara frå kvar gruppe.

Vedtaket vart gjort i samband med behandling av budsjett- og økonomiplan for 2022–2025.

Tre kvinner og fire menn

I kommunestyremøtet torsdag 3. februar fortalde ordførar Marit Hougsrud at arbeidsgruppa skal ha desse faste medlemmane: Marit Hougsrud (Sp), Svein Erik Wold (Sp), Magnhild Huseby Bolstad (H), Olav Kristian Huseby (H), Inger Lise Damslora (Ap), Roger Kjensrud (Ap) og Gunnar Heiene (FrP).

Tysdag 8. februar møtest arbeidsgruppa for første gong. Møteinnkallinga vert kunngjort på heimesida til kommunen, og ordføraren har tidlegare opplyst at alle møte skal følgje reglane for møte i folkevalde organ i kommunelova.

Les også..

Seniortreff

Seniortreff 65+BEKJENTGJØRELSE 

Sør-Aurdal kommune inviterer alle født i 1957 eller tidligere til ...
Raven

Hedøling lengter heim att!ANNONSE 

Hei! Leif Eric her! Eller Raven som jeg heter nå. ...
Vestsidevegen

Nye strekninger på Vestsidevegen er rustet opp

I oktober 2021 kartla Innlandet fylkeskommune, sammen med Brødrene Dokken ...

Mye ros

Både eldrerådet, formannskapet og kommunestyret behandlet saken Temaplan Helhetlig boligplan ...

Glimt fra Galleriet i låven

Utstillinga er ved keramikere og skulptører, Merethe, Lisa og Mari ...
Illustrasjonsbilde av datamaskin

Datakurs for seniorer på Kroken – fortsatt mulig å bli medBEKJENTGJØRELSE 

Tirsdag 11. oktober kl. 10.00. Arne Heimestøl er kursleder. Vi ...