Flytte til Hedalen?

Hedalen er et aktivt og levende lokalsamfunn i Sør-Aurdal i Valdres. Bygda har ca. 700 innbyggere og har mye å by på.

Vi er bosatt i Hedalen og vil gjerne gi informasjon om du vurderer å flytte til bygda vår. Marte Gørild Myrvang Ildjarnstad og Lena Aspmo Fossholt

Marte Gørild Myrvang Ildjarnstad og Lena Aspmo Fossholt

Vi er bosatt i Hedalen og vil gjerne gi informasjon om du vurderer å flytte til bygda vår.

  • Marte Gørild Myrvang Ildjarnstad. E-post: marte_ildjarnstad@live.no. Mobil: 90 19 42 11

  • Lena Aspmo Fossholt. E-post: lenaaspmo@hotmail.com. Mobil: 41 47 57 37

Arbeid

Bygda har flere store arbeidsplasser.

  • Fekjær psykiatriske senter har ca. 50 ansatte.

  • Hedda hytter har for tiden 28 stillinger.

  • Valdres kontorpark har moderne kontorlokaler til leie.

  • Store deler av bygda er knyttet til fibernettet, og utbygginga fortsetter. Det er derfor fullt mulig å kombinere jobb fra hjemmekontor med arbeid andre steder.

Skole og barnehage

Hedalen barne- og ungdomsskole er en fådelt grunnskole. I 2017 var det 50 år siden skolebygget ble tatt i bruk.– Skolen er en av bygdas viktigste samfunnsinstitusjoner. Her er det et nært, trygt og godt – samt utviklende skolemiljø for alle, leser vi på kommunens hjemmeside.

Hedalen naturbarnehage er heldags barnehage med 55 plasser. Barnehagen holder til i lokaler sammen med Hedalen barne- og ungdomsskole. Den har to avdelinger og tar imot barn fra 0-6 år.

Glimt fra Hedalen

Kultur, kirke, idrett og fritid

Hedalen er kjent som sterk dugnadsbygd i Oppland. Det finnes vel 20 lag og foreninger i dalføret. Er du glad i friluftsliv, har Hedalen svært mye å by på. Gratis jakt og fiske er et unikt tilbud til alle som er bosatt i bygda.

Hedalen løypelag sørger for 12 mil med høystandard skiløyper i Hedalsfjella. I tillegg kjøres det tilførselsløyper med snøscooter.

Hedalen idrettslag har også mange anlegg og tilbyr en rekke aktiviteter.

Er du glad i å plukke bær og/eller sopp, kommer du sjelden tomhendt hjem etter en tur i de vidstrakte områdene.

Hedalen stavkirke er i aktiv bruk, og menigheten har flere tilbud til ulike aldersgrupper.

Høst i Vassfaret

Høst i Vassfaret. Foto: Marita Slettevold