flom 13

Hedalen.no følger ekstremværet «Hans» – del 2

Publisert av Arne Heimestøl 11.08.2023. Sist oppdatert 11.08.2023.

Sida er sist oppdatert fredag kl. 17.15. Hedalen.no kommer fortsatt til å dekke det som skjer i forbindelse med ekstremværet «Hans». Sida som vi har brukt fra lørdag til onsdag kl. 11.47, begynner å bli lite oversiktlig. Vi har derfor opprettet en ny logg.

Status fra krisestaben kl.16.30 fredag

Vi har i dag hatt besøk av Statsforvalter Knut Storberget og fylkesberedskapssjef Asbjørn Lund. De har fått orientering om situasjonen i Sør-Aurdal, og vært ute på befaring i Bagn. 

Vannstanden i Begna er på vei ned. Vi følger fortsatt med, og er fortsatt i beredskap.  Beredskapstelefonen er bemannet, og det er mulig å melde inn alvorlige hendelser i løpet av helgen. Akutte hendelser må meldes nødetatene: 110, 112 eller 113. 

Det er kjørt ut mengder med tømmer fra rasområdet i Spangrud, og oppryddingsarbeidet fortsetter. Vi ber om at skuelystne ikke oppsøker området slik at oppryddingsarbeidet hindres. Etappevis tilbakeflytting for de evakuerte fortsetter i samarbeid med oppryddingsmannskap. De berørte vil bli kontaktet. Det vil være en veilednings-/omsorgspost ved Spangrudfeltet i helgen. 

Sør-Aurdalshallen er bemannet til kl. 19.00 fredag kveld. Hallen vil være stengt i helgen.  

Psykososial omsorg er tilgjengelig lørdag og søndag fra kl. 10 – 20. Kontakt beredskapstelefon 61 34 85 05 ved behov. 

Planlegging av skolestart for ungdomsskoleelever i øvre del er i gang. Mer info kommer. 

Spørsmål som gjelder strømforsyning må rettes til SAE telefon 61 34 74 00.  
Følg med på SAE sine nettsider for driftsmeldinger og feil.  https://sae.no/operating-messages  

Veier i kommunen:   

 • Skarovegen er åpen med redusert fremkommelighet. 
 • Stabelvegen er åpnet i nordgående retning, og arbeidet med utbedring fortsetter på Austsidevegen. 
 • E-16 er åpen ved Bagn. 
 • E-16 er stengt (fredag ettermiddag) ved Buttingsrud på grunn av høy vannstand. Dette kan endre seg i løpet av helgen. 
 • Fylkesveier er åpne bortsett fra
  • Austsidevegen  
  • Liagrendvegen i Nord Aurdal   
  • Bagnslinna ved bru over Begna   

For spørsmål om veier benytt telefonnummer 175 til vegtrafikksentralen. 

Les svar på innkomne spørsmål her.

Status fra krisestaben kl. 10.30 

For øyeblikket synker nivået i Begna raskere enn tidligere prognoser har vist.  

Vi har ikke fått inn meldinger om ytterligere utfordringer med avløpsnettet. Vann og avløp i hele Bagn kan derfor brukes som normalt inntil eventuell ny beskjed kommer. Alle tilknyttet kommunalt vannverk i Bagn må fortsatt koke drikkevannet. 

Helikopteret som kom til Bagn nå i morges, er tilkalt for å rydde oppe ved dammen. 

Oppryddingsarbeidet i Spangrud fortsetter. Det blir fortsatt etappevis tilbakeflytting for de evakuerte i samarbeid med oppryddingsmannskap. 

Heimevernet og de aller fleste fra Sivilforsvaret er omprioritert til andre kommuner. Vi er så takknemlige for at vi fremdeles får god støtte og hjelp fra Røde Kors, Sanitetsforeningen, Frivilligsentralen og alle frivillige. 

