Til Sør-Aurdal kommune ved Marit Hougsrud – Helsetjenester i grenselandYTRING 

Helsetjenester

Redusert åpningstid på Nes legesenter vil ramme 500 av Sør-Aurdal sine innbyggere. I særlig grad eldre, barn og kronisk syke som har hyppig behov for legetjenester. Begnadalen sanitetsforening og Hedalen helselag ber Sør-Aurdal kommune om å gjøre alt for at samarbeidet med Ringerike om Nes legekontor kan fortsette. Vi har sett at årlig kostnad for…

Les mer