Anbefaler større naturreservat i Vassfaret

Statsforvalteren i Oslo og Viken har i samarbeid med Statsforvalteren i Innlandet sendt sin anbefaling om vern av skog i Vassfaret til Miljødirektoratet. En lang verneprosess har dermed kommet et skritt videre. Naturreservat er den strengeste av de fem kategoriene av verneområder i den norske naturmangfoldloven.

Les mer

Svindelforsøk mot kirkens ansatte

Illustrasjonsbilde av datamaskin

Flere ansatte i Den norske kirke har blitt utsatt for at svindlere har utgitt seg for å være dem. En falsk e-post blir sendt med spørsmål om å donere penger. Dette er forsøk på svindel. Forholdene er anmeldt til politiet. Kirkeverge Liv Barbro Veimodet har tatt et lokalt eksempel opp med Kirkepartner Servicedesk. Her er…

Les mer

Trenger vi TPK?YTRING 

Ragnar Garli

I en periode der de store verdensbegivenhetene påvirker dagliglivet i så stor grad som det har vært i siste valgperiode, kan det være lett å miste gløden for lokalpolitikken. Det verste av COVID burde være over, og det ser ut til at vi kommer gjennom Ukraina-krigen uten at tredje verdenskrig starter. I vårt eget lille…

Les mer

På tide å søke sommerjobb – mange ledige jobber i Innlandet

Arbeidsmarkedet i Innlandet januar 2023

Ved utgangen av januar var 5 185 personer i Innlandet registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak. Dette utgjør 2,8 prosent av arbeidsstyrken. Den tilsvarende andelen i landet var på 3,0 prosent. Det var 459 flere arbeidssøkere nå enn i desember, men det er helt normalt at ledigheten stiger noe i januar.…

Les mer

Turforslag

Tur langs Engene

Nå er der fint å gå tur både på ski og til fots. Langs fv. 243 har det den siste tiden vært glatte partier. Bedre har det vært på Engene. Her møter du sjelden motoriserte kjøretøy. Halstein Nerbye har brøytet den 4 km lange vegstrekningen. Det takker vi for!

Les mer

Mangel ved føring av møtebok?

Formannskapet

I siste formannskapsmøte i Sør-Aurdal ble elektronisk stemmegiving tatt i bruk. Avstemningsresultatet blir oppgitt, og møteboka opplyser hvilke partier som stemte hva. Slik ser voteringsresultatet ut i sak 003/23 fra formannskapets siste møte: «Votering nr. 1 – Votering over forslagForslag: Opprinnelig forslagFor: 5 stemmer (100 %) – AP 2, H 1, SP 2Mot: 0 stemmer…

Les mer

Vil ha avklaring i kommunestyret

Formannskapet

Torsdag 2.2. behandlet formannskapet tre søknader som gjaldt bruksendring fra fritidsbolig til bolig. Kommunestyret behandlet 03.11.2022, Saksnr. 045/22, en prinsipiell avklaring forbehandling av søknader som omhandler bruksendring av fritidsbolig til helårsbolig. Følgende vedtak ble gjort: «Ved behandling av dispensasjon for å melde flytting til fritidsboligen vil kommunen stille krav til vinterbrøytet vei, og tilfredsstillende løsninger…

Les mer

Rapport fra Hedalen løypelag

Fra løypemaskina

Mye snø er vi glade i, men det gir også utfordringer. Mye og utfordrerne kjøring og løse løyper er en konsekvens. Første helga etter nyttår var det så mye nysnø at vi måtte avvente kjøring. Fire lange dager påfølgende uke gikk med til å komme igjennom nettet, da med flere kjøringer. Så langt denne sesongen…

Les mer

På sporet av den tapte tidKRONIKK 

Nikolai Astrup

La oss skjerme barna for digitaliseringens skyggesider. Det er på tide å tenke nytt om barnas bruk av mobil og sosiale medier. Jeg er teknologioptimist og liberal, men vi må snakke mer om skyggesidene av digitaliseringen. Vi har blitt digitale junkies, fanger av algoritmene. Vi benytter oss av apper som er gratis å bruke, uten…