Mobilnettet er nede i Begnadalen. Kommunen er i kontakt med operatør og har fått beskjed om rettetid ca. 2 timer. Nødnettet fungerer som vanlig. 

Vi har fått beskjed om at Stabelvegen er åpnet i nordgående retning. 

E-16 er stengt ved Buttingsrud på grunn av høy vannstand. 

Det jobbes for å få åpnet Skarovegen, forhåpentligvis i løpet av dagen. 

Vannivået på E-16 ved Bagn er nå redusert, og det er Statens Vegvesen som må foreta en videre vurdering.

Vestre Vidalsvei

Fredag kl. 09.50:

Vestre Vidalsvei er nå reparert og gjenåpnet og kan benyttes over til Sokna. Veibanen er ikke skrapt enda og har noen flere avskjæringsgrøfter enn normalt, og det henger noen store trær utover vegbanen som gjør det vanskelig å passere med høye lastebiler og høye busser.

Dette opplyser Lars Elsrud.

Flomsituasjonen rapportert på Varsom.no

Fredag kl. 08.53:

 • Sperillen: Torsdag kl. 13 var vannstanden i Sperillen på 153,8 (NN54) og fortsatt stigende. Vannstanden ventes å stige ytterligere ca. 0,4 m med flomtopp på fredag.
 • Bagn i Begna: Flommen er den største siden målingene startet på 1940-tallet. Torsdag er flommen på rødt nivå og har nådd kulminert, men vil være høy i flere dager fremover.

Konsekvenser av ekstremværet – råd til innbyggerne

Fredag kl. 08.25:

DSB: Ekstremværet har fått store konsekvenser flere steder i landet. Faren er ikke over, og de store vannmengdene finner stadig nye veier.

Sykehuset Innlandet

Fredag kl. 08.04:

Sykehuset Innlandet er i gul beredskap på grunn av ekstremværet «Hans». Pasientbehandling kan bli utsatt. Noen pasienter kan ha problemer med å komme seg hjem .

Status fra krisestaben kl. 21.00 

Oppryddingsarbeidet i Spangrud er påbegynt. 

Plan for tilbakeflytting av evakuerte i Spangrud ble iverksatt etter dagens informasjonmøte. Tilbakeflytting samkjøres med oppryddingsmannskap. Det er lagt ut egen artikkel med kart som viser grønt område for de som kan flytte tilbake, og rødt for de som må vente. 

Det er fremdeles utfordringer langs Begna i forhold til vannstandsøkning og mulig erosjon langs elvebredden. 

 • Alle som ble rammet av raset, eller som er rammet av nedbørsmengdene, bes kontakte sitt forsikringsselskap. 
 • Spørsmål som gjelder strøm, må rettes til SAE telefon 61 34 74 00.  
 • Følg med på SAE sine nettsider for driftsmeldinger og feil
 • For informasjon om stengte veier ring 175 Vegtrafikksentralen
 • Alle som er tilknyttet kommunalt vannverk i Bagn, skal koke drikkevannet. Kommuneoverlegen anbefaler at også drikkevann fra private brønner, unntatt borvann, kokes.  

Avløpsnettet i Bagn: 

Avløpsnettet, pumpestasjoner og renseanlegget i Bagn sentrum er under stort press på grunn av den høye vannstanden i Begna. Situasjonen er inntil videre at alt avløpsvann som blir sluppet inn på avløpsnettet, stopper før det når pumpestasjon eller renseanlegget. Dette medfører forhøyet sjanse for tilbakeslag av avløpsvann i kjelleren. Vi anmoder derfor om noe begrenset bruk av vann, da dette vil minske sjansene for tilbakeslag hos de lavereliggende eiendommene.  

Veier i kommunen:  

E16 kun åpen for lokaltrafikk – stengt for tyngre kjøretøy ved Bagn.  

Fylkesveier er åpne bortsett fra:  

 • Austsidevegen på flere steder mellom Rustebakke bru og Fønhus bru  
 • Liagrendvegen i Nord Aurdal   
 • Bagnslinna ved bru over Begna.   

