Kampen over Ompalompa

Klar for rumpeldunkkamp

Mellomtrinnet ved Hedalen skole har gjennomført et 8-ukers tverrfaglig prosjekt med Harry Potter som tema. Noen av elevene presenterer sine fantasyfortellinger for Hedalen.no sine lesere. Her kommer Kristian (6. klasse) sin tekst. Norda for Trondheim, vesta for Bergen, søra for Kristiansand, østa for Oslo ligger en liten fjellbygd som heter Hedalen. I Hedalen bor Kaptein…

Les mer

Mattilsynet vil ha et ord med i laget

Illustrasjonsbilde fra Hellsenningen. Foto: Per_Otto Nedrelid

Mattilsynet er statlig sektormyndighet for områdene planter, fisk, dyr, mat og drikkevann. Dette tilsynet har merket seg Sør-Aurdal kommunes varsel om oppstart av kommunal planstrategi for tidsrommet 2024–2027. Som høringsinstans til arealplaner har Mattilsynet i oppgave å bidra til at arealplanen ivaretar nasjonale og regionale interesser innenfor disse områdene.

Les mer

Petimeter og motorsag-instruktør

Ingvild Aaserud. Foto: Jørn Søderholm

Ingvild Aaserud har bodd i Hedalen. Hun har jobbet med HMS hele yrkeslivet, siden hun som 18-åring lærte 70-åringer riktig bruk av motorsag. Nå styrer hun HMS og KS i Eco Drilling AS. Der er hun den eneste med «sjef» i tittelen. Tilfeldig? Neppe

Les mer

Evaluering etter «Hans»

Marit Hougsrud

Statsforvalterens evalueringsrapport fra uværet «Hans» er ferdig. Les mer om rapporten. Sør-Aurdal kommune er én av 18 kommuner som deltok i evalueringa. Vi har stilt ordføreren noen spørsmål knyttet til evalueringa og kommunens ROS-analyse og beredskapsplan. Innspill til Statsforvalterens evaluering – Hvilke innspill ga kommunen vår, ordfører Marit Hougsrud? «Jeg er ikke kjent med det…

Les mer

Liten økning i sykefraværet i Innlandet

Bjørn Lien

Det legemeldte sykefraværet i Innlandet var på 6,2 prosent i 4. kvartal i 2023, mot 6,0 samme kvartal året før. Sykefraværet i landet var på 6 prosent. – Sammenlignet med samme kvartal i 2022 hadde Innlandet en økning i sykefraværet på 3,3 prosent, sier direktør Bjørn Lien i NAV Innlandet. I 4. kvartal 2023 var…

Les mer

Ny rovdyrpolitikk

Gaupe. Foto: Karl Jensen

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk – lokallag FNR Valdres hadde årsmøte den 19.2.2024. Kristen R. Hagaseth fra Etnedal ble valgt til ny styreleder. Avtroppende styreleder og lagets nestor – den kunnskapsrike og vidsynte Arne Warberg fra Fagernes ble takket av med 1 stk. Etnedalspølse. Se utdrag fra protokollen fra årsmøtet. Årsmøtet hadde besøk av leder i landsstyret Arve…

Les mer

Mangler fortsatt penger til SAUS

Flom ved Sør-Aurdal ungdomsskole. Foto: Sonja Bordewich

Uværet «Hans» førte til store skader i Sør-Aurdal. Kommunen søkte Kommunal- og distriktsdepartementet om 76 170 000 kr i erstatning etter skadene som oppstod. Statsforvalteren i Innlandet foreslo at kommunen skulle få tildelt 74 354 000 kr. Den største erstatningen var knyttet til riving og gjenoppbygging av Sør-Aurdal ungdomsskole. Pressemelding I en pressemelding Kommunal- og…

Les mer

Vi trenger deg – velg yrkesfag! YTRING 

Foto: Troms fylkeskommune

Rundt om i hele Innlandet sitter nå spente 10. klassinger og skal velge hvilken videregående linje de vil inn på. Fredag 1. mars går nemlig fristen ut for å søke videregående opplæring. Allerede nå vet vi at mange av elevene velger «feil», og at 2000 pulter i Innlandet kommer til å stå tomme til høsten. Skolevegring tenker du kanskje? Nei, det er rett og slett…

Les mer

Harry Potter på Hedalen skole

Klar for rumpeldunkkamp

Mellomtrinnet ved Hedalen skole har gjennomført et 8-ukers tverrfaglig prosjekt med Harry Potter som tema. Bilder i dette oppslaget er tatt av Tone Kjensrud, Ragnhild Barlien Berge, Bjarte Lie og Torunn Hagen Bolstad. Fagene I norsk og engelsk har det vært fokus på sjangeren fantasy både i lesing og skriving. I naturfag har temaene vært…

