Taket på mellombygget begynner å ta form. Foto: Arne Heimestøl

Rehabiliteringsprosjektet fortsetter nær som planlagt

Publisert av Arne Heimestøl 03.05.2024. Sist oppdatert 03.05.2024.

Til tross for kostnadssprekk på vel 25 % på rehabiliteringsprosjektet på Hedalen barne- og ungdomsskole ble kommunedirektørens forslag til å bevilge 7,65 millioner kroner ekstra, enstemmig vedtatt i kommunestyremøtet 2. mai. Det betyr at det aller meste av prosjektet blir fullført.

Kommunestyremøtet ble holdt i festsalen på Sør-Aurdalsheimen
Foto: Arne Heimestøl

– Kjip sak

– Dette er en kjip sak, sa ordfører Marit Hougsrud (Sp) da hun innledet til debatt. – Vi må få mer informasjon om hva som har skjedd.

Flere lurte på om mer enn skyterommet kunne tas ut av prosjektet for å få ned kostnadene. Saksbehandler Oddleiv Juvkam pekte på at det ikke er så lett å sløyfe noe annet enn skytebanen. Og det var dette kommunestyret enstemmig vedtok:

«Kommunestyret vedtar å droppe rømningsveien fra skytebanen, slik at rammen til rehabiliteringsprosjektet på Hedalen barne- og ungdomsskole økes med 7,65 mill. kr, fra 29,1 mill. kr. til 36,75 mill. kr. Økningen gjøres med låneopptak.»

Håp for skytebanen også

Kommunedirektøren hadde foreslått å sløyfe rømningsveg fra skytebanen da dette ikke er en lovpålagt oppgave. Skytterlaget hadde sendt et brev til noen politikere. I brevet, som var undertegnet av leder i Hedalen skytterlags miniatyrgruppe, Magne Omsrud, leser vi blant annet dette:

«Om Sør-Aurdal kommune ender med å ta ut etablering av ny rømningsvei fra skytebanen fra prosjektet «rehabilitering av skolen», er det et ønske om følgende:

  • Kommunen bidrar med en brannteknisk utredning spesifikt for skytebanen som omtalt ovenfor, hvor representanter fra Hedalen skytterlags miniatyrgruppe deltar i prosessen.
  • Om en basert på overnevnte kommer frem til løsninger som kommunen vil kunne tillate, gir kommunen Hedalen skytterlags miniatyrgruppe muligheten for å gjennomføre og bekoste tiltakene etter en nærmere avtale.
  • Frem til permanente løsninger er på plass, finner kommunen sammen med Hedalen skytterlags miniatyrgruppe praktiske løsninger for å unngå å stenge skytebanen. Det kan f. eks. være brannvakt.»

Her kan du lese hele brevet vi siterer fra.

Arnstein Li (Sp) fikk hele kommunestyret med på følgende forslag til vedtak:

«Kommunestyret ber administrasjonen ta kontakt med skytterlaget for å forsøke å finne alternative løsninger for fortsatt bruk av skytterrommet.

Les også..

Hilde Lysengen Havro

Avisa Valdres går frå tre til to papiraviser

Frå og med 2. juli vil "Valdres" koma ut i ...
Logo HIL

Dugnad stadion, grusbanen og aktivitetsparkBEKJENTGJØRELSE 

Hedalen idrettslag trenger din hjelp! TIRSDAG 28. mai fra kl. ...
Hedalen barne- og ungdomsskole. Foto: Dagfinn Heimestøl

Kom på basar!BEKJENTGJØRELSE 

Kom på basar på Hedalen barne- og ungdomsskole mandag 3. ...
Bautahaugen

Dugnadssesongen er ikke over!BEKJENTGJØRELSE 

17. mai på Bautahaugen ble fantastisk flott! Finere ramme rundt ...
Kviss

Valdresmål – kviss – 5

Håkon Bakkene, Synnøve Fjelltun og Marianne Granheim Trøyflat har sammen ...
Pendling

Attraktiv kommune å bo i?

Ved nyttår var det 2 836 innbyggere i Sør-Aurdal. Det ...