Gaupe. Foto: Karl Jensen

Ny rovdyrpolitikk

Publisert av Arild Haglund 01.03.2024. Sist oppdatert 29.02.2024.

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk – lokallag FNR Valdres hadde årsmøte den 19.2.2024. Kristen R. Hagaseth fra Etnedal ble valgt til ny styreleder.

Avtroppende styreleder og lagets nestor – den kunnskapsrike og vidsynte Arne Warberg fra Fagernes ble takket av med 1 stk. Etnedalspølse. Se utdrag fra protokollen fra årsmøtet.

Årsmøtet hadde besøk av leder i landsstyret Arve Sætra fra Aurskog og leder av vårt nabolag i Hallingdal Knut Halvor Jordet. Disse holdt inspirerende orienteringer.

Selv om det ikke er stort rovdyrpress i våre områder for tiden, er det viktig å holde beredskapen ved like. Dette også for å vise solidaritet med bygdelagene lenger øst som er offer for ødeleggende rovdyrpolitikk.
Av lyspunkter ble trukket fram forvaltningen av gaupebestanden. Denne fungerer svært godt, og er eksempel på gode resultater gjennom tillitsfullt samarbeid mellom ulike aktører.

Knut Halvor Jordet poengterte at i Hallingdal er det glede over at de mer ekstreme utslagene av rovdyrforvaltning er blitt stoppet før våre områder. At dette har stor betydning for menneskers og mange dyrearters livsrom og trivsel, bevises gjennom den populære årlige Fårefestivalen i Gol. Den hadde vært utenkelig hvis rovdyrekstremismen hadde seiret!

Arild Haglund, referent.

Les også..

Oddvar Gran. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Oddvars 16. dialektkviss

Oddvar sender oss fortsatt dialektord som vi kan lage kvisser ...
Vassfarplassen

Bli med Sør-Aurdal Historielag på tur til:BEKJENTGJØRELSE 

Vassfaret og Vassfarplassen lørdag 31. august 2024. Det går buss ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Bautahaugen lørdag 6. juli

Temaet denne lørdagen på Bautahaugen var plantefarging, hvilket var veldig ...
Kniv

Bautahaugen lørdag 13. juliBEKJENTGJØRELSE 

Tema: KNIVMAKING med Bjørn Michaelsen. Få med deg sommerutstillinga «Bare ...
Framdriftsplan

Mange private avløpsanlegg må oppgraderes

Sør-Aurdal kommune er i gang med kartlegging av alle private ...
Næringseiendom

Næringseiendom til salgs, Hedalen i ValdresANNONSE 

Næringseiendom med god beliggenhet i søndre del av Hedalen i ...