Fra venstre: Stig Bjørneberg, Per Johan Møyen og Olaf Olsen.

Krigshistorisk befaring – slippsted T i Vassfaret

Publisert av Arild Haglund 01.07.2022. Sist oppdatert 01.07.2022.

En snau time før midnatt mellom 28. og 29. desember 1944 mottok slippstedet med kode T – ca. 350 nordøst for Slasetra – slipp.

Hendelsen er omtalt i et oppslag på Hedalen.no på 75 årsdagen: 75-årsminnet.

Vellykket fallskjermutsprang

I nærheten av Slasetra lå ett av de utpekte slippstedene (kodet «T») til «BASE ELG» 1944/45. I nærheten lå også en periode den viktigste hjelpestasjonen i Norge for de allierte slippflyenes navigasjon (EUREKA)

28. desember 1944 landet tre karer her etter et vellykket fallskjermutsprang. Disse tre var lege Kåre Poulson, etterretningsoffiser «Laffen» Kristiansen og offiser/Milorgpioner Knut Møyen.

«Det varte ikke lenge før vi alle satt benket rundt kaffen og lommelerkene inne i Slaseterbua.» Som BASE ELG-sjefen Paul M. Strande (1912–2008) skriver på side 73 i sin bok «Fallskjermer over Vassfaret» fra 1977.

Marit Skogen (Elsrud) (1924–1985) fra N. Storruste skrev en artikkel i Avisa Valdres den 5. oktober 1984 «Slik husker jeg krigen». I artikkelen er også et par referanser til «dokter-Kåre» (Poulson). Opplysningene hennes om ham er ekstra interessante fordi de kobles til det faktum at det etter hvert også ble sluppet utstyr til et sanitetskompani på åsen øst for Storrustegrenda.

På tusenvis av diplomer fra 1945, som sikkert ennå finnes i Valdres, Land og Gjøvik/Toten, er foruten signaturen til Forsvarssjef daværende Kronprins Olav, også signaturen K. Møyen, Distriktssjef 143. Om dette har Paul M. Strande ei interessant beskrivelse i sin bok fra 1977.

Sitat fra side 101: «…Martin Olsen fikk i oppdrag å dra bort og forklare distriktssjefen og hans stab at Møyen slett ikke var noen «outsider», men tvert om en av dem som allerede tidlig var kommet med i Milorg og at han hadde utført et fremragende arbeid der. Han var før han forlot landet, forbindelsesledd fra Milorgs sentralledelse i Oslo til en del Milorg-distrikter. Det var som hans avløser J. Chr. Hauge opprinnelig kom inn i SL.
Møyen hadde siden ingen vanskeligheter, i alle fall ingen som vi fikk høre om, og da distriktssjefen trakk seg tilbake til sine sivile gjøremål etter fredsslutningen, ble Møyen distriktssjef.»

Besøk på slippstedet

Fredag 17. juni i år hadde Pia og jeg gleden av å oppsøke slippstedet sammen med sønnen til Knut Møyen Knut Møyen. Johan Møyen og to karer fra Veteranenes Fallskjermklubb Olaf «Laffen» Olsen og Stig Bjørneberg.

Her er noen av fotografiene fra den vellykkede turen.

Slippsted T ligger langs stien til/fra Godvasskardet.

Vi brukte kart og kompass. Da vi nærmet oss selve slippstedet, utbrøt de to fallskjermveteranene at ei lita myr foran oss måtte ha vært perfekt til å sette ut de nødvendige varslingslyktene. Myra ligger litt nede i terrenget – for å unngå avstandsinnsyn fra sidene, men allikevel godt synlig for flyene!

Fra venstre: Stig Bjørneberg, Per Johan Møyen og Olaf Olsen. (Så tett ved slippstedet T som mulig.)

Les også..

Lørdagssamlinga på Bautahaugen var godt besøkt. Foto: Arne Heimestøl

Bautahaugen samlingerBEKJENTGJØRELSE 

Valdresmusea informerer om sommerprogrammet på Bautahaugen samlinger. Les informasjonssida her.
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Ønsker å gi tilbud til flere

Tirsdag 11. juni fikk kulturskolens elever vise fram noe av ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Våt, men problemfri tur gjennom Vassfaret

Lions club Vassfaret har arrangert  denne turen siden 1978. I ...
Bautahaugen

Velkommen til sommeråpning på Bautahaugen lørdag 22. juni kl. 12.00!BEKJENTGJØRELSE 

Åpning av sommerutstillinga: Bare ei bjørk? Rømmegraut, kaffe og vafler ...
Begnadalen barnehage. Foto: Rune Stenslette

Forsinket oppstart av Begnadalen barnehage

Barnehageåret 2023/2024 har Begnadalen barnehage ikke vært i drift. Barnehagebarn ...
Kart

Nå er det lagt til rette for fiberutbygging i Åsli

Torsdag 13. juni vedtok kommunestyret enstemmig å bevilge 289 266 ...