Nye leger

Kommunen tok feil

Publisert av Arne Heimestøl 10.03.2021. Sist oppdatert 10.03.2021.

Kommunedirektøren i Sør-Aurdal sier at basistilskuddet til fastleger er 755 kr per år per listepasient. På nettsiden til Helfo leser vi at beløpet er 577 kr. Spørsmålet vi har stilt oss, er om Sør-Aurdal kommune betaler ut 178 kr mer per listepasient enn det Helfo har lagt opp til.

Kommunen beklager

Etter at Hedalen.no tok saken opp med Helfo, har kommunen, ved økonomisjef Gry Engelsen, sett på saken på nytt. I e-post til Hedalen.no tirsdag 9.3. skriver Engelsen følgende:

øko­no­mi­sjef Gry Lan­ge­drag En­gel­sen
Øko­no­mi­sjef Gry Lan­ge­drag En­gel­sen

«Kommunen og Helfo er ikke uenige. Må bare beklage at det er brukt feil tall, det skulle vært kr 577,- pr pasient.

Basistilskuddet blir ikke utbetalt til legene, men beholdes av kommunen for å drifte legekontoret (helsepersonel, husleie osv. )

Hvis flere innbyggere i Sør-Aurdal velger å bruke leger i andre kommuner, må kommunen betale for gjestepasienter. Men utgiften ved å drifte legekontoret vil være lik.»

Et tilbakeblikk

8. februar 2021 publiserte Hedalen.no oppslaget Subsidiering av fastlegetjenesten. Her uttalte kommunedirektør Haakon Boie Ludvigsen blant annet følgende:

«Basistilskuddet beregnes ut fra en overføring til kommunen på kr 755 per innbygger i kommunen. Ved utgangen av 2019 var det 2954 innbyggere i Sør-Aurdal kommune. Dette betyr at kommunens overføring i forbindelse med basistilskuddet var på kr 2 230 270.-»

Spørsmålene vi sendte til Helfo

Hedalen.no har stilt følgende spørsmål til Helfo:

«Se denne siden: Her leser jeg følgende: «Basistilskotet utgjer 577 kroner per listeinnbyggar inntil 1000 listeinnbyggarar. Frå listeinnbyggar 1001 og opptil 2500 utgjer basistilskotet 499 kroner per listeinnbyggar.»

 1. Sør-Aurdal kommune har to fastleger: Nerijus Gintalas har 887 pasienter på sin liste. Gert Halleby har 851 pasienter på sin liste. Hvilket basistilskudd skal disse to legene ha per pasient?
 2. Ca. 500 listepasienter fra Sør-Aurdal har Wafer Bang i Ringerike som fastlege. Hvor stort basistilskudd skal Sør-Aurdal kommune betale ut til denne legen per pasient?

Helfo sitt svar på e-post

Aller først liten en orientering om fastlegeordningen: Det er kommunene som eier fastlegeordningen. Helfo, som er Helsedirektoratets ytre etat, administrerer ordningen på vegne av kommunene. Beregning av basistilskuddet er en del av denne oppgaven.

Helfo publiserer hver måned oppdaterte opplysninger om basistilskudd, som danner grunnlag for den enkelte kommunes utbetaling av tilskuddet til fastlegene.

Innbyggere har anledning til å velge fastlege på tvers av kommunegrensene. Det betyr at en innbyggere kan ha folkeregistrert adresse i en kommune, og velge fastlege i en annen kommune. Dette blir kalt gjesteinnbygger.

Kommunen skal dekke basistilskuddet for sine innbyggere. Det betyr at det blir et oppgjør mellom kommunene, som må beregnes og gjøres opp. Dette kalles gjesteinnbyggeroppgjør. Helfo har ansvaret for gjennomføringen av dette oppgjøret.

Før årsskiftet publiserer Helfo både en totalrapport, og en detaljert rapport per desember. Selve oppgjøret gjennomføres like over nyttår hvert år.

Nedenfor finner du svar på dine konkrete spørsmål:

Sør-Aurdal kommune har to fastleger: Nerijus Gintalas har 887 pasienter på sin liste. Gert Halleby har 851 pasienter på sin liste. Hvilket basistilskudd skal disse to legene ha per pasient?

SVAR: Utregningen er slik; 577/12*antall pasienter på listen i starten av aktuell mnd. For Gintalas med 887 pasienter på listen utgjør basistilskuddet  4 2649,92 kroner. For Halleby med 851 pasienter på listen. utgjør basistilskuddet 4 0918,92 kroner.