Kommunale veger som er stengt:  

 • Stabelvegen mellom Plassen og Leite Bru  
 • Grimsrud bru er skadet og stengt 
 • Skarovegen 
 • Spangrudvegen 
 • Dønhaugvegen  
 • Rennavegen.  

Fjellveger:  

 • Hedalen – Nesbyen er stengt 26 km fra Hedalsbommen (onsdag 18.30).  
 • Bagn – Gol er stengt på hallingsida.  
 • Vidalsvegen er stengt.  
 • Andre private veger og fjellveger kan være stengte 

For spørsmål om veier benytt telefonnummer 175 til vegtrafikksentralen. 

Vassfarvegen

Torsdag kl. 20.54:

Vassfarvegen er åpen helt inn til Nevlingen.

E 16

Torsdag kl. 20.21:

E 16 er stengt ved Buttingsrud på grunn av flom. Beregnet slutt-tid er kl. 08.03 12.august. NB! Vegen er stengt fra Nes.

Påbud om koking av vann

Torsdag kl. 17.36:

Påbudet om koking av vann som er omtalt i denne artikkelen på kommunens hjemmeside, gjelder kun Bagn, presiserer økonomisjef Gry Engelsen.

Skarovegen

Torsdag kl. 17.20:

Trygve Langedrag opplyser at Skarovegen til Leirskogen er åpnet for personbiltrafikk.

Oppdatert flomprognose 10.08. kl. 16.45

Varsom.no: Bagn i Begna: Flommen er den største siden målingene startet på 1940-tallet. Torsdag er flommen på rødt nivå og har nådd kulminert, men vil være høy i flere dager fremover.

10/8 kl. 15.00 – Informasjon til evakuerte i Spangrud

Spangrudfeltet blir åpnet for adgang til de ulike områdene etappevis. Les mer på kommunens hjemmeside.

Status fra krisestaben kl. 10.00 torsdag 

Det er fremdeles utfordringer langs Begna i forhold til vannstandsøkning og mulig erosjon langs elvebredden. Heimevernet patruljerer langs elven for å kartlegge utgravninger av elvebredder. Vi foretar kontinuerlig vurdering av sikkerhet, fremkommelighet, fremdrift i forhold til opprydding og tilbakeflytting der situasjonen tillater det. 

Veier i kommunen:  

E16 kun åpen for lokaltrafikk og lette kjøretøy – stengt for tyngre kjøretøy ved Bagn.  

Fylkesveier er åpne bortsett fra  

 • Austsidevegen på flere steder mellom Rustebakke bru og Fønhus bru  
 • Liagrendvegen i Nord-Aurdal  
 • Bagnslinna ved bru over Begna.  
 • Reinlivegen er åpen for lokal, nødvendig trafikk. Arbeid pågår og venting må påregnes. 

Kommunale veger som er stengt:  

 • Stabelvegen mellom Plassen og Leite Bru  
 • Grimsrud bru er skadet og stengt 
 • Skarovegen 
 • Skarsvegen 
 • Spangrudvegen 
 • Dønnhaugvegen  
 • Rennavegen.  

Fjellveger;  

 • Hedalen – Nesbyen er stengt 26 km fra Hedalsbommen (onsdag 18.30).  
 • Bagn – Gol er stengt på hallingsida.  
 • Vidalsvegen er stengt.  
 • Andre private veger og fjellveger kan være stengte, men ta kontakt med lokale for informasjon. 

Strøm: 

Sør-Aurdal Energi arbeider på Klukkarmoen for å levere strøm til de som kan motta strøm. SAE kobler til og fra etter anmodning fra huseiere. Briskebyen er uten strøm pga. utfordring ved Langedrag bru. 

Spørsmål som gjelder strømforsyning må rettes til SAE telefon 61 34 74 00.  
Følg med på SAE sine nettsider for driftsmeldinger og feil.  