Les mer

Vil at elbilister skal betale mer bompenger

Bomstasjon Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen

Fylkestinget i Innlandet har vedtatt å søke Statens vegvesen om å øke bompengesatsene for null-utslippskjøretøy. Dette gjelder for bompengeprosjekter som fylkeskommunen er økonomisk garantist for. På fylkeskommunens hjemmeside leser vi at søknaden kun gjelder takstgruppe 1 – som er biler under 3 500 kg. I dag betaler nullutslippskjøretøyene i denne takstgruppen 50 prosent av bompengetaksten.…

Les mer

Halvor Thørud tilsatt som daglig leder

Halvor Thørud (42) er tilsatt som daglig leder for selskapene Ring Alm AS og Begna Bruk AS. Foto: Bjørn H. Pettersen og Halstein Heiene

Halvor Thørud (42) er tilsatt som daglig leder for selskapene Ring Alm AS og Begna Bruk AS fra 1. mars 2024. Thørud har vært konstituert i stillingen siden 1. juni 2023. Halvor Thørud kom fra stillingen som plassjef på Næroset og har lang fartstid fra sagbruksbransjen. Thørud har hatt en aktiv rolle i samarbeidsprosjekter mellom…

Les mer

Skitur i solskinn i Hedalsfjellene

Foto: Erik Solhjell

Det er utrolig fine forhold for skiturer denne vinterferien: Masse myk og fin snø og flotte skiløyper som dekker store deler av Hedalsfjellene. Og når solen skinner fra en blå og nesten skyfri himmel slik den har gjort de siste dagene, kan man vel nesten ikke ha det bedre?

Les mer

Folketallsutvikling i Valdres i 4. kvartal 2023

Sør-Aurdal

Folketallet i Etnedal og Nord-Aurdal vokste mye i 4. kvartal 2023. Vang og Sør-Aurdal har fått færre innbyggere. Kommune Innbyggertall ved utgangen av 4. kvartal 2023 Vekst i befolkning 4. kvartal Sør-Aurdal 2 836 – 9 Vang 1 645 – 31 Vestre Slidre 2 112 + 6 Øystre Slidre 3 298 + 17 Etnedal 1…

Les mer

Valdresmål – kviss – 2

Kviss

Håkon Bakkene, Synnøve Fjelltun og Marianne Granheim Trøyflat har sammen med Ben Ormstad laget ei valdresmålordliste. Denne lista har vi brukt som utgangspunkt for kvissen du finner lenke til nedenfor.

Les mer

Statens vegvesen har sendt brev

Utsikt nordover bygda fra Bautahaugen 17. mai 2021. Foto: Helge Nordby

Statens vegvesen har merket seg Sør-Aurdal kommunes varsel om oppstart av kommunal planstrategi for tidsrommet 2024–2027. Statens vegvesens rolle i planleggingen I brev som er sendt til kommunen, minner avsenderen om at Statens vegvesen har ansvar for at føringer i Nasjonal transportplan (NTP), statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, vegnormalene og andre nasjonale…

Les mer

Upersonlig boplikt og forvaltning av egen eiendomYTRING 

Gro Skinningsrud

Det er både med undring og glede jeg leser vedtaket etter formannskapsmøtet 22.2.24 ang. personlig og upersonlig boplikt. Det er ikke lenge siden det ble behandla en sak om boplikt på alle eiendommer i kommunen, uavhengig av om det var en landbrukseiendom eller ikke. Heldigvis ble ikke det noe av. Jeg synes det er bra…

Les mer

Skal rydde opp i utslipp fra private avløpsanlegg

Bagn. Foto: Åse Østgård Hagen

Sist torsdag behandlet formannskapet saken Handlingsplan 2024–2030. Opprydding i utslipp fra private avløpsanlegg i Sør-Aurdal kommune. Planen som passerte dette folkevalgte organet, skal ut på høring før den seinere blir endelig vedtatt av kommunestyret. Kostnader 350 husstander er knyttet til kommunale vann- og avløpsanlegg. De siste årene har det kommet fram sterke reaksjoner på gebyrer knyttet…

Les mer

Godt besøkt skisprell

Foto: Berit Perlestenbakken

Rundt 150 personer møtte opp på skisprell-arrangementet Hedalen idrettslag gjennomførte i samarbeid med Norges Skiforbund tirsdag kveld. – Vi er godt fornøyde med både oppmøte og gjennomføring, sier Berit Perlestenbakken i skigruppa i HIL. Både Bjørnstadjordet og lysløypa var preparert for aktiviteter som ble gjennomført. Temperatur og føre var utmerket, og de frammøtte så ut…

Les mer

Onsdagsrenn 21. februar

HIL-logo

Det ble igjen arrangert skirenn denne uka. Noe mindre deltagelse denne gang, trolig på grunn av godt oppmøte på Skisprell kvelden før. Rennet gikk i fristil og med fellesstart. 47 løpere gjennomførte rennet med startnummer. Totalt var ca.  62 deltagere ute i skisporet. Neste uke er det ingen skiaktivitet i HIL, da er det vinterferie.…

Les mer