Hedda hytter Foto: Arne G. Perlestenbakken

– Veldig godt å være i gang igjen!

Publisert av Arne Heimestøl 27.04.2024. Sist oppdatert 26.04.2024.

Hyttemarkedet har de siste årene vært i sterk vekst og nådde en topp under koronapandemien. Så kom en serie med renteøkninger, økt prisvekst, reallønnsnedgang for flere, høye strømpriser og uroligheter rundt omkring i verden.  

Omsetningen av hytter og fritidsboliger i fritt salg gikk ned med 28 prosent i 3. kvartal 2022 sammenlignet med samme kvartal året før, opplyser Statistisk sentralbyrå.

Denne utviklingen har påvirket Hedda hytter i Hedalen også. – På grunn av det krevende markedet, bestemte vi oss høsten 2023 for å stoppe produksjonen fram til etter påske. Vi har fulgt denne planen og har nå startet fabrikken opp igjen, sier daglig leder Magne Omsrud.

Redusert omsetning og underskudd

– Regnskapet for 2023 er ikke klart, men dette vil vise en kraftig redusert omsetning fra 2022 og et underskudd i 2023.

– På grunn av et krevende marked har selskapet gått gjennom en omstrukturering for å tilpasse organisasjon og drift til et lavere salgsvolum og en lavere produksjon. Vi har laget en strategi for hvordan vi ønsker å utvikle bedriften videre, sier Omsrud.

– Ser lyspunkter

– Vi har altså måttet tilpasse bemanningen både i administrasjon og produksjon i forhold til markedet. Dette har medført at antall ansatte er redusert. Samtidig er det veldig godt å få kollegaer tilbake og høre at det er drift i produksjonen igjen.

Daglig leder Magne Omrsud og tillitsvalgt og verneombud Jan Åge Bjørnsen er enige om at det er godt å være i gang igjen
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Hvordan er etterspørselen etter nye hytter nå?

– Det er absolutt ikke noe jubelmarked, men vi ser lyspunkter, det tikker inn salg – markedet i starten av året har vært bedre enn for et år siden, sier Omsrud.

– En illustrasjon på at vi ser et marked som normaliseres, er at vi har relansert HEDVIG, den ene av våre to hyttesystemer, som har vært satt på pause de siste par årene. 

Fra den ene av to produksjonshaller Foto: Arne G. Perlestenbakken
Fra den ene av to produksjonshaller
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Omsrud forteller at hyttemessa på Hellerudsletta ble gjennomført helga etter påske.

– Den var godt besøkt, og mange hadde kommet lenger i prosessen med å bygge hytte nå enn for et år siden. Flere var i startfase med å realisere sin hyttedrøm.

Hvordan tror du etterspørselen etter hytter vil utvikle seg for dere?

– Vi er forberedt på et labert marked gjennom 2024. Så tror vi renten vil ha stor betydning, og her venter Norges Bank at det første rentekuttet kan komme til høsten. Vi tror det vil være viktig for psykologien i markedet, og vi tror på en gradvis bedring utover i 2025.  

– Vil fortsatt være en hjørnesteinsbedrift i Hedalen

– Det er nok noen i vår bransje som har bygd drømmeslott i de gode årene. Det gjorde ikke vi. Vi har 40 års erfaring med et hyttemarked som svinger mye. Det har lært oss å være nøkterne og sørge for å stå støtt slik at vi kan være en langsiktig hjørnesteinsbedrift i Hedalen og en solid støttespiller for hyttekjøpere, sier Omsrud.  

Klargjøring for utkjøring til byggeplass
Foto: Arne G. Perlestenbakken

– Vil minimere naturinngrep

Hyttebygging bidrar til nedbygging av natur. Hvordan møter Hedda hytter denne utfordringen?

– Når vi ser framover, mener vi Hedda hytter er godt posisjonert for viktige trender i hyttemarkedet. Hedda hytter representerer en nøktern hyttetradisjon som er ansvarlig og opptatt av å minimere naturinngrep og spille på lag med omgivelsene. Vi bygger også tidløse kvalitetshytter som blir laget for å gå i arv. Det tror vi passer godt i det markedet vi ser fremover. 

– Vi ser også økende interesse fra hytteeiernes side for bevaring av natur. Vi har eksempelvis flere prosjekter gående hvor kunder velger å rive en eldre hytte for å sette opp en ny Hedda-hytte på samme tomt, sier Omsrud.

Hedda-hytte med solceller på taket Foto: Hedda hytter
Hedda-hytte med solceller på taket
Foto: Hedda hytter

Les også..

Hilde Lysengen Havro

Avisa Valdres går frå tre til to papiraviser

Frå og med 2. juli vil "Valdres" koma ut i ...
Logo HIL

Dugnad stadion, grusbanen og aktivitetsparkBEKJENTGJØRELSE 

Hedalen idrettslag trenger din hjelp! TIRSDAG 28. mai fra kl. ...
Hedalen barne- og ungdomsskole. Foto: Dagfinn Heimestøl

Kom på basar!BEKJENTGJØRELSE 

Kom på basar på Hedalen barne- og ungdomsskole mandag 3. ...
Bautahaugen

Dugnadssesongen er ikke over!BEKJENTGJØRELSE 

17. mai på Bautahaugen ble fantastisk flott! Finere ramme rundt ...
Kviss

Valdresmål – kviss – 5

Håkon Bakkene, Synnøve Fjelltun og Marianne Granheim Trøyflat har sammen ...
Pendling

Attraktiv kommune å bo i?

Ved nyttår var det 2 836 innbyggere i Sør-Aurdal. Det ...