Over 200 abbor på garn

Har fått abbor

Bilder: Bjarte Lie, Grethe Stensrud, Ragnhild Barlien Berge og Tone Kjensrud Den fineste dagen i uka var vi på Bergstjern. Strålende sol og varmt vær. Den ene gruppa dro på skytebanen, hvor Øystein var. Han fortalte oss hvordan vi skulle skyte, og hvordan vi skulle lade opp våpenet. Etter at Øystein hadde gitt oss opplæring,…

Les mer

Ingen grenser er umulige å krysse!

Ingen grenser er umulige å krysse!

Bilder: Bjarte Lie, Grethe Stensrud, Ragnhild Barlien Berge og Tone Kjensrud «Ingen Grenser» handler om å lære barn samarbeid og forståelse for personer med et ekte handikap. Mandag var mellomtrinnet på «Ingen Grenser Tur». Elevene ble delt i seks grupper, med en gruppeleder hver. Hver person hadde minst et handikap, unntatt gruppelederen, som hadde et…

Les mer

Takka Olav Kristian

Olav Kristian Huseby og Marit Hougsrud

Formannskapet 28. september var det siste møtet i dette folkevalgte organet i valgperioden 2019–2023. Ved møtets slutt framførte ordfører Marit Hougsrud en takk for samarbeidet hun har hatt med sin varaordfører, Olav Kristian Huseby. – Du har vært en synlig politiker, og har nok vært den kommunestyrerepresentanten som har hatt ordet mest i denne valgperioden.…

Les mer

Trafikksikkerhetsplan for Sør-Aurdal kommune 2024–2027

Bagn. Foto: Åse Østgård Hagen

Kommunens trafikksikkerhetsplan skal revideres. Det er en forutsetning for å søke om midler til trafikksikkerhetstiltak at kommunen har en oppdatert trafikksikkerhetsplan. Planen danner grunnlag for innspill til Innlandet fylkeskommune og Statens vegvesen. Handlingsdelen av trafikksikkerhetsplanen rulleres årlig. Planen revideres i sin helhet hvert fjerde år med politisk behandling. Trafikksikker kommune Sør-Aurdal kommune har godkjenning som…

Les mer

Friluftslivets uke

Friluftslivets uke

Bilder: Bjarte Lie, Grethe Stensrud, Ragnhild Barlien Berge og Tone Kjensrud Mellomtrinnet har nylig gjennomførte Friluftslivets uke. For å få dette til var vi avhengig av at foreldre og ulike lag og foreninger ville bidra. Responsen var overveldende og resultatet ble en opplevelsesrik, variert og lærerik uke. Hele uka ble tilbrakt ute, og hver dag…

Les mer

Damefotballen ruller i Hedalen igjen

Damelagene fra Bagn og Hedalen. Foto: Steinar Skjerve

Fra tidlig i juni og helt fram til nå har en gjeng med ivrige damer møttes en gang i uka til uformell fotballtrening. Med god hjelp av Ola Jonny Fossholt som trener har både gamle og nye spillere øvd seg i grunnleggende ferdigheter og varierte spilløvelser. Oppmøtet har gjennom en regnfull og våt sommer variert…

Les mer

Kan ikke reparere SAUS

Flom ved Sør-Aurdal ungdomsskole. Foto: Sonja Bordewich

Torsdag fikk formannskapet en orientering vedrørende Sør-Aurdal ungdomsskole. I forbindelse med «Hans» trengte grunnvannet inn i hele bygningsmassen. Vannet stod ca. 20 cm over golvene. Fordi bygningene står i flomutsatt området, vil det ikke være aktuelt å reparere dem. Skal det være skolebygg på samme plass som i dag, må grunnen heves til flomsikkert nivå.…

Les mer

Kommunens demensplan

Fra venstre: Kjell Eriksen, Emmy Bakkom, Bente Fekjær Skogly, Anne Marie Skinnes Lie, Oddbjørg Brenden Hansen og Ståle Borgersen Foto: Arne G. Perlestenbakken

Husmorlaget tok kontakt med helselaget om å arrangere møte sammen. Tema var kommunens demensplan. Det passet bra, da Nasjonalforeningens demensaksjon akkurat er over. Sist mandag var 25 personer samla på Kroken, takk til alle som kom! Demensplan 2023-2026 for Sør-Aurdal kommune Eldrerådet har vært representert i skrivegruppa med Emmy Bakkom. Utgangspunktet er at antall personer med…

Les mer

Eventuelt bygge- og deleforbud i Spangrud etter «Hans»

Kartutsnitt fra Valdreskart.no. Brune, stiplede linjer viser fareområder.

