Fv. 243 tema i spørretimen

Olav Kristian Huseby og Marit Hougsrud

I kommunestyrets spørretime stilt Olav Kristian Huseby (H) følgende spørsmål: «På fylkesvei 243 i Hedalen har det blitt utført omfattende arbeid i 2019 og 2020. Det ble tidligere informert om at dette arbeidet skulle sluttføres med nytt dekke i 2021. Innbyggerne og andre som besøker Hedalen og hytteområdene i fjellet, har vært tålmodige og avfunnet…

Les mer

Vedlikehold og asfaltering på fv. 243

Ved kirka er har en strekning fått nytt bærelag.

Hedalen.no har spurt seksjonssjef i drift og vedlikehold i Innlandet fylkeskommune, Arne Fredheim, om når den endelige beslutningen om asfaltering av fylkesveg 243 kommer. Her er svaret vi har fått på e-post: «Slik planen vår for dekkelegging ser ut nå, vil vi legge ny asfalt på en strekning på ca. sju km av FV 243…

Les mer

Mer om fylkesveg 243

Ved kirka er har en strekning fått nytt bærelag.

Vi har i dag fått opplyst at asfaltering av strekningen Viken grense–Hedalen stavkirke står på Innlandet fylkeskommune sin plan for 2021. – Prosjektet er beregnet å koste 10 millioner kroner, sier ingeniør Ola Harald Lunde i fylkeskommunen.

Les mer

Rydder langs fylkesvei 243

Det ryddes 6–7 meter fra veikantene, og virket som kan brukes, samles og selges samlet. Statens vegvesen har kjøpt virket av grunneierne. Rydding gjør at sola lettere vil komme til. Det kan bety at det om vinteren er lettere å holde veien fri for is og snø. Dessuten vil en tidligere oppdage dyr som er…

Les mer

Gratulerer med dagen!

Flaggheising

Kl. 08.10: 17. mai-feiringa er i gang i Hedalen. I dag er det nydelig vårvær, og vi gleder oss over at vi kan feire grunnlovsdagen på tradisjonelt vis. Hedalen musikk-korps spilte ved flaggheisinga på Hedalsheimen. Se programmet for dagen.

Les mer

Ble berget ut etter sju timer

Tunnell gjennom vindfall

På folkemøtet på Hedalen barne- og ungdomsskole onsdag 30. mars intervjuet redaktør Hilde Havro i «Valdres» Sigrid Haugen, Kjell Nybakke og Marius Omsrud om det de opplevde i forbindelse med stormen 19. november. I dette oppslaget er det Marius Omsrud, hans far, Magne, og hans søster, Mia, som kommer til orde. Les gjerne artikkelen Dramaet…

Les mer

Dramaet Sigrid og Levor opplevde 19. november

På folkemøtet på Hedalen barne- og ungdomsskole onsdag 30. mars intervjuet redaktør Hilde Havro i «Valdres» Sigrid Haugen, Kjell Nybakke og Marius Omsrud om det de opplevde i forbindelse med stormen 19. november. I dette oppslaget er det Sigrid Haugen som kommer til orde. Se oppslaget Ble berget ut etter sju timer. Kjell Nybakke forteller…

Les mer

Gode naboer bygger skogsbilveg til 1,6 millioner kroner

Sprengningsarbeid ved avkjøringa på fv. 243

Stormen som rammet Hedalen 19. november, gjorde stor skade på skogen til Bautahaugen samlinger, Magne Ruud og Magne Omsrud mellom Omsrudkollen og fylkesveg 243. Det er anslått at ca. 6000  m3 er slått over ende. Mye av dette er gammelskog (hogstklasse 5). I disse dager bygger VA-Entreprenør AS ca. 900 meter skogsbilveg med start fra…

Les mer

110 000 kr i støtte fra fylket til gang- og sykkelsti

Gang- og sykkelsti

I Forslag til fordeling av tilskudd til kommunale trafikksikkerhetstiltak og hjertesoner ved skolene i Innlandet fylke for 2022 leser vi følgende: «For skolebarn som kommer fra boligfeltet «Skolehagen» som ligger øst for fv. 243 oppleves det utrygt å gå til skolen i Hedalen. Det har vært meldt inn nesten-ulykker fra taxinæringen på stedet og de…

Les mer

Snart blir det ny fartsgrense ved Hedalen barne- og ungdomsskole

Skiltplan

Innlandet fylkeskommune har anmodet Statens vegvesen om å endre fartsgrensen ved Hedalen barne- og ungdomsskole fra 50 km/t til 40 km/timen. Fylkeskommunen begrunner anmodningen med trafikksikkerhet ved skolen. Saken har vært ute på høring uten merknader fra kommunen og politiet. Det er Innlandet fylkeskommune som er ansvarlig for montering av nye skilt. Her kan du…

Les mer

Ny løypemaskin i Hedalsfjella

Den nye løypemaskina. Foto: Helge Nordby

Sist fredag kunne Hedalen Løypelag ta i bruk sin nye løypemaskin, en Kässbohrer Pisten Bully 100. Prisen på nyanskaffelsen er 2 791 250 kr. Dette er den tredje løypemaskina foreningen har kjøpt, og investeringen er finansiert med innbyttemaskin, gave på 350 000 kr fra Sparebankstiftelsen DNB og egne midler. Det vil si at maskina er…

Les mer

Ut på ski?