Ca. 500 listepasienter fra Sør-Aurdal har Wafer Bang i Ringerike som fastlege. Hvor stort basistilskudd skal Sør-Aurdal kommune betale ut til denne legen per pasient?

SVAR: Sør-Aurdal kommune skal ikke betale basistilskudd til lege i annen kommune. Dersom 500 pasienter fra Sør-Aurdal har lege i annen kommune, gjøres dette opp mellom kommunene ved utgangen av hvert kalenderår gjennom gjesteinnbyggeroppgjøret.

Reglene for bytte av fastlege

 • Du kan bytte fastlege to ganger per kalenderår.
 • I tillegg kan du bytte fastlege hvis du melder flytting til folkeregisteret eller hvis fastlegen slutter eller reduserer listen sin.
 • Du kan fritt velge mellom fastleger som har ledig plass på sin liste.
 • Det er mulig å sette seg på venteliste hos en fastlege som har full liste.
 • Noen grupper har rett til å komme inn på listen selv om listen er full. Dette gjelder for barn under 16 år med foreldre/foresatte på listen og innbyggere som melder flytting til folkeregisteret tilbake til kommunen innen tre år fra annen norsk kommune, og som ønsker samme fastlege som tidligere.
 • Du kan velge fastlege i en annen kommune enn der du bor.
 • Fastlegebyttet gjelder fra den første dagen i påfølgende måned etter at byttet ble gjort.
 • Fastlegebytte gjøres enkelt på nettsiden helsenorge.no.
 • Fastlegebytte gjøres enkelt på nettsiden helsenorge.no.  Der finner du også en oversikt over alle landets fastleger og om de har ledig plass på sin liste.

Informasjon om fastlegeordningen: helsenorge.no.

Med hilsen
Helfo kommunikasjon – pressevakt

Gjesteinnbyggeroppgjøret for 2020

På Helfo sine sider finner vi detaljerte opplysninger om gjesteinnbyggeroppgjøret.

Regnearkoversikten Helfo har laget for 2020 viser at Sør-Aurdal kommune har
107 992 kr til gode fra andre kommuner. Dette tyder på at legene i Bagn har hatt 190 personer fra andre kommuner på sine lister.

Sør-Aurdal kommune må betale 642 809 kr til andre kommuner, som betyr at rundt ca. 1 115 pasienter fra Sør-Aurdal kommunes har valgt fastlege utenfor kommunen. Dette vil si at rundt 38 % av kommunens innbyggere (2 910 i 3. kvartal) har valgt fastlege utenfor kommunen. Tidligere er det kjent at ca. 500 listepasienter har valgt Wafer Bang på Nes legesenter som sin fastlege.

Gjesteinnbyggeroppgjøret for Valdres-kommunene i 2020

KommuneTil gode Skylder
Sør-Aurdal107 992,08642 809,25
Etnedal166 282,50171 555,92
Vang68 217,42160 871,17
Nord-Aurdal923 775,00496 613,50
Vestre Slidre147 918,75351 211,92
Øystre Slidre343 575,83284 885,17

.

Her ser vi at Sør-Aurdal kommune er den kommunen som skylder andre kommuner mest, og samtidig er det bare Vang som har mindre til gode enn Sør-Aurdal.

Les også..

Line Kamilla Heimestøl

Når informasjon er fraværendeYTRING 

Som datter av hedalen.no sin redaktør prøver jeg å være ...
Arkivbilde fra omvisertjenesten i Hedalen stavkirke

Bevilget 15 000 kr til underskuddsgaranti

7. mai i år sendte Sør-Aurdal kirkelige fellesråd søknad til ...
Varaordfører Ståle Borgersen (H) Foto: Arne Heimestøl

– Dette må vi ta ordentlig på alvor

Før spørretimen i torsdagens kommunestyremøte tok ordfører Marit Hougsrud ordet ...
Kari-Anne Jønnes. Bildekilde: Stortinget

OpplevelseslandetYTRING 

Innlandet byr på fantastiske opplevelser; vi har kulturaktører, kunstnere, musikere ...
Sommerens åpningstider

Åpningstider på biblioteka i Sør-Aurdal i sommerBEKJENTGJØRELSE 

I sommer blir det litt endringer i åpningstidene i Hedalen. ...
Tidligere kommunalsjef samfunnsutvikling Gro Anita Bakketun. Foto: Privat

Har anmeldt Sør-Aurdal kommune

Onsdag 12.6. fikk Hedalen.no kopi av e-post med en rekke ...