Løypemaskin Hedalen idrettslag. Foto: Arne Heimestøl

Temperaturen var midt på dagen onsdag hele 10 grader. Harald Kjensrud har kjørt opp lysløypa, og nå er det svært gode forhold for å gå på ski. Det er meldt nattefrost resten av uka, men ikke særlig kaldt. Været ser ellers ut til å bli riktig bra. Vi tror det vil være gode forhold for…

Les mer
Korona

Sør-Aurdal kommune følger regjeringens anbefalte nasjonale smitteverntiltak. Vi ser det som nødvendig å følge disse tiltakene relatert til aktivitet innen kultur og idrett for personer over 20 år. Det gjøres nye vurderinger av disse anbefalingene for vår kommunes del i uke 11. Vi ønsker våre deltidsinnbyggere velkommen på vinterferie i Sør-Aurdal, men minner om at…

Les mer
Gudstjeneste ute på tårnagentsøndagen 2021

Det var 24 gudstjenestedeltakere ved Hedalen stavkirke sist søndag. Denne gangen ble messa gjennomført ute. Helena Lea Susanna Wright leda gudstjenesten som ble en svært fin samling med god sang, tekster og tale til ettertanke og minipilegrimsvandring rundt kirka. Etter gudstjenesten var det et eget opplegg for barn inne i kirka og i stupulen.

Les mer
Hund

Vi er inne i den første av tre vinterferieveker. Mange vil nytte høvet til å ta seg skiturar, anten det er i lysløypa ved skolen, løypa som går frå Jevnlismyra eller i éi eller fleire av det mange mil med løyper som Hedalen løypelag har køyrt opp. Hundar på tur Fleire synest det er greitt…

Les mer
Snøskuter

Torsdag 25.2. skal kommunestyret behandle saken Retningslinjer for bruk av snøskuter til transport mellom bilveg og hytte. Det er 3 480 hytter i Sør-Aurdal, og flere hytteeiere ønsker nok å få fraktet utstyr til hytta med snøskuter der veiforbindelse mangler. Flere har tillatelse fra kommunen til å drive med leiekjøring. I sist formannskapsmøte ble det…

Les mer
Løypekjøringa starter gjerne tidlig på morgenen.

Slik kan velpreparerte løyper se ut i fjellet. Søndag ble det meste av løypenettet i Hedalsfjella kjørt opp igjen. I Silkevassrunden oppdaget Harald Kjensrud at snøskutere hadde vært på besøk. – Dette irriterer meg, sier han. – Skal en kjøre ulovlig, kan en i det minste holde seg unna løypenettet som så mange andre ønsker…

Les mer
Trine Adde Hansebakken

Trine Adde Hansebakken (Ap) ble valgt inn i kommunestyret i 2015 og gjenvalgt i 2019. I første periode var hun varaordfører. På landsmøtet i Arbeiderpartiet i 2015 fikk hun holde innlegg. I denne valgperioden er Trine Adde Hansebakken gruppeleder for Arbeiderpartiet. Hansebakken har i brev til kommunen, datert 10.01.2021, søkt om permisjon fra alle politiske…

Les mer

Det er en god, fornuftig og rasjonell begrunnelse for søknaden Eivind Mehlum Thorvaldsen har sendt til Statsforvalteren i Innlandet. Det er ingen sak å avgrense slik motorbåtbruk hvis det er vilje. Lokale folk vil nok bekrefte at det må til slike initiativ som i dette tilfellet fra Thorvaldsen skal det bli noe bedre balanse i…

Les mer

Statsforvalteren i Innlandet har, med heimel i punkt IV.2 i verneforskrifta, og § 48 i naturmangfaldlova, gjeve Eivind Mehlum Thorvaldsen avslag på søknad om bruk av båtmotor på Aurdalsfjorden i samband med garnfiske etter sik. Aurdalsfjorden ligg i Vassfaret og Vidalen landskapsvernområde. Avslaget vert grunngjeve med at tiltaket medfører unødvendig forstyrring på fugl- og dyreliv…

Les mer

Fredag kjørte Hedalen idrettslag opp løypa fra Jevnlismyra. På selve myra er det nå kjørt ei rundløype med to spor. To spor er det på det meste av strekningen Jevnlismyra–Bergstjern. Hele løypa er 11,4 km lang.

