Ny rovdyrpolitikk

Gaupe. Foto: Karl Jensen

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk – lokallag FNR Valdres hadde årsmøte den 19.2.2024. Kristen R. Hagaseth fra Etnedal ble valgt til ny styreleder. Avtroppende styreleder og lagets nestor – den kunnskapsrike og vidsynte Arne Warberg fra Fagernes ble takket av med 1 stk. Etnedalspølse. Se utdrag fra protokollen fra årsmøtet. Årsmøtet hadde besøk av leder i landsstyret Arve…

Les mer

Folkeopplysning om CO2YTRING 

Arild Haglund

Tidligere geologiprofessor (og glimrende pedagog) Steinar Skjeseth ved NLH, ÅS, satte i 1974 opp en grovoversikt over hvordan klimaet i Norge hadde endret seg siden siste istid. Periodeinndelinga baserte han på to variable klimaforhold – Kjølig/varmt og tørt/fuktig. Vitenskapen hadde for lengst fastslått at disse variablene hadde gitt seg uttrykk i hvilke treslag som dominerte…

Les mer

Krigshistorisk befaring – slippsted T i Vassfaret

Fra venstre: Stig Bjørneberg, Per Johan Møyen og Olaf Olsen.

En snau time før midnatt mellom 28. og 29. desember 1944 mottok slippstedet med kode T – ca. 350 nordøst for Slasetra – slipp. Hendelsen er omtalt i et oppslag på Hedalen.no på 75 årsdagen: 75-årsminnet. Vellykket fallskjermutsprang I nærheten av Slasetra lå ett av de utpekte slippstedene (kodet «T») til «BASE ELG» 1944/45. I…

Les mer

Noe av det far fortalte om krigen – del 2

Andreas Haglund

Far fortalte at den de hadde å forholde seg til – og ingen annen – var en hønefossing med dekknavn BOSS. Identiteten til denne BOSS har vi ennå ikke klart å finne ut av, så vi henvender vi oss til publikum om dette! Her kan du lese del 1. Slipp-plasser Hans gruppe av Hedalstroppen ble…

Les mer

Noe av det far fortalte om krigen – del 1

Andreas Haglund

I min barne- og ungdomstid var det ikke spesielt mye prat i heimen om krigen. Foreldrene mine, Inger og Andreas Haglund, svarte imidlertid så godt de kunne når min bror, Olav (1952–1990), og jeg viste interesse og stilte spørsmål. Olav og jeg bearbeidet ofte i fellesskap de svarene vi fikk. Visse detaljer hadde stor appell…

Les mer

Informasjonsbasen om Base Elg snart klar

Flyslipp

Den elektroniske Informasjonsbasen til Bautahaugens BASE ELG-prosjekt vil snart bli klar for publikum. Etter en imponerende innsats av Jan Warberg – med å grave fram detaljer om blant annet flyslippene – har publikum noe å glede seg til. Det har vært et paradoks i denne historia at ELG-operasjonens geografiske sentrum – Hedalen – tidligere har…

Les mer

Bekkekvernene i Flå i Hallingdal

Kverna i Grunntjernfossen i Vassfaret

Flå kommune tar sin kulturhistorie på alvor. Dette merker de fleste som har fulgt med på utviklinga i nabobygda vår i sør noen tiår. Et utslag av denne satsinga er boka «Bekkekvernene i Flå i Hallingdal». Nok et imponerende og høyst leseverdig arbeid fra brødrene Magne og Ola Akervold sine hender! Illustrasjonen på framsida er…

Les mer

Erling S. Lorentzen gikk bort 9. mars i år, 98 år gammel

Bjørke

Han var så godt kjent at jeg velger her ikke å bruke plass på å ramse opp enkeltheter fra denne varme patriotens imponerende liv. BASE ELG-gruppa, nedsatt at Bautahaugen Samlinger, er svært takknemlig for at han viste stor interesse for prosjektet vårt. En hilsen fra ham den 22.4.2020 ble formidlet til oss: «Jeg har mottatt…

Les mer

Avslag på bruk av båtmotor på AurdalsfjordenYTRING 

Arild Haglund

Det er en god, fornuftig og rasjonell begrunnelse for søknaden Eivind Mehlum Thorvaldsen har sendt til Statsforvalteren i Innlandet. Det er ingen sak å avgrense slik motorbåtbruk hvis det er vilje. Lokale folk vil nok bekrefte at det må til slike initiativ som i dette tilfellet fra Thorvaldsen skal det bli noe bedre balanse i…

Les mer

Ivar Martin Sandvik – minneord

Ivar Martin Sandvik

Ivar Martin Sandvik, Oslo, gikk bort 27.9.2020. Han var født i Oslo 27.2.1946. Det var først og fremst et smertelig tap for hans kone, Kristin Holte, og deres sønner, Sigurd og Kristian med familier, å miste ham så altfor tidlig. Bygdelagene med tilknytning til Vassfaret har i Ivar Martin Sandvik mistet en stor ressurs i…

Les mer

Sagn og soge 1994

Knapp fra krigens dager

1994 var året da både Edvard Elsrud og min mor brått gikk bort. De hadde begge en årrekke – i all beskjedenhet – syslet med tanken om ei lita «heimefrontavdeling» på Bautahaugen. Dette fikk dessverre en brå slutt den gang, men vi kan med tilfredshet et kvart århundre senere konstatere at det blir en realitet…

Les mer

Golden Eagle – Hedalen høsten 1944 – et 76-årsminne

Fra flyslipp i Vassfaret 1945

Spesialoperasjonen Golden Eagle var koden for, det av tidligere Base Elg-sjef Paul M. Strande (1977) omtalte rekognoseringspartiet for Base Elg, som ankom Vassfaret natta til 30.8.1944. De kom i to store transportfly av typen Halifax, løytnant Martin Olsen – Vassfar-Harald, og radiotelegrafist Oddvar Sandersen – Odd, sammen med 48 pakker og containere. De som tok…

Les mer