Annet: 

Arbeidet med opprydding for tilbakeflytting i Spangrud er i gang, og husstandene vil bli kontaktet av Sør-Aurdal kommune når planen er klar. Dette må samkjøres med oppryddingsmannskap. Det evakuerte området er fremdeles avsperret og bevoktet. 

Etter anbefaling fra politiet ber vi om at ingen oppholder seg unødvendig ved elvebredder og på bruer.  

Takk til befolkningen som følger våre anbefalinger og gjør hjelpemannskapenes arbeid enklere. 

Gladnyhet fra Koparvike

Torsdag kl. 10.00:

– Stasjonen i Koparvike kraftverk er berga. Inne i stasjonsbygget kan jeg gå i tøfler. Uten tiltak ville vannet trolig ha stått 1,5 m over golvet, sier Nils Arne Bergsund.

Da vi snakket med Bergsund onsdag, var han alvorlig bekymret for elvekraftverket sitt. Han hadde kjørt på 500 tonn med sprengstein som skulle beskytte kraftverket, men fordi vannstanden steg, måtte mer stein til.

Vannstanden i Begna har trolig gått ned noen centimeter siden onsdag. Kraftverket er ute av drift, og oppryddingsarbeider vil nok ta en måneds tid, men det bekymrer ikke Bergsund. – Det kunne ha gått så mye verre, for denne flommen var vesentlig verre enn det jeg opplevde i 2007.

181,5 mm

Torsdag kl. 09.10:

På målestasjonen i Digene kom det siste døgn 14,7 mm nedbør. Siden lørdag 5. august har det kommet 181,5 mm.

Sør-Aurdal ungdomsskole

Vaktmester Tore Hansebakken forteller at vannet nå står 20-30 cm over golvene på Sør-Aurdal ungdomsskole. Bildet nedenfor er fra oppslag onsdag, og vannet har steget etter det.

Flom ved Sør-Aurdal ungdomsskole. Foto: Sonja Bordewich
Flom ved Sør-Aurdal ungdomsskole
Foto: Sonja Bordewich

Prognoser for flommen i Begna

Onsdag kl. 15.00:

Varsom.no leser vi at flommen i Begna er den største siden målingene startet på 1940-tallet. Onsdag kl. 15.00 var flommen på rødt nivå, og den fortsatte å stige.

Råd til befolkningen:

 • Hold deg unna elvebredden selv om vannet i vassdragene trekker seg tilbake på grunn av ustabile skråninger som kan føre til jordskred.
 • Unngå ferdsel i de flomutsatte områdene.
 • Kontakt nødetater eller kommunene hvis du har behov for akutt hjelp ved flomfare eller skredfare.
 • Hold deg oppdatert på farevarslene på varsom.no, lokale nyheter og trafikkmeldinger.

Dramatiske bilder fra Begna i Bagn onsdag

Foto: Privat
Foto: Privat
Foto: Privat
Foto: Privat
Foto: Privat
Foto: Privat
Foto: Privat
Foto: Privat
Foto: Privat
Foto: Privat
Foto: Privat
Foto: Privat
Foto: Privat
Foto: Privat

Status fra krisestaben kl. 20.00 onsdag

Vi har i ettermiddag hatt besøk av geologer for å vurdere utsatte områder. Med nåværende værforhold er deres vurdering at det ikke er fare for nye, store ras.

Planlegging av oppryddingsarbeid vil bli påbegynt i morgen (torsdag). Det er mulig tilbakeflytting kan starte tidligere enn først antatt. Det vil komme informasjon om dette.

Det er fremdeles usikkerhet rundt infrastruktur på Østre Bagn, veier er usikre. Vann og avløp kan skape utfordringer.

Helikoptertrafikken i dag skyldes innflyvning av personell fra Heimevernet. De vil bistå oss med forskjellige oppdrag.

