Formannskapet

Hva skal vi bruke penger på?

Publisert av Arne Heimestøl 01.06.2024. Sist oppdatert 31.05.2024.

– Det går mot et merforbruk på 5,4 millioner kroner ved slutten av 2024, sa økonomisjef Gry Langedrag Engelsen da formannskapet torsdag 30. mai behandlet første tertialrapport. – Disposisjonsfondet vårt minker og ligger an til å bli på 39,6 millioner kroner ved årets slutt. Fortsetter vi slik, vil vi ved utgangen av økonomiplanperioden være på ROBEK

ROBEK er et register over kommuner og fylkeskommuner som er i «økonomisk ubalanse», eller som ikke har fattet vedtak om økonomiplan eller årsbudsjett og årsregnskap innenfor gjeldende frister. ROBEK er en forkortelse for registerets fulle navn, «Register om betinget godkjenning og kontroll».

Hun fikk støtte av kommunedirektør Haakon Boie Ludvigsen som sa at kommunen årlig bruker 9 millioner kroner mer til drift enn det vi bør gjøre.

– Kan ikke si ja til alt

– Vi kan ikke si ja til alt, har vi råd til å ha tre barnehager i kommunen vår, la økonomisjefen til.

Her skyter vi inn at kommunestyre i sitt møte 2. mai 2024 vedtok å gjenåpne Begnadalen barnehage.

Politikk

Den siste uttalelsen til økonomisjefen fikk Roger Kjensrud (Ap) til å reagere. – Det hjelper lite hva vi gjør når vi har så store økninger på lønn og pensjon. Det er politikk vi folkevalgte driver med, og jeg mener vi skal føre en politikk som motvirker fraflytting og legger til rette for tilflytting. Skal vi lykkes med det, må vi ha barnehager.

Stemte mot kjøp av tomt

Økonomi ble også et hett tema da formannskapet skulle behandle sak om intensjonsavtale om kjøp av gb.nr. 31/100.

Den aktuelle tomta har administrasjonen tenkt skal brukes når modulbygget til midlertidig SAUS skal bygges i Bagn sentrum. Hvis formannskapet og kommunestyret slutter seg til forslag til vedtak i denne saken, velger kommunen å ikke bruke egen tomt like nord for Bagn skule til formålet.

Dette fikk Roger Kjensrud til å reagere. Han minte om diskusjonen som hadde vært i saken om tertialrapporten, og at dette er en dyr tomt.

– Her skal vi bygge. Andre steder skal vi bygge ned, sa Kjensrud og bad om gruppemøte.

Enden på dette ble at formannskapet mot stemmene til Arbeiderpartiet vedtok følgende:

«Kommunestyret vedtar kjøp av gårds- og bruksnummer 31/110. Kjøpet finansieres ved bruk av ubundne fondsmidler.»

Hva tomtekjøpet vil koste kommunen, er ikke oppgitt i saksframlegget.

Saken kommer opp til behandling i kommunestyret 13. juni.

Les også..

Line Kamilla Heimestøl

Når informasjon er fraværendeYTRING 

Som datter av hedalen.no sin redaktør prøver jeg å være ...
Arkivbilde fra omvisertjenesten i Hedalen stavkirke

Bevilget 15 000 kr til underskuddsgaranti

7. mai i år sendte Sør-Aurdal kirkelige fellesråd søknad til ...
Varaordfører Ståle Borgersen (H) Foto: Arne Heimestøl

– Dette må vi ta ordentlig på alvor

Før spørretimen i torsdagens kommunestyremøte tok ordfører Marit Hougsrud ordet ...
Kari-Anne Jønnes. Bildekilde: Stortinget

OpplevelseslandetYTRING 

Innlandet byr på fantastiske opplevelser; vi har kulturaktører, kunstnere, musikere ...
Sommerens åpningstider

Åpningstider på biblioteka i Sør-Aurdal i sommerBEKJENTGJØRELSE 

I sommer blir det litt endringer i åpningstidene i Hedalen. ...
Tidligere kommunalsjef samfunnsutvikling Gro Anita Bakketun. Foto: Privat

Har anmeldt Sør-Aurdal kommune

Onsdag 12.6. fikk Hedalen.no kopi av e-post med en rekke ...