Les mer

Onsdagsrenn

Lysløypeaktivitet i april 2018

Onsdag kveld arrangerte HIL sesongens 4. klubbrenn. Drøye 50 løpere møtte opp og koste seg med skarpt og raskt føre i klassisk stil. Temperaturen var ca. 10 minus. Anny og Anne serverte oss kveldsmat etter rennet.Tusen takk til alle som var med og arrangerte!Ski neste uke:Skileik/skitrening mandag 17.30.Skirenn onsdag – i fristil. Anny og Marianne…

Les mer

Ville hjelpe krigsofre i Ukraina

Irene

Irene Shestopal er spesialist i allmennmedisin og psykiater ved Fekjær psykatriske senter. Hun kommer opprinnelig fra Ukraina, men har bodd i Norge siden 1986, da hun kom hit som arbeidsinnvandrer. Krigen i Ukraina har gjort sterkt inntrykk på Irene, og hun ønsket å ta en periode i sitt fødeland for å gi hjelp til noen…

Les mer

Valglista til Senterpartiet er klar

Marit Hougsrud. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Marit Hougsrud er partiets ordførerkandidat. De fire første navnene på lista er kumulerte. Det gjelder Marit Hougsrud, Svein Erik Wold, Ragnhild Kvale og Arnstein Li. Lista inneholder til sammen 20 navn. Det skal velges 19 kommunestyrerepresentanter på valgdagene 10. og 11. september.

Les mer

Vil gjerne delta i det digitale samfunnet

Liv Johanne Huseby (86) har vært en trofast og aktiv deltaker på datakurset Hedalen helselag har gjennomført de siste månedene. Kursinnholdet har i stor grad vært hentet fra Nettvett.no sitt kurs Sikkerhet for seniorer. Mot slutten av kursrekka sitter Liv igjen med noen spørsmål hun mener har allmenn interesse. Kodebrikka – Jeg vil gjerne utføre…

Les mer

Eidsiva Bredbånd kan levere fiber til flere

Ruth Heidi Grønbeck

Like før jul fikk Ruth-Heidi Grønbeck fiberoppkobling fra Eidsiva bredbånd. Fiberprosjektet i Midtbygda var nesten ferdigstilt i november 2021. To adresser på Engene gjensto. Totalt er det levert fiber til 43 av 79 adresser i dette området. – Fiberen fungerer veldig bra! Det har tatt sin tid å få den på plass, og vi har…

Les mer

Flytte til fritidsbolig?

Kartutsnitt

3. november 2022 vedtok kommunestyret følgende: «Ved behandling av dispensasjon for å melde flytting til fritidsboligen vil kommunen stille krav til vinterbrøytet vei, og tilfredsstillende løsninger for vann og avløp. I tillegg må kommunen vurdere avstand til offentlige tjenester. Hver enkel søknad om dispensasjon for å melde flytting til fritidsbolig vil bli behandlet politisk av…

Les mer

Kullgropene datert

Arkeologisk utgraving av kullgrop på Teinvassåsen

Kulturhistorisk museum utførte en undersøkelse av fem kullgroper på Teinvassåsen i Sør-Aurdal i tidsrommet 12.–14. juli 2021. Nå er en omfattende rapport etter utgravingene ferdigstilt. Framstilling av kull Jernalderen i Norge strekker seg fra ca. 550 f.Kr. til ca. 1050 e.Kr. I denne perioden ble jern i stor grad brukt til våpen og redskaper. Råstoffet…

Les mer

Vanskelig vinter for hjortevilt

Rådyr

I Hedalen er snødybden rundt 100 cm. Mye snø har gjort det svært krevende for hjortevilt å ta seg fram. Både på hovedveger, sideveger og i skiløyper kan du møte elg, rådyr eller hjort. Skogbruksleder Espen Nærødegård opplyser at to elger og et rådyr er drept i forbindelse med påkjørsel i kommunen vår i vinter.…

Les mer

Onsdagsrenn 25. januar 2023

Lysløypa. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Mildværet kom før rennet, men allikevel ble det flotte skiforhold med god glid. Det var klassisk stil (med «noen» skøytetak) og fellesstart. Ski neste uke: Her er de som deltok med nummer på onsdagsrennet: Født år Navn Tid   Halvard F. Lie     Luna Fossholm   2018 Fanny Odde Vestrom     Filip Odde…

Les mer