Sauer Foto: Arne Heimestøl

Gjerder og gjerdevedlikehold

Publisert av Arne Heimestøl 12.05.2024. Sist oppdatert 11.05.2024.

Våren er her, og etter hvert slippes husdyr på beite i innmark og utmark.

Noen gjerder kan være ulovlige. Det gjelder for eksempel piggtrådgjerder. På Mattilsynet sin side leser vi følgende:

  • Det er forbudt å sette opp nye piggtrådgjerder for å regulere ferdselen til dyr.
  • Ved vedlikehold at eldre gjerder skal det ikke brukes piggtråd.
  • Eldre piggtrådgjerder som opplagt er farlige for dyr, skal fjernes.
Piggtråd
Piggtråd

Elektriske nettinggjerder

Mattilsynet har sett eksempler på at sauer og lam har satt seg fast i noen elektriske nettinggjerder. Uten strøm er disse gjerdene en felle som kan fange dyr på tilsvarende måter som fisk blir fanget i fiskegarn.

Gjerder som ligger nede

Hvert år blir det avdekket store skader på dyr som setter seg fast i gjerder som ligger nede.

Les også..

Hilde Lysengen Havro

Avisa Valdres går frå tre til to papiraviser

Frå og med 2. juli vil "Valdres" koma ut i ...
Logo HIL

Dugnad stadion, grusbanen og aktivitetsparkBEKJENTGJØRELSE 

Hedalen idrettslag trenger din hjelp! TIRSDAG 28. mai fra kl. ...
Hedalen barne- og ungdomsskole. Foto: Dagfinn Heimestøl

Kom på basar!BEKJENTGJØRELSE 

Kom på basar på Hedalen barne- og ungdomsskole mandag 3. ...
Bautahaugen

Dugnadssesongen er ikke over!BEKJENTGJØRELSE 

17. mai på Bautahaugen ble fantastisk flott! Finere ramme rundt ...
Kviss

Valdresmål – kviss – 5

Håkon Bakkene, Synnøve Fjelltun og Marianne Granheim Trøyflat har sammen ...
Pendling

Attraktiv kommune å bo i?

Ved nyttår var det 2 836 innbyggere i Sør-Aurdal. Det ...