Les mer
Ku

Det er mye snakk om vaksiner og vaksinering for tida. Det var en engelskmann som hette Edward Jenner (1749–1823) som var den første som gjennomførte en vaksinering. Kopper Det foregikk på en helt annen måte enn det gjøres i dag. Jenner var utdannet som lege. Hans store interesse som lege var sjukdommen kopper. Den hadde…

Les mer
Hedalen løypelag kjører et omfattende løypenett i Hedalsfjella. Foto: Arne Heimestøl

LØYPEBIDRAG Det er flotte forhold i fjellet, mye snø og gode skiløyper, men heller ikke i år snør det skispor. Løypekjørerne har i år kjørt mange turer i mye og tung snø.  Da går det med mye drivstoff, og dieselen koster penger.  Løypelaget vil derfor minne om årets løypebidrag.  Tidligere har det blitt sendt ut et…

Les mer
Logo Hedalen idrettslag

Onsdag kveld ble årets femte skirenn arrangert på stadion. Denne gangen i klassisk med fellesstart i kohorter. Det hadde snødd mye, så litt løse forhold. 5 – 6 minusgrader.  51 løpere gikk med startnummer. Takk til løypekjører og alle som var med og arrangerte renn! Ski neste uke: Det blir skitrening/skileik mandag 17.30. Skirenn onsdag.…

Les mer
Løypekjøringa starter gjerne tidlig på morgenen.

Det er nå vel 1 meter med snø og flotte forhold for skigåing i Hedalsfjella. Til helga innledes den første vinterferieuka. Før helga er det meldt litt mer snø, og nå blir det vesentlig mildere enn det har vært. Harald Kjensrud forteller at hele løypenettet vil bli kjørt opp i vinterferieukene, og dersom det er…

Les mer
Potetplukking

Innlandet fylkesting mener vi må produsere mer av maten vår i Norge. I forbindelse med de årlige jordbruksforhandlingene mellom staten, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, blir fylkeskommunene invitert til å gi innspill. Innlandet fylkesting behandlet onsdag saken om hva som skal være Innlandet fylkeskommunes høringsinnspill til forhandlingene. Les hele oppslaget på Innlandet fylkeskommune…

Les mer
Brannbiler fra Hedalen

Ved 22-tiden mandag kveld brøt det ut brann i en driftsbygning på Nytun. Brannmannskaper fra Hedalen rykket raskt ut. I tillegg var det utrykning fra Begna og Bagn. Inne i låven var det 25 sauer, åtte høner og en hest. Røykdykkere fra Hedalen berga ut alle sauene og hesten. Hønene klarte de ikke å berge.…

Les mer
Olav Kristian Huseby

Tirsdag 9.2. behandlet formannskapet fire saker. Varaordfører Olav Kristian Huseby (H) stemte mot kommunedirektørens forslag til vedtak i alle disse sakene. Møteboka har med alle vedtak. Denne gangen kan vi lese hvem det var som stemte på de ulike forslagene. Fra KS sin håndbok i møteskikk, møteledelse og voteringsteknikk: «Kommuneloven inneholder visse krav til innholdet…

Les mer
Foto: Martine Mjelde

Jeg vil være med å fjerne tabu, ha mer åpenhet rundt psykisk helse, og velger derfor å dele min historie. Jeg er en kvinne på 30 år, som har slitt med psykisk sykdom siden barn/ungdomsalder. Jeg ble psyk veldig ung, og det har formet livet mitt i en stor grad. Jeg klarte å fullføre ungdomsskolen,…

Les mer
Kommunestyret

På siste formannskapsmøte sa ordfører Marit Hougsrud at planlagt folkevalgtopplæring må utsettes på grunn av koronapandemien. Neste mulighet er 25. og 26. mars. Det finnes imidlertid svært gode muligheter for de folkevalgte til på egen hånd å sette seg inn i Kommunenes sentralforbund sitt folkevalgtsprogram for 2019– 2023. Se dokumentet Møtet er satt! Håndbok i…

Les mer