Kommuneplanens samfunnsdel

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-14 er kommuneplanens samfunnsdel lagt ut til høring og offentlig ettersyn. Høringsfristen er 25. august 2021.  I saksframstillingen leser vi blant annet dette: «Kommuneplanen er kommunens overordnede, helhetlige styringsverktøy, og er inndelt i to: samfunnsdelen som legger føringer for samfunnsutvikling og tjenester, og arealdelen som fastsetter arealutviklingen, vekst…

Les mer

Lørdag 28. august kl. 12.00 blir det markering av at det i år er 100 år siden Berte Skrukkefyllhaugen flyttet fra Hallingvika i Vassfaret. Vi i Berte-gruppa ønsker å gjøre ekstra stas på henne og har laget en plate med bilder og informasjon som vi vil avduke denne dagen. Samlinga i Hallingvika blir på ca.…

Les mer
Klassebilder

I forbindelse med skolejubileet ble det samlet inn bilder som nå henger i glass og ramme i inngangen til samfunnssalen på skolen. Kjenner du igjen noen på disse bildene? 1982 1983 1984 1985

Les mer
arbeidsmarked

Ved utgangen av juli var 7 702 personer i Innlandet registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak. Dette tilsvarer 4,1 prosent av arbeidsstyrken. Den tilsvarende andelen i landet var på 5,3 prosent. – Det var 634 færre arbeidssøkere i Innlandet ved utgangen av juli enn ved utgangen av forrige måned. Ledigheten i…

Les mer
Vaksine

– Det er Norge resten av verden bør se til for å finne ut hvordan pandemien skal håndteres. Det mener Bloomberg som nå har plassert Norge på toppen av listen. Dette leser vi på NRK.no. – Norge har bred vaksinedekning, det er få som dør, og landet har åpnet opp grensene, skriver det amerikanske nyhets-…

Les mer
Hedalen kulturfestival 2021

Billetter til lørdagskvelden på Hedalen kulturfestival er nå utsolgt. Det er godt billettsalg også på de andre arrangementene, men fortsatt en del billetter igjen. Se informasjon om program og billettbestilling.

Les mer

Nå blir yrkestittelen lensmann endret til politiavdelingsleder. Rådmann har flere steder blitt kommunedirektør. Tidligere er helsesøster endret til helsesykepleier, og på Svalbard blir sysselmann sysselmester. I 2019 vedtok Stortinget enstemmig å innføre kjønnsnøytrale titler. Men det skal fortsatt være mulig å bruke yrkestittelen jordmor. Språkrådet avviser dessuten at det er aktuelt å erstatte ordet nordmann. Kjønnsbalansert…

Les mer
Skolehagen og Brunbakklia. Foto: Helge Nordby

24. juli publiserte Nrk.no ein artikkel vi tilrår alle å lese. I artikkelen les vi at i koronaåret 2020 var det rekordhøge flyttetal. Meir enn 54 000 flytta frå ein kommune til ein anna. Uvanleg mange flytta ut av Oslo. Førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestland, Gro Marit Grimsrud, har forska på flytting mellom by og…

Les mer
Korona

Covid-19-epidemien er liten, stabil og under kontroll i Norge akkurat nå, men Delta-varianten av koronaviruset dominerer, og stadig flere smittes. Dette gir usikkerhet og krever årvåkenhet, ifølge Folkehelseinstituttet, som nå har gitt ut en ny risikorapport om epidemien. Les hele artikkelen på FHI sin side.

Les mer
Hedalen kulturfestival 2021

6.–8. august blir det kulturfestival i Hedalen. Her kan du se to videoer som forteller om noe av det du kan oppleve på festivalen. Her finner du mer informasjon om programmet og om hvordan du kan bestille billetter.

Les mer
lege

Sør-Aurdal kommune har ledig 100 % stilling som fastlege ved Bagn legesenter. Stillingen omfatter kurativ fastlegevirksomhet, kommunelegeoppgaver og deltakelse ved interkommunal legevakt. Legesenteret har i dag to avtaleleger med tillegg av en LIS-1-lege, samt 3,60 årsverk for helsesekretær. Fastlegelistene i kommunen nå Lege Nerijus Gintalas har 940 pasienter på sin liste og kan ha 40 til.…

Les mer
Vaksine

Sør-Aurdal kommune har nå forsøkt å komme i kontakt med alle over 18 år som har svart usikker eller ja til vaksine. Vi har ikke klart å få svar hos alle. Det er også noen innbyggere over 18 år som vi ikke har klart å finne telefonnummer til. Er det noen som ikke har blitt…

Les mer

Det vokser mye spiselig her i Hedalen. Nå på sommeren finner vi rødkløver, stemorsblomst, løvetann, groblad med mer. Og det har vært rikelig med geitrams en god stund nå som har mange bruksområder. Bladene på geitrams kan man bruke på samme måte som spinat, og blomstene kan man tørke til te, eller bruke friske i…

Les mer
Savnet ku funnet i live

Kua satt fast i ei myr ved Graslihøgda i Hedalen. Trolig har den stått i myra fra tirsdag til den ble funnet ved 21-tida lørdag kveld. – Jeg oppdaga at noe var galt da kalven til kua kom helt hjem til gården og fordi gps-senderen kua har på seg, sluttet å virke. Mange timers søk…

Les mer
Hedalen kulturfestival 2021

6.–8. august blir det kulturfestival i Hedalen. Billettene til lørdagens konsert med Fieh og Stein Thorleif Bjella er utsolgt. På de andre arrangementene er det flere ledige billetter. Har du tenkt deg på kulturfestival, bør du sikre deg billetter nå. Her gir vi en oversikt over programmet for de tre dagene: Fredag 6. august kl.…

Les mer
Skolebilder fra 1980 og 1981

I forbindelse med skolejubileet ble det samlet inn bilder som nå henger i glass og ramme i inngangen til samfunnssalen på skolen. Kjenner du igjen personene på disse bildene? 1980 1981

Les mer
bilvrak

Dette temaet er Hedalen.no oppfordret til å sette søkelyset på. 25. mai sendte vi to spørsmål til kommunen: Har kommunen oversikt over omfanget av slik forurensing i Sør-Aurdal? Etter forurensningsloven § 37 har kommunen myndighet til å gi pålegg til den som har etterlatt, tømt eller oppbevart avfall i strid med § 28, om å…

Les mer
Begnadalen skole. Foto: Rune Stenslette

15. juli publiserte vi artikkelen «Hvem skal være rektor ved Begnadalen skole?» Nå er det klart at Astri Nybråten, som har vært rektor ved Begnadalen skole, skal være rektor for både Hedalen barne- og ungdomsskole og Begnadalen skole fra 1.8.2021. Dette opplyser varaordfører Olav Kristian Huseby.

Les mer