Til Sør-Aurdal kommune ved Marit Hougsrud – Helsetjenester i grenselandYTRING 

Helsetjenester

Redusert åpningstid på Nes legesenter vil ramme 500 av Sør-Aurdal sine innbyggere. I særlig grad eldre, barn og kronisk syke som har hyppig behov for legetjenester. Begnadalen sanitetsforening og Hedalen helselag ber Sør-Aurdal kommune om å gjøre alt for at samarbeidet med Ringerike om Nes legekontor kan fortsette. Vi har sett at årlig kostnad for…

Les mer

Helse mot sør og/eller øst?

Olla Jonny Fossholt og Marit Hougsrud

15. januar skrev Hedalen.no at legekontoret på Nes i Ådal ville få redusert åpningstiden fra 1. februar. Dette oppslaget skapte reaksjoner både på Nes, i Begnadalen og Hedalen. Se ytringa Hjertesukk om lege- og legevakttjenesten. 20. januar sa varaordfører i Ringerike, Dag E. Henaug, at endringene som var planlagt, ikke var godt nok forankret verken politisk…

Les mer