Sør-Aurdal kommune sendte i samsvar med forvaltningsloven § 16 25.09.23 ut varsel om eventuelt bygge- og deleforbud for eiendommer innenfor Spangrud boligfelt i Bagn, etter skredet som gikk under ekstremværet «Hans».   Skal oppdatere faresonekart Kommunen har hatt befaring med NVE i området, og etter befaringen har NVE gitt kommunen beskjed om at eksisterende faresonekart for…

Les mer

Populær salgsutstilling

Kirsten Langedrag Foto: Arne G. Perlestenbakken

Den årlige salgsutstillinga til Hedalen kunst- og husflidslag er foreningens største arrangement. Utstillinga sist lørdag var godt besøkt. Nordre Lokalet ble en møteplass for blant andre hyttefolk og bygdefolk. I år var det ti utstillere – flere av dem fra ulike deler av Sør-Aurdal. Det var gode muligheter til å tjuvstarte på julegavehandelen. Det koster…

Les mer

Trygghetssirkelen – foreldrekurs

Familie

Helsestasjonen inviterer til kurs i Trygghetssirkelen (Circle of Security – Parenting).Dette er et foreldreveiledningsprogram som bygger på tilknytningsteori og 50 år med forskning. Foreldre som har deltatt på kurs sier: «Dette kurset bør alle foreldre ha!» Kurset fremmer en trygg relasjon mellom foreldre og barn. En trygg relasjon styrker barnet, og er en viktig beskyttelse…

Les mer

Fotballcup i Hedalen 23. september

Foto: Arne G. Perlestenbakken

Sist lørdag hadde Hedalen idrettslag invitert til fotballcup på Hedalen stadion. Det kom til sammen 11 lag fra hele Valdres. Det ble spilt 18 kamper fordelt på tre små baner. Kiosken var åpen, og det gikk med sju liter med vaffelrøre og 40 pølser. Det var stor fotballglede og fint høstvær. Takk for oppmøtet! Hedalen…

Les mer

Åpen brannstasjon i Hedalen

Foto: Arne G. Perlestenbakken

Lørdag var det åpen brannstasjon ved Joker Hedalen. Begge brannbilene som er stasjonert på Øverby, var på plass. Det var lagt opp til demonstrasjon av utstyr som brukes ved utrykninger, og barn fikk lov til å prøvesitte bilene. Så var det også lagt opp til kunnskapsløype, fine premier og servering. Tiltaket var riktig populært, og…

Les mer

Setter fokus på demens

Foto: Arne G. Perlestenbakken

Hedalen helselag, representert ved Emmy og Anne Marie, hadde en hyggelig dag på stand lørdag. Det ble samlet inn penger til forskning på demens og lokalt arbeid. Mange var innom for å gi penger, få brosjyrer og slå av en prat. De fleste har eller har hatt noen med demenssykdom i familien. Større åpenhet, kunnskap…

Les mer

Evaluering av hendelsen ekstremværet «Hans»

Flomstor elv. Foto: Stein Bergum

Ekstremværet «Hans» rammet Innlandet i midten av august, og det ble igangsatt et omfattende arbeid for å håndtere hendelsen. Statsforvalteren har sendt brev til alle kommunene i fylket og varslet at hendelser skal evalueres, og funn og læringspunkter skal følges opp. Håndtering av akuttfasen Det er håndteringen av akuttfasen fra og med første varsel 5.…

Les mer

Varsler bygge- og deleforbud. Må SAUS rives?

Flom ved Sør-Aurdal ungdomsskole. Foto: Sonja Bordewich

Torsdag 28. september skal formannskapet få en orientering om Sør-Aurdal ungdomsskole etter at bygningene ble skadet av ekstremværet «Hans». I saksopplysninger som er lagt fram for formannskapet, leser vi følgende: «Under ekstremværet «Hans» ble ungdomsskolen i Bagn oversvømt av grunnvann, forårsaket av flomnivået i elva. Vannet gikk ca. 15-20 cm over gulvnivå i hele bygget.…

Les mer

Bærnytt

Tyttebær

Bærsesongen går mot slutten. Nå kan du høste flotte tyttebær, og i år er de ikke tørkeskadet… Bærene smaker best når de er godt modne, og det er de nå.

Les mer

Valgdeltakelse i kirkevalget

Hedalen stavkirke. Foto: Helge Nordby

Nye menighetsråd er valgt. Det skrev vi om 13. september. Men hvordan var valgdeltakelsen i de fem soknene i Sør-Aurdal sammenlignet med valgene i 2019? Her er tallene: Sokn Stemme-berettigede Avgittestemmer Valgdeltakelse 2023 Valgdeltakelse2019 Bagn 824 128 16 % 21 % Leirskogen 122 36 30 % 31 % Reinli 295 36 12 % 24 %…

Les mer

Formannskapet sett på sidelinja?LEIAREN 

Flomstor elv. Foto: Stein Bergum

Uvêret «Hans» råka Sør-Aurdal hardt. Beredskapsplanen kommunestyret vedtok i oktober 2022, vart teken i bruk, og omfattande tiltak vart sette i verk. Beredskapsplanen har avsnitt om økonomi og rapportering ved uønskte hendingar. Vi siterer frå side 11 i planen: «Ved uønskede hendelserOrdfører/Kommunedirektør har fullmakt til å disponere ressurser inntil kr 2 – to – million…

Les mer

Vi trenger en mer bærekraftig hyttepolitikkYTRING 

Hafjell. Foto: Thor Bjarne Christensen

Fire organisasjoner går nå sammen og krever at myndighetene setter på bremsene i hyttebyggingen. Den Norske Turistforening, Naturvernforbundet, Norges Jeger- og Fiskerforbunde og WWF står bak dette innlegget. Altfor mange arter og naturtyper i Norge er på rødlista. Bygging av hytter og fritidsboliger er dessverre en vesentlig årsak til at viktige naturområder går tapt. Nå må…

Les mer