Takk for at du handler lokalt!YTRING 

Joker Hedalen

Denne hyggelig meldingen – eller kanskje heller oppfordringen – får jeg som mailsignatur fra en kollega på Nord-Møre. Det er fristende å tenke at oppfordringen også gjelder for oss som har hytte i Hedalsfjellet, eller andre hytteområder for den saks skyld. D jeg tilbrakte min første sommer i Hedalsfjellet for snart 60 år siden, var…

Les mer

Åkle gitt som gave til bårehuset

Magnar Gjørud er pensjonert lege. Nå bor han i Hedalen. Nylig overrakte han et åkle som gave til bårehuset ved Hedalen stavkirke. Et åkle er et teppe som er vevd i tradisjonelt, geometrisk mønster, ofte brukt som veggteppe. Åkleet vi nå finner i bårehuset, er 114 cm *172 cm. Kopi av trelista fra 1771 som…

Les mer

Landbrukstilskudd for 2023

Aktivt landbruk

Kommunene forvalter mange tilskuddsordninger for landbruket. For en del av ordningene fordeler Statsforvalteren årlige tilskuddsrammer til hver kommune. Tildelingsbrev er nylig sendt ut til hver kommune, og er tallene for Sør-Aurdal: Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket 350 000 kr Tilskudd til drenering av jordbruksjord 100 000 kr Tilskudd til tiltak i beiteområder 50 000…

Les mer

Kven gjeld den kommunale beredskapsplanen for?LEIAREN 

Stormskader på pipe. Foto: Privat

Vinterstormane i 2021 og 2022 førte til store øydeleggingar på natur og infrastruktur i Sør-Aurdal. Til alt hell vart det ingen alvorlege personskadar. Sist veke sende kommunen ut informasjonsskriv til husstandane om eigenberedskap og kontaktinformasjon ved kriser. 20. oktober 2022 vedtok kommunestyret overordna beredskapsplan 2022–2026 for Sør-Aurdal kommune. I planen les vi følgjande:«Hovedmålet med Sør-Aurdal…

Les mer

26 000 strømkunder får redusert nettleie

Strøm

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) har tildelt 20 millioner kroner til de syv nettselskapene som har høyest nettleie. Ett av disse selskapene er Sør-Aurdal Energi. Støtten til SAE er på 1 282 897 kr, og reguleringsmyndigheten har, med bakgrunn i data fra 2021, beregnet at støtten da blir på 2,17 øre per kWh for SAE sine kunder.…

Les mer

Når det oppstår en nødsituasjon

vindfall

Hedalen.no har oppdatert siden Når det oppstår en nødsituasjon. Her har vi lagt inn informasjonen som kom fra Sør-Aurdal kommune denne uka. Sett deg gjerne inn i denne informasjonen: Kom gjerne med respons til siden Hedalen.no har opprettet. Er det noe som bør forbedres?

Les mer

Arbeidsgivere bør tenke nytt i rekrutteringen

Oversikt over arbeidsledighet i Innlandet

Ved utgangen av februar var arbeidsledigheten i Innlandet på samme nivå som i januar, men arbeidsgivere rapporterer om utfordringer med å rekruttere kompetent arbeidskraft. – Mange arbeidsgivere har utfordringer med å få tak i personer med den kompetansen de er på jakt etter, siden de ikke får så mange søkere til ledige jobber som tidligere.…

Les mer

Det åttende lysløyperennet

Lysløypeaktivitet i april 2018

Onsdag kveld møtte 47 skiløpere og «støtteapparatet» opp for å gjennomføre det 8. klubbrennet for sesongen.  Det var 4 – 5 minusgrader og supre løyper. Denne gangen var det fellesstart og fristil. I klubbhuset etter rennet kunne man kjøpe seg pølse. Tusen takk til alle som bidrar til at vi kan gjennomføre slike koselige kvelder!…

Les mer

Erfaringer med solcelleanlegg og strømstyring

Solcelleanlegg

Solcelleanlegget vårt ble montert av Vokks i november 2022 – i kraftig snøvær. Strømpanelene snødde ned, og så lenge det var snø på dem, var det ingen produksjon. Panelene er vesentlig glattere enn taksteinen som vi har på garasje- og hustaket. Det gjorde at snøen lett, med takvinkel på 38 grader, etter hvert datt av,…

Les mer

Kulturmidlar for 2023

Putti Plutti Pott

Torsdag 9.3. skal formannskapen behandle rammefordeling av kulturmidlar for 2023. Retningslinjene for tildeling av kulturmidlar finn vi i kulturplanen for Sør-Aurdal kommunen. Denne planen vart vedteken av kommunestyret i 2015. Mål Målet med kulturmidlar er at frivillige lag og foreiningar i kommunen får føreseielege utviklingskår for drifta gjennom årlege tilskott frå kulturmidlane. Søknadsfristar Søknadsfristen for…

Les mer

Truger – et supert alternativ

Truger

Hvis du synes det er for bratt, for hardt eller rett og slett ikke trives med ski på beina, ja da er en trugetur et godt alternativ. Med truger kommer du fram over alt! Og de fleste av oss som bor i Hedalen, kan ta dem på rett utenfor døra. Fra Fossholt er det tråkket…

Les mer

Ola Øverby er med i tre Spellemannpris-nominasjoner

Lista over nominerte til Spellemann-prisen for 2022 er klar. På denne finner vi soulfunk bandet Fieh, der hedølen Ola er trommis. Gruppa er nominert i kategorien RnB/Soul med sitt andre album, «In the Sun in the Rain», som kom ut i 2022. Ola spiller også trommer i Trondheim Jazz Orkester, som sammen med GURLS er…

Les mer

Pendling og sysselsetting

Statistisk sentralbyrå sin oversikt over pendling fra 2022 viser at 461 personer pendler ut av Sør-Aurda,l og 364 pendler inn til kommunen. Hva innbyggerne jobber med Næring 2020 Jordbruk, skogbruk og fiske 106 Sekundærnæringer 401 Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 364 Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 59…

Les mer

Folketallsutvikling

Folketallet i Sør-Aurdal

Innbyggertallet gikk tilbake i fire av seks Valdres-kommuner i 4. kvartal 2022. Øystre Slidre og Etnedal hadde befolkningsvekst. Kommune Folketall 4. kvartal 2022 Endring i siste kvartal Sør-Aurdal 2 866 – 15 personer Vang 1 636 – 9 personer Vestre Slidre 2 091 – 11 personer Øystre Slidre 3 291 + 17 personer Etnedal 1…

Les mer