Ruggstien kan forhåpentligvis snart brukes igjen

Ruggstien

Storm og orkan som rammet Hedalen 19. november, førte til vindfall flere steder i Vassfaret også. Ruggstien, som starter ved Storebekk og går til minneplata der slagbjørnen Rugg ble felt 13. mai 1908, ble helt uframkommelig. Sist uke fikk jeg besøk av flinke karer fra Glommen Skog. De rydder nå etter fjorårets herjinger. Forhåpentligvis kan…

Les mer

– Trives med å være ordfører

Marit Hougsrud. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Marit Hougsrud (Sp) har vært ordfører i snart tre år. Denne uka varslet valgkomiteen i partiet om at hun har takket ja til å stå øverst på Senterpartiets liste i kommende valgperiode også. Hedalen.no har stilt Marit en rekke spørsmål som hun har besvart på e-post. – Hva er de viktigste grunnene til at du…

Les mer

Bærnytt

Selfie på tyttebærtur

Det ser ut til å bli mye tyttebær i år, og på solrike plasser begynner bærene å bli modne. Torsdag tok jeg årets første tyttebærtur, og resultatet var svært bra! I Wikipedia leser vi at tyttebær kan finnes på steder med lys, ettersom den lett utkonkurreres av blåbærlyng på skyggefulle steder. På grunn av bladenes…

Les mer

Vil du være med på sauesanking?

Sauer hentes hjem. Foto: Grete Skogly

Det kan du gjøre ved å melde fra med én gang du møter sau i fjellet eller annen utmark. I disse dager sanker flere bønder i Hedalen sau. Storviltjakta begynner 25. september, og da bør i alle fall sauene ikke være i skogen ettersom hunder brukes i jakta. Noen sauer kan spores via mobilnettet eller…

Les mer

1,3 km veg oppgraderes i Hedalen

veg reparert

Kommunestyret i Sør-Aurdal vedtok 16. desember 2021 at det skulle settes av 1 000 000 kr til reasfaltering av kommunal veg fra Åsliengene, der fv. 243 slutter – ved konteinerne, til krysset til Søbekksetervegen. Kommunen har lyst prosjektet ut på anbud, der skifte av to stikkrenner, samt fjerning av steiner i veglegemet var med. Hedalen…

Les mer

Liten økning i sykefraværet i Innlandet

Oversikt over sykefraværet i Innlandet

Det legemeldte sykefraværet i Innlandet var på 5,6 prosent i 2. kvartal i 2022. Sykefraværet i landet var på 5,2 prosent. – Sammenlignet med samme kvartal i fjor var dette en økning i sykefraværet i Innlandet på 1,3 prosent. Økningen i Innlandet var noe mindre enn økningen i landet. Sykdommer i luftveiene er diagnosen som…

Les mer

Begnadalen skole foreslås lagt ned fra 1.10.2022

Begnadalen skole. Foto: Arne Heimestøl

15. september skal kommunestyret behandle forslag om å legge ned Begnadalen skole. Fra høsten 2022 er det ingen elever ved skolen. Kommunedirektøren foreslår altså å legge ned skolen fra 1. oktober. Ny forskrift om skolekretsgrenser i Sør-Aurdal kommune foreslås sendt på høring til berørte parter etter vedtak om nedleggelse. Når det gjelder skolefritidsordning, forslås det…

Les mer

Uttalelse fra formannskapet

Formannskapet

Kommunen merker nå en økning i henvendelser som gjelder alternative energikilder. Dette er forståelig sett i lys av den situasjonen vi har med høye strømpriser. Torsdag 1. september behandlet formannskapet en sak der det ble søkt om dispensasjon for å sette opp bakkemontert solcelleanlegg. Vi hadde en god og lang diskusjon i formannskapet, og søknaden…

Les mer

Hva vet vi om bjørneskinnet i Hedalen stavkirke?

Bit av bjørneskinnet

Et sagn knytter bjørneskinnet i Hedalen stavkirke til tida etter Svartedauden. For vel ti år siden ble det slått fast at denne bjørnen levde innenfor perioden 1290–1370 e.Kr. Det vil si at skinnet faktisk er fra samme tidsrom, og kjernen i sagnet kan være sann. Datering og DNA-analyse I april 2011 var Finn Audun Grøndahl,…

Les mer

Marit tar gjenvalg

Ordfører Marit Hougsrud. Foto: Arne Heimestøl

– Nominasjonskomiteen i Sør-Aurdal Senterparti er svært fornøyd med at Marit Hougsrud har sagt seg villig til å ha førsteplassen på lista for Senterpartiet også til kommunevalget i 2023, uttaler nominasjonskomiteen i partiet ved Svein Gunnar Huset. – Som den første kvinnelige ordføreren i Sør-Aurdal har hun ledet kommunen stødig de siste tre årene. Beredskapsarbeid…

