Svein Otto Schjerven Osmund Ueland Geir Olav Garthus

Mobildekning som en sveitserost

Publisert av Arne Heimestøl 15.07.2020. Sist oppdatert 15.07.2020.

Flere lesere har den siste tiden tatt kontakt med Hedalen.no. De rapporterer om lite tilfredsstillende mobildekning på Teinvassåsen og nærliggende områder i Hedalen.

Noe å lære av Nes Østmark?

Tidligere konsernsjef i NSB og hyttteeier, Osmund Ueland, var én av pådriverne for å få mobilmast i Nes Østmark, en mast som har vist seg å ha betydning for deler av Teinvassåsvegen og enkelte områder i Hedalsfjella og Vassfaret. – Nå trenger dere initiativtakere for å oppnå det samme som oss, sier han. – Midt på Nevlingen har jeg nå fått inn 4G, forteller Olaf Søbekkseter.

Mobilmasta i Nes Østmark

Målrettet arbeid ga resultat

30. januar 2020 fikk Nes Østmark sin egen mobilmast levert av Telenor. Flere års målrettet arbeid for et tryggere og bedre hyttesamfunn hadde gitt uttelling.

Telenor bekostet mast og hytte, mens hytteeiere og grunneiere i Nes Østmark (hovedsakelig Liemarka Vel) betalte strømtilførsel til vel 400 000 kr. Hallingkraft framførte strøm på rekordtid. Grunneier var positiv til tiltaket, men Nesbyen kommune hadde imidlertid ikke penger til å delta i mobilmast-prosjektet.

To master?

Hedalen.no får opplyst at både Telenor og Telia har vist interesse for å få til mobilmast på Teinvassåsen. Lengst i arbeidet har trolig Telia kommet. Svein Brager fra Hedalen har inngått avtale med Telia eiendom om at høyeste punkt på østsida av Teinvassåsvegen der den kommer opp på Reset, kan brukes til mast.

Mobilmaster trenger strøm

Mobilmaster trenger strøm. I forbindelse med forarbeidet til siste revisjon av kommunedelplan for Søbekkseter/Hellsenningen/Teinvassåsen inviterte Sør-Aurdal kommune på forsommeren 2013 fem grunneiere på Teinvassåsen til et samarbeid med formål å få lagt strøm frem til Teinvassåsen.

Dette resulterte etter hvert i at selskapet Teinvassåsen-Vassfaret Utvikling AS (TVU AS) fikk godkjent en reguleringsplan i februar 2019.

Grunnet en innsigelse fra NVE har planen en rekkefølgebestemmelse om at det må søkes konsesjon hos dem for uttak av grunnvann til vannforsyning før utbygging kan starte. Treg saksbehandling i NVE fører til at prosjektet med å framføre strøm må settes på vent.

Erfaringer fra Nes Østmark

Ueland forteller at det var strømtilførsel til hyttene i Liemarka som utløste innsamling av penger til mobilmast i Nes Østmark.

– Vårt initiativ i Nes Østmark startet så snart planene om strøm var vedtatt. Strøm fra nærmeste nye trafostasjon ble finansiert i et spleiselag mellom grunneiere med regulerte tomter, hytteeiere, og næringsliv som ønsker å støtte utviklingen. Undertegnede, sammen med hytteeier i Liemarka, stod for prosessen med å samle inn vel 400 000 kr.

– Kommunen ga dessverre ikke penger mot vår søknad. Forsvarlig mobildekning er et samfunnsansvar. Det er trist å se at en kommune bare kan skyve ansvaret foran seg.

– Men nå er mange fornøyd. Hytter langt borte fra masten, helt inn til Buvatn, har fått en mye bedre dekning. Også lengre partier av Vassfarvegen/Teinvassåsvegen har fått en dekning, sier Ueland.

Hvordan mener du man kan løse de finansielle utfordringene med en mast på Teinvassåsen?

Teleoperatøren må kunne ta kostnaden med mast, utstyrshytte og utstyr. Kommunen, hytteeiere og grunneiere må ta resten.

Les også..

Rasert skog på Storrustemoen

Storstormen i 1934

Min oldefar Ole E. Elsrud har skrevet i sine notater ...
Store skader

Store skader på Trollhaugen

Trollhaugen ligger høyt og fritt ovenfor Stupulmyra.14 digre furuer har ...
Skjermdump av film.

NRK Innlandet

NRK Innlandet har laget et intervju med tre barn i ...
Verkstedet i Liesbråten. Foto: Arne G. Perlestenbakken

DrivstoffpumpeneANNONSE 

Drivstoffpumpene i Liesbråten blir operative på mandagskvelden den 29. november.  ...
Kaoset

Det har gått braYTRING 

Lørdag 20. november. Det har gått bra. Månen er ennå ...
Oppryddingsarbeid

Oppdatering 26.11. kl. 16.00

168 timer er nå gått siden SAE startet oppryddingsarbeidet etter ...