Bruer og elvekanter er under stadig observasjon. Vi ber om at det utvises stor forsiktighet ved ferdsel langs vassdrag.

E-16 er fremdeles stengt for annet en lokaltrafikk ved Bagn. Valdresekspressen får passere.

Helse- og omsorgstjenester er tilnærmet lik normal drift.

Vi er takknemlig for at så mange har bistått og fremdeles vil bistå oss i en slik krevende situasjon.

Vegrapport

Onsdag kl. 19.46:

– Da er Hovdavegen åpen igjen etter flomskader. Muggedalsvegen og Abborputtveien er det nesten ikke skader på og fint kjørbare, skriver Håvard Sukke i e-post til Hedalen.no.

Hovdavegen reparert. Foto: Håvard Sukke
Hovdavegen reparert. Foto: Håvard Sukke

Status fra krisestaben kl. 17.00

 • Geolog er på befaring på flere steder i øvre del.
 • Vannstanden er fremdeles økende, flomtoppen er ikke nådd
 • Det er ikke tilrådelig å oppholde seg på bruer og elvekanter i hele kommunen for å ta bilder etc.
 • Heimevernet er innkalt og på plass
 • E-16 er åpnet ved Bjørgo, med følgebil. Ventetid må påberegnes.
 • Veier vi har meldt stengt tidligere, er fremdeles stengte.

Vi ber om at alle som bor langs Begna elv må følge med og vurdere egen sikkerhet i forhold til evakuering. Sør-Aurdalshallen er åpen og bemannet.

Akutte hendelser meldes nødetatene.

Observasjoner av vesentlige forandringer av elveløp kan meldes til kommunens beredskapstelefon 61 34 85 05.

Melding fra varaordfører Huseby

Onsdag kl. 18.50:

Vi minner om at alle som bor langs Begna elv, må følge med og vurdere egen sikkerhet i forhold til evakuering. Sør-Aurdalshallen er åpen og bemannet.

Akutte hendelser må meldes nødetatene. Observasjoner av vesentlige forandringer på elveløp kan meldes til kommunens beredskapstelefon 61 34 85 05.

Oppsummering etter informasjonsmøte 9. august

Onsdag kl. 15.46:

Fossvang i Bagn

Onsdag kl. 14.23:

Grunnvann har begynt å trenge inn i kjelleren på Fossvang-bygger, opplyser Steinar Skjerve i Bagn IL. Vanndybden var 15 cm da bildet nedenfor ble tatt.

Et spørsmål nå er om flomvollen som skal sikre Fossvang-området, vil holde. – Elva har stor fart, og det kan bidra til at vannet slår over vollen dersom vannføringa øker, frykter Skjerve.

Vil flomvollen hold? Foto: Privat
Grunnvannet har begynt å trekke inn i kjelleren i Fossvangbygget
Foto: Privat
Vil flomvollen hold? Foto: Privat
Vil flomvollen hold?
Foto: Privat

Sør-Aurdal ungdomsskole står delvis under vann

Oppdatert onsdag kl. 13.43:

SAUS skal starte skole om 12 dager. Det vil neppe være mulig i skolebygningene de nå har. – Vannet vil flomme innover golvene om få timer, sier vaktmester Tore Hansebakken.

Det er gjort et stort arbeid for å berge utstyr og inventar. Lærere har stilt opp og bidratt i arbeidet. Historiske bilder er tatt ned fra veggene.

I skrivende stund er det ikke lenger kjørbart med traktor til byggene. Kano er framkomstmiddel heretter.

Spørsmålet nå er om skolen må renoveres før undervisning kan starte opp i disse lokalene.