Nydelig i Muggedalen. Foto: Harald Kjensrud

Snøen som kom tidlig denne uka har gjort at det nå er mulig å gå på ski. Ved skolen er snødybden vel 30 cm. Lysløypa er kjørt opp, og det er flotte forhold. Her kan du skøyte om du vil det, eller du kan gå klassisk. Hedalsfjella Fredag kjørte løypemaskina opp det meste av løypenettet…

Les mer

Gang og sykkelveg til/fra Skolehagen?

Trafikk

I kommunestyrets spørretime tok Ola Jonny Fossholt (Ap) opp sikkerheten ved skoleveg fra Skolehagen til Hedalen barne- og ungdomsskole. Han viste til at han 10.11.2021 hadde sendt brev til kommunen om problemstillingen, men kunne ikke se at han hadde mottatt svar på henvendelsen. Kommunalsjef Hans Solbrekken Ruud beklaget at det hadde tatt lang tid å…

Les mer

340 kubikkmeter vindfall over vegene i Hedalen 19. november

Vindfall. Foto: Arne Heimestøl

– Det ble ryddet ca. 340 kubikkmeter tømmer fra fv. 243 og fv. 2454 med skogsmaskiner fra Valdres skog under og etter stormen 19. november, som utgjorde hoveddelen av oppryddingen i Hedalen. – Arbeidet pågikk over flere dager og krevde mannskap og materiell ut over det vi har tilgang på til daglig. Dette forteller Arne…

Les mer

Hedalen.no rapporterer fra den tredje vinterstormen

Søndag 16.1. og mandag 17.1. har Yr.no oransje farevarsel om kraftige vindkast i Sør-Aurdal. Vinden øker på fra kl. 16.00 søndag og ventes å være på det kraftigste mellom kl. 22.00 og 24.00. Yr.no anbefaler at vi sikrer løse gjenstander, og at vi unngår ferdsel på utsatte steder. På forhånd bør vi vurdere tiltak for…

Les mer

Blir man klokere av skade?YTRING 

Uttrykkene «Av skade blir man klok» og «Klok av skade» er godt innarbeidet i vokabularet. Den 18. november følte jeg en betydelig uro for hva som kunne skje den påfølgende dagen. Yr.no meldte vind på 29 sekundmeter i søre delen av bygda.  Sterk storm! Lite får man gjort, bortsett fra å sikre løse gjenstander og…

Les mer

Oppdatering 26.11. kl. 16.00

Oppryddingsarbeid

168 timer er nå gått siden SAE startet oppryddingsarbeidet etter storstormen. – Vi har aldri produsert så mye på så kort tid, sier daglig leder i selskapet, Nils Martin Sætrang. Alle fastboende har nå fått strømmen tilbake. Tidligere i dag: I Vestbygda jobber et firma på oppdrag fra Telenor med å reparere fiberkabelen som går…

Les mer

Politiets oppgave og rolle

Politistasjonen i Fagernes

Da stormen slo til sist fredag, rammet den flere deler av Valdres. – Langs E-16 i Begnadalen var det etter hvert en del vindfall, og to patruljer ble sendt dit. Det ble nødvendig å stenge E-16 i en lengre periode, forteller innsatsleder i politiet i Valdres, Bård Sørumshaugen. Vanskelig å kommunisere – Da vi ble…

Les mer

Heltemodig innsats for å berge gjester

Fosstopp

Grunnet ekstremvær er hyttene midlertidig stengt, leser vi på nettsiden til Fosstopp – tretopphytter ved Vassfaret. Karsten Øyhus er daglig leder i selskapet som det siste året har hatt stor suksess med utleie av tre tretopphytter. Måtte evakuere seks danske gjester Tidlig på morgenen fredag 19. november ble han oppringt av styreformann Tor Ingar Nordby.…

Les mer

Omfattende feilretting gir resultater

Store skogskader

Tirsdag 23.11. kl. 10.00: SAE bruker fortsatt alle tilgjengelige mannskaper for å rette linjefeil etter stormen fredag. Mandag kom strømmen tilbake sør til og med Gunderhuset i Hedalen. Hedda hytter fikk samme dag gjenopprettet strømforsyning fra Ringerikskraft i sør. Mandag ryddet en skogsmaskin høyspent-traseen fra Gunderhuset til Vestbygda. Kristian Strøm i SAE opplyser at nettselskapet…

Les mer