Arbeidsutvalget

Desse sju blir med i arbeidsgruppa

Publisert av Arne Heimestøl 04.02.2022. Sist oppdatert 10.02.2022.

16. desember 2021 vedtok kommunestyret at kommunedirektør og ordførar skal initiere eit arbeid for å sikre berekraftig kommuneøkonomi ved at det vert sett ned ei arbeidsgruppe av folkevalde og administrasjon. Arbeidsgruppa skulle ha fire frå posisjonen og tre frå opposisjonen med éin vara frå kvar gruppe.

Vedtaket vart gjort i samband med behandling av budsjett- og økonomiplan for 2022–2025.

Tre kvinner og fire menn

I kommunestyremøtet torsdag 3. februar fortalde ordførar Marit Hougsrud at arbeidsgruppa skal ha desse faste medlemmane: Marit Hougsrud (Sp), Svein Erik Wold (Sp), Magnhild Huseby Bolstad (H), Olav Kristian Huseby (H), Inger Lise Damslora (Ap), Roger Kjensrud (Ap) og Gunnar Heiene (FrP).

Tysdag 8. februar møtest arbeidsgruppa for første gong. Møteinnkallinga vert kunngjort på heimesida til kommunen, og ordføraren har tidlegare opplyst at alle møte skal følgje reglane for møte i folkevalde organ i kommunelova.

Les også..

Hedalen barne- og ungdomsskole og idrettsanlegg. Foto: Arne Heimestøl

Vedtok det mest omfattende alternativet

Torsdag kveld behandlet kommunestyret saken Hedalen barne- og ungdomsskole – ...
Rolf Gunnar Olsen

Hedalsheimens vennerYTRING 

Oddvar Gran har et innlegg på Hedalen.no i dag hvor ...
Hedalen stavkirke

Årsmøte og kveldsmesseBEKJENTGJØRELSE 

Velkommen til kveldsmesse i Hedalen stavkirke søndag 26. mars kl. ...

Vassfarets siste innbygger

I Nasjonalbiblioteket sitt avisarkiv finner vi en interessant artikkel i ...
Oddvar Gran

Hedalsheimens vennerYTRING 

Stor takk til Arvid, Berit og alle dere andre som ...
Dugnad

Felles innsats ga store resultater

Torsdag 23. mars skal kommunestyret behandle saken Hedalen barne- og ...