Framdriftsplan

Mange private avløpsanlegg må oppgraderes

Publisert av Arne Heimestøl 10.07.2024. Sist oppdatert 09.07.2024.

Sør-Aurdal kommune er i gang med kartlegging av alle private avløpsanlegg i kommunen. I en artikkel på kommunens hjemmeside leser vi at en stor andel av disse anleggene sannsynligvis ikke tilfredsstiller dagens krav til rensing. Et nytt anlegg kan koste eieren mellom 100 000 og 150 000 kroner per boenhet.

Handlingsplanen

I 2024 vedtok kommunestyret handlingsplanen for spredt avløp. Som en del av denne planen vil kommunen i år begynne med kartlegging av alle private avløpsanlegg. Kommunen er delt inn i prioriterte områder og i år vil to sommervikarer begynne med kartlegging av avløpsanlegg på Fjellstølen.

I den kommunale hanlingsplanen for spredt avløp leser vi følgende:

«Det er anleggseier som er ansvarlig for at det private avløpsanlegget fungerer tilfredsstillende. Kommunens oppgave er å føre tilsyn med anlegget slik at det fungerer i henhold til gjeldende krav. Det er anleggseier som bærer kostnadene ved en oppgradering av anlegget.

Erfaringsmessig ligger investeringskostnadene for et nytt anlegg på 100 000 til 150 000 kroner, inkludert merverdiavgift, per boenhet. I tillegg påregnes årlige driftskostnader for slamtømming, service, tilsyn og lignende.»

Prioriteringsrekkefølge av definerte tiltakssoner, for opprydding av spredt avløp, i Sør-Aurdal kommune:

Les også..

Tægerkorg

Bautahaugen lørdag 20. juliBEKJENTGJØRELSE 

Tema: TÆGERARBEID med Bjørg Elisabeth Berg. Få med deg sommerutstillinga ...
Kviss

Valdresmål – kviss – 6

Håkon Bakkene, Synnøve Fjelltun og Marianne Granheim Trøyflat har sammen ...
Logo Hedalen idrettslag

Dans og turnBEKJENTGJØRELSE 

Vi fortsetter med dans til høsten, og denne gangen blir ...
De tre skolene i kommunen

Ny opplæringslov

Ny opplæringslov med forskrifter trer i kraft 1. august 2024. ...
Hedalen stavkirke. Foto: Dagfinn Heimestøl

GudstjenesteBEKJENTGJØRELSE 

Velkommen til gudstjeneste med dåp i Hedalen stavkirke søndag 21. ...
Foto: Arne Heimestøl

Knivmaking

Lørdag 13. juli var temaet knivmaking på Bautahaugen. Bjørn Michaelsen ...