Preken over Matt 6,24-34

Helge Hartberg

Nåde være med deg og fred fra Gud vår Far og den Herre Jesus Kristus! 10. og 11. september er det valg. Vi skal velge sokneråd og kirkemøte, og vi skal velge kommunestyre og fylkesting. Men det er valg i dag også. Ingen kan tjene to herrer, sier Jesus. Dere kan ikke tjene både Gud…

Les mer

Preken i Hedalen stavkirke 17. mai

Helge Hartberg

I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Amen. Vi er hjemme hos Elisabet, som var en slektning av jomfru Maria. Det var like etter at Maria hadde fått vite av engelen Gabriel at hun skulle føde Jesus, og nå var hun på besøk hos slektningen sin. Maria fortalte hva engelen hadde sagt, og…

Les mer

Preken 1. påskedag i Hedalen stavkirke

1. påskedag 2023. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Luk 24,1-9. I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Påskedag er alle søndagers søndag. Den første dag i uken. Den første dag i den nye tid som Jesus har gitt menneskeheten. Hver uke feirer vi ukens første dag til pris og ære for ham som skapte den nye tid, det nye håpet, det…

Les mer

Preken 1. juledag

Helge Hartberg

Johannes 1,1–14I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham, uten ham er ikke noe blitt til. Det som ble til i ham, var liv, og livet var menneskenes lys. Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det.…

Les mer