Les mer

Fra Strøsdammen til Nevlingsdammen

Sist torsdag arrangerte Lions Club Vassfaret tur for 7. klasse i Nes, Hedalen og Bagn. 21 elever og fire voksne brukte ca. 5 1/2 time på turen fra Strøsdammen til Nevlingsdammen. Olaf Søbekkseter var gaid. Det har han vært de fleste årene fra 1978 til nå. – Vi hadde flere stopp underveis, forteller Olaf. –…

Les mer

Liten økning i ledigheten i Innlandet

Oversikt over arbeidsmarkedet i Innlandet

Ved utgangen av august var 4 386 personer i Innlandet registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak. Dette utgjør 2,4 prosent av arbeidsstyrken. Den tilsvarende andelen i landet var på 2,6 prosent. Det var 155 flere arbeidssøkere i Innlandet nå enn ved utgangen av forrige måned. – Det kan dermed se ut…

Les mer

Det blir rypejakt i år også

Fra rypejakt

– Trolig er det litt mindre ryper i Hedalsfjella i år enn i fjor, men Foreningen Hedalsfjella har likevel bestemt at det blir jakt i det udelte fjellet, forteller styreleder Henning Perlestenbakken. Jakta starter 10. september – da for dem som har bostedsadresse i Hedalen. For andre, som har fått jaktkort, starter jakta ei uke…

Les mer

Historiske og vakre Hadeland

Turfølget

Helselagsturen 25. aug. var hyggelig helt fra vi gikk på bussen til Mette. Sommervær var det. Den nye elferja over Randsfjorden var fin, gratis og grei. Mette kjørte en ”snarvei”, ekte Hadelandslandskap opp og ned, smalt, grusete, så spennende at vi lo hele veien fra Brandbu til Hadeland Folkemuseum på Tingelstadhøgda.  Der fikk vi guiding…

Les mer

Tjærebrenning 2

Tjærebrenning

Tilvirking av tjære var vanlig i alle skogdistrikter fram til ca. 1940. Etter dette tok industriell produksjon av tjære mer og mer over. Men industrielt produsert tjære har helt andre egenskaper enn den tjære som ble framstillt i tjæremiler. Enkelte steder hadde de også bygget tjære brenningsovner, slik som på ovnen til Valdres Museum, fra…

Les mer

Strømstøtten for august

Strøm

Gjennomsnittsprisen for Østlandet var i august 344,29 øre/kWh . Det gir 274,29 øre/kWh (inkl. mva.) i støttesats for husholdninger. I september økes strømstøtten til 90 % for husholdninger. Støttesatsen vil da være 90 prosent av prisforskjellen mellom 70 øre/kWh ekskl. mva. og den månedlige gjennomsnittsprisen på kraftbørsen Nord Pool. 

Les mer

Sju sauer tatt av gaupe i Sør-Aurdal

Gaupe

I begynnelsen av juli oppdaget Nils Harald Huset et dødt lam i et hogstfelt i Brennseterlia. Rovviltkontakt Per Ivar Stensæter var på plass og kunne fastslå at det var gaupe som hadde tatt dette lammet. I Sør-Aurdal har Statens naturoppsyn konstatert at gaupe til nå i år er tatt ytterligere seks sauer. Det er ikke…

Les mer

Strømstøtte for frivillige organisasjoner

Illustrasjonsbilde mast

Lotteri- og stiftelsestilsynet har åpnet for søknader om strømstøtte, søknadsfristen er 7. september klokken 13:00. Ordningen gjelder i perioden april 2022 til mars 2023, og vi legger opp til søknadsrunde hvert kvartal. Det kan nå søkes om støtte for perioden april–juni 2022. Formålet med strømstøtteordningen er å motvirke negative konsekvenser av de høye strømprisene. Strømstøtteordningen…

Les mer

– Grov narkotikaovertredelse

Plantasje

7. april fikk politiet tips om mistenkelig atferd ved en bolig i Hedalen. Politiet oppsøkte stedet og avdekket produksjon av narkotika. Én person, som er utenlandsk statsborger, ble varetektsfengslet. Bildene ovenfor er tatt av Fagernes politistasjon og viser eksempler på hva som ble produsert. Ifølge avisa «Valdres» fant politiet over 22 kg tørket cannabismateriale i…

Les mer

Hjorteviltforvaltning i Sør-Aurdal

Elg

25. september starter elgjakta i Sør-Aurdal. Årets jakt blir ekstra spennende. Vinterstormene og oppryddingsarbeidene etter disse har ført til store landskapsforandringer i deler av kommunen. Hvilken betydning dette vil få for jakta, vet vi ikke nå. Mest elg Sør-Aurdal kommune har ca. 900 000 dekar tellende elg- og hjorteareal det årlig blir felt 200–250 elger,…

Les mer