Tingvoll. Foto: Arne Heimestøl

Kommunalsjef Gro Anita Bakketun har fått avsluttet sitt arbeidsforhold til Sør-Aurdal kommune

Publisert av Arne Heimestøl 30.05.2024. Sist oppdatert 30.05.2024.

Sist tirsdag ettermiddag tok kommunedirektør Haakon Boie Ludvigsen kontakt med Hedalen.no på telefon. Han opplyste at kommunalsjef for samfunnsplanlegging, Gro Anita Bakketun, har fått avsluttet sitt arbeidsforhold til Sør-Aurdal kommune.

I tillegg sa kommunedirektøren at dersom Bakketun tok kontakt om en e-post Hedalen.no hadde sendt til Sør-Aurdal kommune, så hadde hun ikke lenger fullmakt til å uttale seg på vegne av kommunen.

Kommunalsjef samfunnsutvikling Gro Anita Bakketun. Foto: Privat
Gro Anita Bakketun.
Foto: Privat

Innenfor prøvetida

Gro Anita Bakketun (47 år) kom fra lederstilling for næring, plan og utvikling i Øystre Slidre. Hun tiltrådte stillingen som kommunalsjef for samfunnsutvikling i Sør-Aurdal i 1. februar 2024. Ordfører Marit Hougsrud opplyser at avslutting av arbeidsforholdet har skjedd innenfor prøvetida.

Uvanlig sak

Det er første gang Hedalen.no har blitt kontaktet på denne måten. Onsdag fortalte ordfører Marit Hougsrud at det var hun som hadde bedt kommunedirektøren ta kontakt med oss.

– Hvorfor ringte kommunedirektøren til Hedalen.no for å opplyse om at kommunalsjefen er oppsagt?  

– Siden Bakketun har mottatt flere henvendelser fra deg, synes vi det var riktig å orientere deg om at Bakketun ikke lenger hadde noe arbeidsforhold i Sør-Aurdal kommune, skriver ordfører Hougsrud i e-post til Hedalen.no.

– Er ikke personalsaker unntatt offentlighet?

–  Personalsaker er unntatt offentlighet, men at et arbeidsforhold er avsluttet, er ikke unntatt offentlighet. Arbeidsforholdet til Bakketun er opphørt i prøvetiden, som er på seks måneder.

Spørsmålene Hedalen.no sendte til kommunen

14. februar 2024 sendte Hedalen.no flere spørsmål til avdelingsleder for teknisk drift, Rune Fremgaard. Spørsmålene var knyttet til hovedplan for vann og avløp 2016–2025 og handlet om Hedalen vannverk.

Inntil kommunedirektøren tok kontakt med oss tirsdag 28. mai, hadde ikke redaksjonen mottatt svar på henvendelsen.

– Ikke noe som er farlig

Nedenfor gjengir vi mer av e-postdialogen vi har hadde med ordføreren torsdag.

– Jeg mistenker at noen av spørsmålene jeg stilte i brevet 14. februar, kan ha blitt brysomme for kommunen.

– Spørsmålene er ikke brysomme, men det krever litt arbeid å svare ut på en ordentlig måte. Som kjent har avdelingen hatt mye å gjøre i det siste (året), og de har vært nødt til å prioritere hardt. Du skal få svar på spørsmålene dine.

– Det mest sentrale her tror jeg er det høye fluorinnholdet i vannet fra vannverket i Hedalen. Se planen jeg viser til i e-posten:

«Nivået på prøver tatt i 2014 fra Hedalen høydebasseng har i gjennomsnitt ligget på 2,0 mg/l som er noe over grenseverdi på 1,5 mg/l. Sør-Aurdal kommune har dialog med Mattilsynet og abonnenter er informert. Verdiene er over anbefalt verdi, men under tiltaksgrensen.»

– Det er ikke noe som er farlig, men det jobbes med og vurderes om det skal måles noe mer nøyaktig over tid. Informasjon til publikum vurderes også. Dersom dette hadde vært farlige verdier, hadde selvfølgelig vannverket vært stengt, og tiltak hadde vært satt i gang. 

– Hvem har kommunen informert? Dette er ukjent for meg, og jeg bor i ett av to boligfelt som er knyttet til vannverket.

– Dette kjenner jeg ikke til.

– Jeg lurer på om jeg skal be om innsyn i målinger Mattilsynet har gjort. Er informasjonen i planen oppdatert? Og hvordan ser Mattilsynet på saken?

– Jeg vet ikke om planen er oppdatert, men jeg vet at det er dialog med Mattilsynet, skriver ordfører Marit Hougsrud.

Les mer

Folkehelseinstituttet har laget en veileder for stoffer i drikkevann. I denne finner du informasjon om fluor.

– Kommunen er til for innbyggerne

Onsdag kveld var vi i kontakt med Bakketun. Hun har fått lese det vi har skrevet ovenfor. I e-post til redaksjonen skriver hun følgende:

«Det tas vannprøver en gang i året, og grenseverdiene er oversteget hvert år. Siste prøve er 2,86. Tiltaksgrensen er 1,15. Verdiene har vært høye helt tilbake til 2009.

Kommuneoverlegen har uttalt at gravide og spedbarn ikke må drikke vannet. Man vet lite om hva det betyr for gravide. For det ufødte barn og spedbarn vil høye fluoridverdier i drikkevannet kunne medføre svakheter i tannsubstansen, og hvite flekker på tennene. 

Kommunetannlegen har uttalt at barn i Hedalen har høyere forekomst av fluoridskader på tennene enn andre barn i kommunen. Kommunen ble tilbake i tid anbefalt å informere innbyggere om at ekstra fluor ikke skal tas. Det er stor usikkerhet om dette noen gang er gjort.

I tillegg er kommunen anbefalt å installere omvendt osmoseanlegg i vannverket. Denne installasjonen vil bidra til fluorrensing av vannet.

I tillegg har jeg som kommunalsjef vært opptatt av åpenhet, og å jobbe mot kvalitetsøkning i tjenesteleveransene våre. Kommunen er til for innbyggerne, og ikke virksomheten i seg selv som institusjon. Det er begrenset vilje til endring og korrekt forvaltning dessverre. Det er der uenigheten står. Det er denne saken et godt eksempel på.»

Les også..

Line Kamilla Heimestøl

Når informasjon er fraværendeYTRING 

Som datter av hedalen.no sin redaktør prøver jeg å være ...
Arkivbilde fra omvisertjenesten i Hedalen stavkirke

Bevilget 15 000 kr til underskuddsgaranti

7. mai i år sendte Sør-Aurdal kirkelige fellesråd søknad til ...
Varaordfører Ståle Borgersen (H) Foto: Arne Heimestøl

– Dette må vi ta ordentlig på alvor

Før spørretimen i torsdagens kommunestyremøte tok ordfører Marit Hougsrud ordet ...
Kari-Anne Jønnes. Bildekilde: Stortinget

OpplevelseslandetYTRING 

Innlandet byr på fantastiske opplevelser; vi har kulturaktører, kunstnere, musikere ...
Sommerens åpningstider

Åpningstider på biblioteka i Sør-Aurdal i sommerBEKJENTGJØRELSE 

I sommer blir det litt endringer i åpningstidene i Hedalen. ...
Tidligere kommunalsjef samfunnsutvikling Gro Anita Bakketun. Foto: Privat

Har anmeldt Sør-Aurdal kommune

Onsdag 12.6. fikk Hedalen.no kopi av e-post med en rekke ...