Hedalen barne- og ungdomsskole

Hedalen barne- og ungdomsskole er en fådelt grunnskole. I 2017 var det 50 år siden skolebygget ble tatt i bruk.

– Skolen er en av bygdas viktigste samfunnsinstitusjoner.  Her er det et nært, trygt og godt - samt utviklende skolemiljø for alle, leser vi på kommunens hjemmeside.

Flotte nærområder

Skolen har flotte nærområder til undervisning med bruk av naturen, og kultur- og historiske «klasserom». Her ligger fotballbane, ishockeybane, lysløype, hoppbakke og lekeapparater rundt skolen. I 2019 ble en en ny aktivitetspark, skapt av ildsjeler, foreninger og ulike organisasjoner, åpnet.

Aktivitetsparken ved Hedalen barne- og ungdomsskole

Aktivitetsparken ved Hedalen barne- og ungdomsskole
Foto: Helge Nordby

Egen venneforening

Samarbeid og innsats for fellesskapet, et ønske om å gjøre noe godt for bygda og hverandre – det er hedølingens væremåte. Her inkluderes og blomstrer folk! Foreningen Hedalen Skoles Venner har fra 2010 drevet omfattende dugnadsarbeid på skolebygget og uteområdene.

Kontaktinformasjon

Astrid Nybråten er rektor ved Hedalen barne- og ungdomsskole.

  • Mobil: 93 04 33 20
  • E-post: astri.nybraten@sor-aurdal.kommune.no