Kommunestyret

– Den store oppsida på dette er hvis noen kommer og bygger hus. Det sa ordfører Marit Hougsrud da kommunestyret behandlet saken Utvikling av Høve boligfelt, Reinli. Det var stor enighet om det meste i formannskapets vedtak i samme sak: Sør-Aurdal kommune ønsker å selge arealet som er regulert til boligformål for eiendommen 14/155 i…

Les mer
Inger Randi Islandsmoen Kleven

Oppfølging av forvaltningsrevisjonens rapport med tema oppvekst var satt opp som orientering i kommunestyret torsdag 17. september. Det var kommunalsjef for oppvekst og kultur, Inger Randi I. Kleven, som ga orienteringa. Her kan du lese rapporten som var bakgrunn for orienteringa. Nedenfor gjengir vi orienteringa kommunalsjefen ga. Kort orientering om noen av områdene Kommunerevisjonen IKS…

Les mer
Sigmund-og-Elling

I september 2019 sendte formannskapet forslag til kommunedelplan for Bagn ut på høring. Fylkesutvalget skulle ha behandlet saken i januar, men sendte den tilbake til administrasjonen. 26. august hadde Sør-Aurdal kommune møte med planforumet i Innlandet. Bakteppet for dette er mange innvendinger fylkesrådmannen hadde mot planforslaget. Her kan du lese referatet fra møtet I referatet…

Les mer
Finn Olav Teslo

Fram til nå har kontrollutvalget i Sør-Aurdal publisert sine innkallinger og møteprotokoller på Kommunerevisjon IKS sine sider. Snart skal slike dokumenter dukke opp på kommunens møteplanside. Mens vi venter på dette, finner du innkallinger, saksdokumenter og møteprotokoller på denne adressen: https://innsyn.iktvaldres.no/it/wfinnsyn.ashx?response=moteplan& Det er firmaet Acos AS som leverer denne tjenesten. Finn Olav Teslo (Ap) (bildet…

Les mer
Leiar

Torsdag 17.9. er kommunestyret innkalla til heildagsmøte i gymnastikksalen på SAUS. Det er snart tre månader sidan forrige kommunestyremøte, og det er få saker på sakslista. I starten av møtet skal kommunalsjef for oppvekst og kultur, Inger Randi Islandsmoen Kleven, gi ei orientering om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten med tema oppvekst. Vi undrar oss over at…

Les mer
Flotte tyttebær

Nå er tyttebærene modne de fleste steder, og i år er det store mengder av dem. Dette bærslaget vokser gjerne i snauhogstfelt. Vi siterer fra Wikipedia: «Tyttebær dyrkes sjelden, men sankes som regel fritt fra naturen. Fruktene (egentlig falske bær) er røde og syrlige på smak og blir modne på sensommeren og høsten. Villhøstede tyttebær…

Les mer
Inger Marie Gunderhuset

Fredag sist uke tok Hedalen.no i bruk nye logoer. Det er Inger Marie Gunderhuset som har laget disse. Hun studerer for tiden grafisk design ved Høyskolen Kristiania – Westerdals i Oslo. Se oppslaget Kreativ hedøling med sans for design. Hedalen.no har laget nettsider for 20 lag og foreninger. Flere bedrifter har også nettsider hos oss.…

Les mer
Valdres brann og redning

– Det tar tid. Ny brannbil er lagt ut på anbud. Når Valdres Brann- og Redningstjeneste IKS har konkludert, må en vente til den nye brannbilen, som skal stasjoneres i Hedalen, er ferdig bygd og klar for levering, sier brannsjef Laila Lien Østgård. I økonomiplanen er tilsvarende brannbil for Begna ført opp i 2021. Økonomiplanen…

Les mer
Fekjær psykiatriske senter

– Det er stor innsøking av ungdom fra hele Norge til døgnenheten på Fekjær psykiatriske senter, forteller institusjonssjef Elling Fekjær. – Det er tydelig at senteret har et godt omdømme. Sist vinter tok Fekjær psykiatriske senter i bruk et større tilbygg. Pasientantallet har økt noe, og døgnenheten er inndelt i to avdelinger. – Dette gjør…

Les mer
Logo Hedalen.no

En programvareoppdatering fredag førte til endret visning av nettavismodulen i Hedalen.no. Lørdag justerte Einar Breen i Adaptive Media noen innstillinger i WordPress. Alle innlegg på startsida kan nå leses. Utfordringen er at visningen ikke er lik i alle nettlesere. Det ser ut til at Hedalen.no fungerer best med nettleseren Chrome. Breen vil undersøke om det…

Les mer
Sauer hentes hjem. Foto: Grete Skogly

Det kan du gjøre ved å melde fra med én gang du møter sau i fjellet eller annen utmark. I disse dager sanker flere bønder i Hedalen sau. Det er et mål å få flest mulig av dyrene hjem før småviltjakta begynner nå til helga. Storviltjakta begynner 25. september, og da bør i alle fall…

Les mer
Sør-Aurdal kommune

Kommunestyret har møte i gymnastikksalen på Sør-Aurdal ungdomsskole torsdag 17.9. kl. 09.00. Møtet starter med en orientering om oppfølging av forvaltningsrevisjonens rapport med tema oppvekst. Her finner du saksliste og saksframlegg.

Les mer
Biblioteket i Hedalen

19. august hadde Hedalen.no et oppslag om redusert åpningstid på biblioteket i Hedalen. 21. august fulgte vi opp med lederen «Ei sak for kommunestyret». Nå opplyser bibliotekar Solfrid Olmhus at biblioteket har justert åpningstiden på torsdager fra 12.00–18.00. – Vi må fortsette med å dele opp dagen for barnehage/skole og så for alle, så da…

Les mer
Leirskoleelever på fjelltur

Fra og med forrige uke har det vært normal drift ved Vassfaret leirskole i Hedalen. 13. mars måtte skolen stenge ned virksomheten.– Det var da tre vinteruker før påske og to våruker etter 17. mai vi ikke fikk hatt leirskole dette året. Alle skolene som avlyste, er booket inn på nye uker seinere i høst/vinter,…

Les mer
Basargevinster

Det ble avholdt trekning på Kroken sist torsdag. Basaren som skulle vært avholdt på Hedalsheimen i mars, ble utsatt på grunn av corona. Siden vi hadde solgt mange lodd, og mange villige givere hadde lovt oss gevinster, ble det holdt trekning på Kroken sist torsdag. I tillegg til styret var fem gode venner med for…

Les mer
Erling og Heidi Line

Erling og Heidi Line pleier å løpe Oslo maraton hvert år. – I år er det avlyst grunnet korona, og i stedet blir det avholdt en virtuell utgave. Da kan man melde seg på på nettet, løpe hvor man vil, og registrere at han man har fullført etterpå, forteller Erling Holm Olsen.  I år skal…

Les mer
Innlandet fylkeskommune

Fylkesutvalget vil i framtiden bli streamet, og kan følges via fylkeskommunens nett-tv. Dette leser vi på Innlandet fylkeskommune sin nettside. Alle politiske møter ble før sommeren avviklet som Teams-møter. Nå er politikerne samlet fysisk igjen, men det er fortsatt av smittevernhensyn begrensninger på hvor mange som bør oppholde seg i samme rom. Fra og med førstkommende…

Les mer
Bedehuset

På grunn av koronasituasjonen utsettes bedehusbasaren til våren 2021. Det er allerede solgt en del lodd, og disse blir tatt med da. Dersom det ikke vil bli mulig å gjennomføre basaren til våren, vil lotteriet bli trukket.

Les mer