Begnadalen barnehage. Foto: Rune Stenslette

Forsinket oppstart av Begnadalen barnehage

Publisert av Arne Heimestøl 18.06.2024. Sist oppdatert 15.06.2024.

Barnehageåret 2023/2024 har Begnadalen barnehage ikke vært i drift. Barnehagebarn fra denne delen av kommunen har fått plass i Hedalen naturbarnehage.

Ønsker fortsatt barnehagedrift i Begnadalen

2. mai vedtok kommunestyret følgende:

«Kommunestyret ønsker ikke en endring av vedtektene. Men kommunestyret er enig i at det må være takket ja til minst 15 plasser for at det skal være et barnehagetilbud som kan stå seg over tid. Imidlertid kan vi i en tre-årsperiode akseptere at målet om minst 15 plasser ikke oppnås, slik at barnehagetilbudet gjenåpnes for barnehageåret 24/25.

Etter tre-årsperioden må det foretas en ny vurdering hvis målet om 15 plasser ikke er innfridd. Barnehagen bemannes i denne tre-årsperioden med en bemanning tilsvarende 14 plasser. Kommunestyret ber administrasjonen holde tett kontakt med foreldrene om kvaliteten i
tilbudet. Kommunestyret mener administrasjonen kan vurdere alternative lokasjoner.»

Vi legger til at barn under tre år teller som to plasser per barn. Fire slike barn gir åtte plasser. Barn som er tre år eller eldre, teller én plass per barn.

Utfordringer med bygningsmassen

I mars stengte Sør-Aurdal kommune det meste av bygningsmassen til Begnadalen skole. Det gjaldt barnehagelokalene, lokalene til SFO og lokalene som hadde vært i bruk av SAUS. Det eneste som var unntatt, var 1. etasje i samfunnsdelen.

Bygningsmassen i Begnadalen kan ikke brukes til barnehage uten at det blir gjort forbedringer. Dette omhandler brannsikkerhet og inneklima.

Fikk orientering om status

I kommunestyremøtet 13. juni orienterte bygningsingeniør Oddleiv Juvkam om status i barnehagesaken. Det ble opplyst at det er fem barn fra Begnadalen i barnehagen kommende barnehageår. To barn fra Begnadalen skal gå i Hedalen naturbarnehage.

Det er venteliste for å få plass i Reinli barnehage. De som står på slik liste, vil få tilbud om plass i Begnadalen barnehage når den er klar til gjenåpning.

Kommunen har startet arbeider for å kunne få godkjent lokaler for barnehage. En har knytta til seg kompetanse på både brann, bygg, elektro og VVS.

Byggesaksbehandler har bekreftet at det bare er det lille påbygget nærmest E-16 (lengst sørvest) på ca. 65 kvadratmeter som er godkjent som barnehageareal, og at resten er godkjent som skoleareal.

Barnehagestyrer sier at det lille påbygget som er godkjent som barnehage, ikke har funksjoner nok til å kunne drive barnehage. Dermed må nødvendige tilliggende arealer i det som nå er registrert som skole, tas med i barnehagearealet.

I tillegg er det en del andre avvik på brannsikkerhet i dette området, i alle tre etasjene, bl.a. mange dører, branngjennomføring og brannslange.

Tiltakshavere må søke Arbeidstilsynet om samtykke for tiltak som er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven, og som skal inneholde arbeidsplasser.

Søknad om Arbeidstilsynets samtykke må inneholde dokumentasjon bl.a. på inneklima, HCWC, atkomst, renhold, rømningsveier, arealkrav, lys, medvirkning fra arbeidstaker, arbeidsgiver og bedriftshelsetjeneste.

Juvkam opplyser at kommunen planlegger å søke om bruksendring av 1. etasje. Likevel må avvikene på brann lukkes i både kjeller og 2. etasje på dette området. Leveringstid på bl.a. dører med brannkrav kan kreve lenger gjennomføringstid.

Juvkam oppsummerte utfordringene med at kommunen ikke vil være i mål med ombygginga til 18. august.

Det er også usikkerhet knyttet til om kostnaden på 200 000 kr–400 000 kr vil holde.

Kommunedirektøren varslet at det vil komme en investeringssak til kommunestyret. Dette folkevalgte organet har sitt neste ordinære møte 3. september.

Les også..

Tægerkorg

Bautahaugen lørdag 20. juliBEKJENTGJØRELSE 

Tema: TÆGERARBEID med Bjørg Elisabeth Berg. Få med deg sommerutstillinga ...
Kviss

Valdresmål – kviss – 6

Håkon Bakkene, Synnøve Fjelltun og Marianne Granheim Trøyflat har sammen ...
Logo Hedalen idrettslag

Dans og turnBEKJENTGJØRELSE 

Vi fortsetter med dans til høsten, og denne gangen blir ...
De tre skolene i kommunen

Ny opplæringslov

Ny opplæringslov med forskrifter trer i kraft 1. august 2024. ...
Hedalen stavkirke. Foto: Dagfinn Heimestøl

GudstjenesteBEKJENTGJØRELSE 

Velkommen til gudstjeneste med dåp i Hedalen stavkirke søndag 21. ...
Foto: Arne Heimestøl

Knivmaking

Lørdag 13. juli var temaet knivmaking på Bautahaugen. Bjørn Michaelsen ...