Bagn. Foto: Åse Østgård Hagen

Plagiert saksframstilling?

Publisert av Arne Heimestøl 23.04.2024. Sist oppdatert 22.04.2024.

Forslag til alkoholpolitisk handlingsplan for kommunen skal behandles av formannskapet torsdag 25.4. Planenforslaget blir også lagt ut på høring. Kommunestyret gjør endelig vedtak i saken i sitt møte 13. juni.

Stor tekstlikhet

Da vi leste saken, ble vi forundret over at punktene i saksframstillingen ikke hører sammen med kapittelinndelingen i planen.

Det neste vi merket oss, var at Nord-Aurdal kommune var omtalt:

«Nord-Aurdal kommune har mange salgs- og skjenkebevillinger der de fleste virksomhetene har hatt drift i flere år. Det har vært få endringer generelt i løpet de to siste fireårsperiodene vedrørende antall virksomheter og de ulike virksomheters driftskonsept – type virksomhet, åpningstider, servering, arrangement osv.»

Videre oppdaget vi at saksframstillingens punkt 5 omtaler gatekjøkken og bensinstasjoner slik:

«For virksomheter med serveringsbevilling som bensinstasjoner og gatekjøkken, kan det søkes om utvidet åpningstid.»

I planforslaget leser vi imidlertid dette:

«Det innvilges ikke skjenkebevilling til gatekjøkken, kiosker eller bensinstasjoner.»

Med bakgrunn i disse funnene tok vi en kikk på Nord-Aurdal kommune side. Her fant vi tilsvarende saksframstilling der Anne Møller er saksbehandler.

Det er mange tekstlikheter i de to saksframstillingene. Ettersom Nord-Aurdal kommune var først ute med sin sak, lurer vi på om Sør-Aurdal kommune har kopiert denne framstillingen og deretter foretatt noen mindre endringer.

– Jobber for helhetlige alkoholplaner

Vi har spurt kommunalsjef for samfunnsutvikling, Gro Anita Bakketun, om hvilken kommentar hun har til dette saksframlegget. Her er svaret hun har gitt i e-post:

«Når det gjelder selve saksfremlegget, har du rett i  at Nord Aurdal nevnes ved ett tilfelle, og det er beklagelig at dette gikk gjennom «sensuren». 

Ellers er det slik at alle Valdreskommunene jobber for helhetlige alkoholplaner, dette fordi man ikke ønsker at en kommune skal oppfattes som svært liberal, og en annen rigid. Samtidig har vi tro på at dette vil gi den beste holdningsutviklingen i Valdres totalt.

Kommunalsjef samfunnsutvikling Gro Anita Bakketun. Foto: Privat
Kommunalsjef samfunnsutvikling Gro Anita Bakketun. Foto: Privat

Når det gjelder tilsyn/kontroller, så har dette vært gjennomført, men uten avvik, noe vi er svært fornøyd med. Dersom avvik hadde vært avdekket, ville dette blitt omtalt.

I tillegg er det viktig å skille på hva som er avd for Samfunnsutvikling sin oppgave i planverket, og hva som er Helse sin oppgave. I vårt planverk beskriver vi det som er tilknyttet næring og samfunn. Basert på dette, ser vi en tydelig positiv utvikling, med reduksjon i antall solgte enheter, og derfor også redusert bruk. Vi mener derfor at planverket vårt fungerer, og vil derfor i stor grad videreføre dette arbeidet.»

Les også..

Hilde Lysengen Havro

Avisa Valdres går frå tre til to papiraviser

Frå og med 2. juli vil "Valdres" koma ut i ...
Logo HIL

Dugnad stadion, grusbanen og aktivitetsparkBEKJENTGJØRELSE 

Hedalen idrettslag trenger din hjelp! TIRSDAG 28. mai fra kl. ...
Hedalen barne- og ungdomsskole. Foto: Dagfinn Heimestøl

Kom på basar!BEKJENTGJØRELSE 

Kom på basar på Hedalen barne- og ungdomsskole mandag 3. ...
Bautahaugen

Dugnadssesongen er ikke over!BEKJENTGJØRELSE 

17. mai på Bautahaugen ble fantastisk flott! Finere ramme rundt ...
Kviss

Valdresmål – kviss – 5

Håkon Bakkene, Synnøve Fjelltun og Marianne Granheim Trøyflat har sammen ...
Pendling

Attraktiv kommune å bo i?

Ved nyttår var det 2 836 innbyggere i Sør-Aurdal. Det ...