Gaupe. Foto: Karl Jensen

Ny rovdyrpolitikk

Publisert av Arild Haglund 01.03.2024. Sist oppdatert 29.02.2024.

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk – lokallag FNR Valdres hadde årsmøte den 19.2.2024. Kristen R. Hagaseth fra Etnedal ble valgt til ny styreleder.

Avtroppende styreleder og lagets nestor – den kunnskapsrike og vidsynte Arne Warberg fra Fagernes ble takket av med 1 stk. Etnedalspølse. Se utdrag fra protokollen fra årsmøtet.

Årsmøtet hadde besøk av leder i landsstyret Arve Sætra fra Aurskog og leder av vårt nabolag i Hallingdal Knut Halvor Jordet. Disse holdt inspirerende orienteringer.

Selv om det ikke er stort rovdyrpress i våre områder for tiden, er det viktig å holde beredskapen ved like. Dette også for å vise solidaritet med bygdelagene lenger øst som er offer for ødeleggende rovdyrpolitikk.
Av lyspunkter ble trukket fram forvaltningen av gaupebestanden. Denne fungerer svært godt, og er eksempel på gode resultater gjennom tillitsfullt samarbeid mellom ulike aktører.

Knut Halvor Jordet poengterte at i Hallingdal er det glede over at de mer ekstreme utslagene av rovdyrforvaltning er blitt stoppet før våre områder. At dette har stor betydning for menneskers og mange dyrearters livsrom og trivsel, bevises gjennom den populære årlige Fårefestivalen i Gol. Den hadde vært utenkelig hvis rovdyrekstremismen hadde seiret!

Arild Haglund, referent.

Les også..

Salto logo

AvslutningBEKJENTGJØRELSE 

Lørdag 20. april kl. 14:00-16:30 på Storruste (Hedalsvegen 1269). Vi ...
Uteområdet på Fossvang. Foto: Steinar Skjerve

Planlegger stor oppgradering av Fossvangbygget

Bagn idrettslag har sammen med arkitektfirmaet Curve Studio invitert til ...
Oddvar Gran. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Oddvars niende dialektkviss

Oddvar Gran har sendt Hedalen.no flere dialektord som vi har ...
Elling Goplerud

Gamle bjørnehistorier fra Hedalen – del 2 av 6

På bjørnestillingen i Plomtjerndalen skjøt far flere bjørner på åte. ...
Flatskred ved Rennsjøen Foto: Arne Ivar Hansen

Flakskred

– Dette bildet tok jeg 100 m fra løypa opp ...
Bedehuset

Hedalen misjonsforeningBEKJENTGJØRELSE 

har møte på Bedehuset onsdag 17. april kl. 19.00. Denne ...