Telegraf og telefon i Sør-Aurdal – del 7

Anette Hougsrud. Foto: Åse Østgård Hagen

Etna Telegrafstasjon ble åpnet i 1908 på Etna Jernbanestasjon. NSB hadde telegrafstasjoner og telefonstasjoner til eget bruk på alle sine jernbanestasjoner. Storbrofoss Tresliberi hadde konsesjon på telefondrift mellom sliperiet og taubanens endestasjon. Denne linjen var tilknyttet Valdresbanens telefonlinje. Linjen var 2,5 km lang. Talestasjoner I de første åra da telefonen var ny, ble det opprettet…

Les mer

Telegraf og telefon i Sør-Aurdal – del 6 – Leirskogen

Anette Hougsrud. Foto: Åse Østgård Hagen

På Tonsåsen Sanatorium var det fra 1883 først telegraf og senere telefon. Dette var det nærmeste for Leirskogen inntil Bagn Telefonsentral ble åpnet i 1893. Da ble det lagt opp tråd til Breidablikk. Men mye brukt av folk på Leirskogen ble nok ikke disse telefonmulighetene. Slik var situasjonen i de neste 22 åra inntil Syver…

Les mer

Telegraf og telefon i Sør-Aurdal – del 5 – Reinli

Anette Hougsrud. Foto: Åse Østgård Hagen

I Reinli var det talestasjon og privattelefon på Høve fra 1893. Det året åpnet Bagn Telefonsentral, og på Høve drev Mikkel Hoff pensjonat og hadde derfor nytte av telefon og var den eneste i Reinli som hadde telefon så tidlig. Han har trolig bygd privat linje ned til Bagn. Fem år seinere var han fremdeles…

Les mer

Telegraf og telefon i Sør-Aurdal – del 4 – Bagn

Anette Hougsrud. Foto: Åse Østgård Hagen

Rikstelefonlinja fra Nes i Ådal gjennom Begnadalen, opp til Bagn og videre til Frydenlund sto ferdig i 1892. Bagn Telefonsentral var med i telefonkatalogen for første gang i 1893. Bagn Station, som den het da, står oppført med 14 abonnenter i 1893 og det var følgende: I 1893 står Gunnar Bang som stasjonsholder. Han drev…

Les mer

Telegraf og telefon i Sør-Aurdal – del 3 – Hedalen

Anette Hougsrud. Foto: Åse Østgård Hagen

Ole Nerby var en foregangsmann i Hedalen, og han fikk bygd egen telefonlinje over åsen fra Begnadalen. Han knyttet seg til sentralen hos Martin Hagene på Granheim, og han står i katalogen der i 1898 (se Begnadalen). I 1910 var det 4 abonnenter fra Hedalen på denne sentralen. Det var fortsatt Ole Nerby som drev…

Les mer

Telegraf og telefon i Sør-Aurdal – del 2 – Begnadalen

Anette Hougsrud. Foto: Åse Østgård Hagen

Starten Begnadalen Telefonstasjon fikk konsesjon 24.09.1889. Den kom i drift fra 1893 i følge Einar Rustebakke. Hvor sentralen var de første årene, vites ikke med sikkerhet, men kanskje på Nord Garthus for O. J. Garthus var stasjonsholder og han bodde der. En har ikke katalog for 1893, og den første er for 1898. Da var …

Les mer

Telegraf og telefon i Sør-Aurdal – del 1

Anette Hougsrud. Foto: Åse Østgård Hagen

Denne teksten er skrevet av Anette Hougsrud, og den ble publisert i «Sagn og Soge» i 2012. Hedalen.no har fått tillatelse av forfatteren til å gjengi teksten. Vi har delt den opp i sju deler og publiserer to deler hver uke i tiden som kommer. Hedalen.no takker Anette for at vi får anledning til å…

Les mer