Kverna i Grunntjernfossen i Vassfaret

Flå kommune tar sin kulturhistorie på alvor. Dette merker de fleste som har fulgt med på utviklinga i nabobygda vår i sør noen tiår. Et utslag av denne satsinga er boka «Bekkekvernene i Flå i Hallingdal». Nok et imponerende og høyst leseverdig arbeid fra brødrene Magne og Ola Akervold sine hender! Illustrasjonen på framsida er…

Les mer
Bjørke

Han var så godt kjent at jeg velger her ikke å bruke plass på å ramse opp enkeltheter fra denne varme patriotens imponerende liv. BASE ELG-gruppa, nedsatt at Bautahaugen Samlinger, er svært takknemlig for at han viste stor interesse for prosjektet vårt. En hilsen fra ham den 22.4.2020 ble formidlet til oss: «Jeg har mottatt…

Les mer

Det er en god, fornuftig og rasjonell begrunnelse for søknaden Eivind Mehlum Thorvaldsen har sendt til Statsforvalteren i Innlandet. Det er ingen sak å avgrense slik motorbåtbruk hvis det er vilje. Lokale folk vil nok bekrefte at det må til slike initiativ som i dette tilfellet fra Thorvaldsen skal det bli noe bedre balanse i…

Les mer
Ivar Martin Sandvik

Ivar Martin Sandvik, Oslo, gikk bort 27.9.2020. Han var født i Oslo 27.2.1946. Det var først og fremst et smertelig tap for hans kone, Kristin Holte, og deres sønner, Sigurd og Kristian med familier, å miste ham så altfor tidlig. Bygdelagene med tilknytning til Vassfaret har i Ivar Martin Sandvik mistet en stor ressurs i…

Les mer
Knapp fra krigens dager

1994 var året da både Edvard Elsrud og min mor brått gikk bort. De hadde begge en årrekke – i all beskjedenhet – syslet med tanken om ei lita «heimefrontavdeling» på Bautahaugen. Dette fikk dessverre en brå slutt den gang, men vi kan med tilfredshet et kvart århundre senere konstatere at det blir en realitet…

Les mer
Fra flyslipp i Vassfaret 1945

Spesialoperasjonen Golden Eagle var koden for, det av tidligere Base Elg-sjef Paul M. Strande (1977) omtalte rekognoseringspartiet for Base Elg, som ankom Vassfaret natta til 30.8.1944. De kom i to store transportfly av typen Halifax, løytnant Martin Olsen – Vassfar-Harald, og radiotelegrafist Oddvar Sandersen – Odd, sammen med 48 pakker og containere. De som tok…

Les mer