lupe

Åpenhetsbarometeret: Sør-Aurdal på 17. plass i Innlandet

Publisert av Arne Heimestøl 11.10.2021. Sist oppdatert 10.10.2021.

Grimstad og Modalen er landets mest åpne, med 29,5 av 34,5 mulige poeng. De er kommunene som, målt etter det Kommunal Rapport og Pressens offentlighetsutvalg har undersøkt, i størst grad legger forholdene til rette for en åpen og opplyst samtale, slik Grunnlovens § 100 krever.

– De har gjennomgående gode systemer og løsninger for å sikre åpenhet og innsyn, og gir allmennheten god tilgang for alle til politiske dokumenter, leser vi oppsummeringen av Åpenhetsbarometeret 2021.

Ingen kommuner oppnådde maskimalpoengsummen. Alle kan altså bli bedre.

Innsikt og engasjement

«Informasjon om samfunnsspørsmål generelt og forvaltningens virksomhet spesielt er en forutsetning for en informert samfunnsdebatt. Åpenhet bidrar til å øke allmennhetens innsikt i politiske spørsmål og prosesser, og til engasjement i
samfunnsspørsmål.»
NOU 2003:30 s. 44

Bedre enn gjennomsnittet

Sør-Aurdal kommune fikk 17 av 34,5 poeng og er på en delt 17. plass i Innlandet. Best i fylket gjorde Vestre Slidre det med 25,5 poeng. Landsgjennomsnittet ligger på 14,8 poeng, og median for hele landet er 15,5 poeng.

Ordføreren svarer

Vi har stilt ordfører Marit Hougsrud en rekke spørsmål knyttet til undersøkelsen. Her kan du lese spørsmålene vi stilte, og svarene vi fikk. Nedenfor systematiserer vi noen av temaene. Noen kommentarer er lagt inn.

Når du ber om innsyn

Offentleglova inneholder bestemmelser om retten til å få se (innsyn) i dokumenter i offentlig forvaltning. Hovedregelen er at alle kan kreve innsyn i saksdokumenter, journaler og andre lignende registre. Loven inneholder også bestemmelser om hva som regnes som dokument, og når et dokument blir offentlig.

Postlista på kommunens nettside viser all post til og fra kommunen en valgt dag. Her kan du finne dokumenter du kan få direkte tilgang til, eller som du kan be om å få tilsendt.

Til høyre for mange av dokumentomtalene finner du knappen «Be om innsyn». Klikker du på denne, lagres valget nederst i nettleseren din. Du kan velge flere dokumenter. Når du er ferdig, klikker du valget «Se over og send bestilling». Fyll ut skjemaet du kommer til, og klikk deretter «Send bestilling».

Når du ellers vil be om innsyn, kan du sende e-post til postmottak@sor-aurdal.kommune.no.

Ordfører Marit forteller at det er den enkelte saksbehandler sitt ansvar å gi innsyn når noen ber om det. – Det gjøres innimellom andre arbeidsoppgaver, så fort som mulig.

Kommunen kan notere seg plusspoeng for hurtig oppdatering av postlista. – Vi vil sikre at ingen legger ut noe som ikke er offentlig, og dermed ikke skal på denne lista. All post som skal ut på postlista, må gjennom et «sjekkpunkt». Det er kun to personer som gjør dette, og det må derfor ta noen dager, sier Marit ordfører.

Plusspoeng kan kommunen notere for at sms-er også journalføres. All post mellom kommunen og selskaper havner også i postlista.

Kontaktinformasjon til politikere

Du kan finne kontaktinformasjon til folkevalgte, for eksempel kommunestyremedlemmer, nede på denne siden. Her ser vi at telefonnummeret er registrert for én kommunestyrerepresentant. Skal du finne denne opplysningen for de andre folkevalgte, må du klikke representantens navn. Tungvint?

Feltet for telefonnummer er på plass, med det er bare delvis i bruk. Dette bør ordnes!

Møteplaner, møteinnkallinger, saksdokumenter og møteprotokoller

Nedenfor har vi tatt bilde av møteplan for 2021.

Dette er mer enn en møteplan. Klikker du på en møtedato som er mindre enn ei uke fram i tid, får du tilgang informasjon om møtested, møtetid, møteinnkalling, sakskart og saksdokumenter. Er møtet avslutta, vil du finne møteprotokoll og møtebok her også. Du kan også vise tidligere år.

Her mener vi det er en mangel. Kontrollutvalget burde ha vært listet på møteplansiden også. Det er mer brukervennlig enn å måtte klikke seg fram til denne siden og velge knappen «Møteplan og møtedokumenter».

Kommunen kan notere seg plusspoeng for at politiske saksdokumenter er tilgjengelige i fulltekst på kommunens nettside. De fleste sakene legges også ut innen fristen kommunen selv har satt – 7 dager før møtet skal holdes.

– Protokollen legges som regel ut 1–2 dager etter møtet. Den godkjennes i møtet, og det er kun finjustering som gjenstår. De gangene den er ferdig, blir den lagt ut samme dag. Det er kun én person som gjør dette, derfor kan det gå litt tid, sier Marit ordfører.

Politikerportalen

Politikerportalen krever innlogg. I denne portalen legges de samme dokumentene som allmennhetene har tilgang til + dokumenter med informasjon eller saker som er unntatt offentlighet. Her får kun de som er til stede på møtet, tilgang.

– En annen viktig ting med politikerportalen er politikernes mulighet til å sende inn forlag til endringer og forslag til vedtak. Alle som har innlogg, kan her lese alle forslagene i portalen, og se hvem som har fremmet det. Det er også kjekt for møtesekretæren, som får alt nesten automatisk inn i protokollen, sier Marit ordfører.

Styrevervregisteret

Styrevervregisteret inneholder opplysninger om hvilke styreverv folkevalgte og ansatte ledere har. Her finner du oversikten som er laget for Sør-Aurdal kommune.

Dette skriver Kommunenes sentralforbund om registeret:

«For å styrke kommunesektorens omdømme er det viktig å skape åpenhet om roller enkeltpersoner har. KS styrevervregister er rettet mot folkevalgte og ledere. Registeret innhenter automatisk opplysninger om roller og verv fra Brønnøysundregistrene.»

Les også..

Tingvoll. Foto: Arne Heimestøl

Kommunalsjef Gro Anita Bakketun har fått avsluttet sitt arbeidsforhold til Sør-Aurdal kommune

Sist tirsdag ettermiddag tok kommunedirektør Haakon Boie Ludvigsen kontakt med ...
Logo Hedalen.no

Stiftelsen Hedalen.no – innkalling til årsmøteBEKJENTGJØRELSE 

Det avholdes årsmøte i Stiftelsen Hedalen.no i Valdres kontorpark Hedalen ...
Tingvoll. Foto: Arne Heimestøl

Ligger an til å bruke mer enn budsjettert

Torsdag 30. juni skal formannskapet behandle første tertialrapport for 2024. ...
Fønhuskoia. Foto: Sigrid Haugen

Dugnad på Fønhuskoia – blir du med?BEKJENTGJØRELSE 

Torsdag 13. – lørdag 15. juni blir det dugnadsdager på ...
Knut Digene

– Regnet berger førsteslåtten

I Hedalen var det en svært tørr mai måned fram ...
Næringseiendom

Næringseiendom til salgs, Hedalen i ValdresANNONSE 

Næringseiendom med god beliggenhet i søndre del av Hedalen i ...