Video: Sonja Bordewich
Flom ved Sør-Aurdal ungdomsskole. Foto: Sonja Bordewich
Flom ved Sør-Aurdal ungdomsskole
Foto: Sonja Bordewich
Flom ved Sør-Aurdal ungdomsskole. Foto: Sonja Bordewich
Flom ved Sør-Aurdal ungdomsskole
Foto: Sonja Bordewich
Vannet kan snart trenge inn på golvene. Foto: Tore Hansebakken
Vannet kan snart trenge inn på golvene. Foto: Tore Hansebakken

Fortsatt rødt nivå for jord- og flomskredfare

Hentet fra Yr.no kl. 12.47:

Anbefalinger

 • Hold deg oppdatert om utviklingen av været, skred- og flomsituasjonen, og følg med på værradaren
 • Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring
 • Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred
 • Beredskapsmyndigheter må være forberedt på at også bebyggelse og infrastruktur for øvrig kan bli utsatt for alvorlige hendelser
 • Kraftig erosjon i vassdrag kan stedvis utløse mindre utglidninger, som kan redusere stabiliteten langs vassdraget
 • Vær spesielt oppmerksom på slike utglidninger i områder hvor det er kartlagt kvikkleire, og i områder med marine avsetninger
 • Varsle beredskapsansvarlig i kommunen ved observasjon av slike hendelser

Konsekvenser

 • Flere skredhendelser er ventet
 • Noen kan få store konsekvenser
 • Utsatt bebyggelse kan bli berørt
 • Framkommelighet på veg eller jernbane kan bli redusert
 • Langs vassdrag i flomområdene kan stor vannføring føre til utgraving av masser ved foten av skråninger
 • Rask senkning av vannstanden etter flom kan også forårsake lokale utglidninger
 • Flomskred har lang rekkevidde og kan gå ned i dalbunnen selv om det løses ut høyt i terrenget

Beskrivelse

Dette er er en svært alvorlig værsituasjon som kan føre til omfattende konsekvenser og skader. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Det ventes fortsatt nedbør onsdag, om lag 20-30 mm fram til onsdag kveld. Nedbørmengden og nedbørens plassering er noe usikker. Skredfaren er størst der bygene treffer. Følg værradar.

Jordras ved Spangerudfeltet Foto: Privat
Jordras ved Spangerudfeltet tirsdag
Foto: Privat

Hovde-vegen i Muggedalen

Onsdag kl. 12.37:

Håvard Sukke forteller at noen hytteeiere har vært innestengt etter flommen. Vegen til Hovde har fått større skader, men den vil bli i kjørbar stand i løpet av dagen.

Foto: Håvard Sukke
Foto: Håvard Sukke

Informasjonsmøte for evakuerte og berørte

Onsdag kl. 11.55:

Ordfører Marit og andre i krisestaben ønsker å ha en dialog med evakuerte og andre berørte. Kommunen avholder et informasjonsmøte onsdag 9. august kl. 12.00 i Sør-Aurdalshallen.

Det blir lagt ut en oppsummering på kommunens nettside etter møtet til de som ikke har anledning til å komme.

Hedalen.no vil også publisere oppsummeringa.

Les også..

Hedalen kulturfestival

Hedalen Kulturfestival fyller 5 år!

Hedalen Kulturfestival fyller i år 5 år, og vi gleder ...
Tinestafetten

Tinestafetten 2024

Det ble tett på skoleslutten, men vi fikk arrangert Tinestafetten ...
Vannverket i Hedalen Foto: Arne G. Perlestenbakken

Vannverksaka på NRK

Onsdag og torsdag var det oppslag om vannverksaka i Hedalen ...
Lørdagssamlinga på Bautahaugen var godt besøkt. Foto: Arne Heimestøl

Bautahaugen samlingerBEKJENTGJØRELSE 

Valdresmusea informerer om sommerprogrammet på Bautahaugen samlinger. Les informasjonssida her.
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Ønsker å gi tilbud til flere

Tirsdag 11. juni fikk kulturskolens elever vise fram noe av ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Våt, men problemfri tur gjennom Vassfaret

Lions club Vassfaret har arrangert  denne turen siden 1978. I ...