Batterijakten

Vi i 3. og 4. trinn ved Hedalen barne- og ungdomsskole har de siste tre ukene vært med på Miljøagentene.no sin batterijakt. Målet var å samle inn mest mulig batterier, lære om sortering av avfall og miljøvennlig- og fornybar energi. Klassen klarte å samle inn hele 72,22 kg batterier, 5,6 kg pr. elev. Takk for…

Les mer
Illustrasjonsbilde mast

Forbrukerrådet: Det vil bli svært mye enklere å være strømkunde etter at et samlet Storting har blitt enige om tiltak for et mer forbrukervennlig strømmarked. – Dette er en historisk dag for norske strømkunder. Vedtakene vil sikre et strømmarked der forbrukerne enkelt kan velge de beste avtalene uten å risikere å bli lurt, sier direktør…

Les mer
Bilkortesje 17. mai. Foto: Helge Nordby

Nasjonaldagen bør feires i år også – og som i fjor vil den bli annerledes. Komiteen har hatt flere møter og skal tirsdag 11. mai ha dugnad på Bautahaugen, slik tradisjonen er. Programmet har store likhetstrekk med det som ble gjennomført i fjor, men i år vil skolen markere nasjonaldagen med eget opplegg fredag 14.…

Les mer
Slik husker vi krigen

Fem medlemmer av Sør-Hedalen husmorlag hadde i 1990 en studiering om «Kvinners kår under krigen». De la størst vekt på egne minner og opplevelser, men samlet også en del stoff fra aviser, opprop med mer. Hedalen.no presenterer stoffet gjennom fire oppslag. Følgende var med i studieringen: Målfrid Nordby, Hedalen Inger Stensrud, Hedalen Tove Grønningsæter, Oslo…

Les mer
Roger Kjensrud

Høsten 2019 ble jeg valgt inn i kommunestyret i Sør-Aurdal, noe som for meg var en ukjent sti, og selv om jeg tidligere har fulgt med fra sidelinjen, visste jeg ikke helt hva som kom til å møte meg i rollen som lokalpolitiker. Hilsenen vi fikk med oss inn i denne perioden, var at det…

Les mer
Trine Adde Hansebakken

Trine Adde Hansebakken er ansatt som 50 % styrer i Hedalen naturbarnehage og 50 % styrer i Begnadalen barnehage. Det lyst ut én stilling som pedagogisk leder i Hedalen naturbarnehage. Her er søknadsfristen 11. mai. Det er også lyst ut ledig stilling som pedagogisk leder ved Begnadalen barnehage. Her er søknadsfristen 5. mai.

Les mer
Kommunen har kontroll på økonomien

Av årsmelding og regnskap for Sør-Aurdal kommune for 2020 framgår det at kommunens langsiktige gjeld har økt betraktelig de siste årene. Det er 2 904 innbyggere i kommunen. Hver sør-aurdøl har nå 87 222 kr i kommunal gjeld. I 2020 betalte kommunen 8 819 000 kr i avdrag. (I økonomiplanen for 2021–2024 leser vi at…

Les mer
Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge og Hans Christian Holte, arbeids- og velferdsdirektør

Gjennom koronapandemien har mange fått et ufrivillig nært forhold til både NAV og banken. Mange er blitt arbeidsledige og fått lavere inntekt, samtidig som regningene fortsetter som før. Dette er tiden for å søke råd om økonomi og gjeld, og vi er mange som kan hjelpe. Aldri før har flere meldt seg til NAV som…

Les mer
skogselskapet

Vil du ha en sommerjobb ute i naturen? Er du ungdom mellom 15 og 25 år og er interessert og nysgjerrig på skogbruk? Eller kanskje du rett og slett bare er på jakt etter en sommerjobb der du kan være ute? Da kan en sommerjobb i JOB:U være akkurat det du er ute etter. Les…

Les mer
Eli Torp

Sør-Aurdal kommune arrangerer sommerskole i ukene 25 og 26. Kommunen har mottatt midler fra Utdanningsdirektoratet for å tilby sommerskole til barn og unge i kommunen. For å få til dette trenger vi deg, din organisasjon, ditt lag, eller forening som ønsker å bidra inn i sommerskolen som aktivitetsledere med ulike kurs og aktiviteter i dette…

Les mer
Vaksinering mot korona

I uke 18 mottar Sør-Aurdal 18 hetteglass med vaksine. I uke 19 blir det færre – kun 13 glass. Hvert hetteglass inneholder 6 doser. I uke 17 disponerte kommunen 20 glass – nok til 120 doser. Siste oversikt Uke 16 Uke 17 Uke 18 Uke 19 14 hetteglass 20 hetteglass 18 hetteglass 13 hetteglass Vi…

Les mer
Preben Aavitsland

I disse dager får personer i aldersgruppa 65–74 år vaksine i Sør-Aurdal. Kommunen har varslet at en først i uke 22 vil starte på gruppa 55–64 år. Noen andre kommuner synes å være kommet lenger. Er det slik? Folkehelseinstituttet svarer Vi har stilt Folkehelseinstituttet tre spørsmål knyttet til koronavaksineringen i Sør-Aurdal. Overlege Preben Aavitsland svarer:…

Les mer
Håvard Sukke felte elgokse på 242 kg

Det ble felt 288 elg i Sør-Aurdal i 2020. Det er beregnet en elgtetthet etter jakta 2020på om lag 491 elg, tilsvarende en tetthet på i overkant av 0,5 elg per kvadrat-kilomenter tellende elgareal. I Faunrapport R06 fra 2021, som handler om aldersregistrering og bestands-vurdering av elg i Sør-Aurdal etter jakta 2020, tas det til…

Les mer
Landbruksplast

Landbruket har et betydelig plastforbruk på 14 000 tonn i året. Det meste brukes til rundballer. 85 % av plasten leveres inn og resirkuleres til poser, avfallsekker og liknende. – Landbruket har et forbedringspotensiale i å levere inn enda mer plast, sier Magnhild Strand fra NLR Innlandet. Sør-Aurdal kommune inviterte til digitalt fagmøte om landbruksplast og…

Les mer
Leiar

Tysdag denne veka behandla formannskapet årsmelding og årsrekneskap for Sør-Aurdal kommune for 2020. Same sak kjem opp i kommunestyret 20. mai. I årsmeldinga les vi at langtidsfråvær har gjort at ressursen til leiing ved Hedalen barne- og ungdomsskole har vore redusert frå 1,4 årsverk til 0,55 årsverk frå september 2020. Dette har resultert i eit…

Les mer
Fiber gjennom Midtbygda

Den siste tiden Land Anleggsdrift AS arbeidet på telefonlinja som går fra Hallum sentral til Joker Hedalen. 10 stolper er skiftet. Fiberen som nå henges opp, går i denne omgang altså til Joker.

Les mer