Bergsrud Foto: Arne Heimestøl

Starter prosessen mot et salg av Bergsrud og Fjellstad

Publisert av Arne Heimestøl 20.04.2024. Sist oppdatert 18.04.2024.

Stiftelsen Bautahaugen samlinger hadde årsmøte 4. april. Årsmeldinga for 2023 inneholder mye informasjon. Her leser vi blant annet at styret har gjort følgende vedtak:

«Styret vil starte prosessen mot et salg av Bergsrud (4 mot 1 stemme).
Styret vil starte prosessen mot et salg av Fjellstad (4 mot 1 stemme)»

Historikk

Se testamentet Anders Bergsrud skrev i 2002 og kontrakt og skjøte som ble undertegnet av Anders Bergsrud og Gunnar Bergsrud i 2001.

I 2014 fikk Bautahaugen samlinger kr 1 586 917,44 i arv etter Anders Bergsrud. Med til arven hørte Fjellstad med innbo og løsøre.

Fjellstad består av 2 mål tomt og et eldre, hvitt hus.
Teknoteket som er i dette huset, vil bli flyttet til Bautahaugen.
Foto: Arne Heimestøl

Bergsrud gård

Bergsrud gård har et totalareal på 1 900 dekar. 36 mål av eiendommen er dyrka mark. 1136 da er produktiv skog.

Med til gården hører gårdstun med bygninger på Bergsrud, andel i badstue i Bronbakke, Bergesetra med bygninger i Djupedal, fjellområdet Trestikka med andel i båthus, fjellhytte i området Bergesetra, andel i båhus ved Hellsenningen inkl. stor tomt, skogteig i Feskidalen, skogteig i Vassfaret og 6 hyttetomter i området Bergesetra/Trestikka.

– Styret har brukt mye tid og ressurser på forvaltningen av Bergsrud gård, sier styreleder Odd Arne Klemmetsrud.

Bygningene på Bergsrud.
Foto: Arne G. Perlestenbakken

– I alle årene etter at Bautahaugen overtok gården, har det vært forsøkt med forskjellige løsninger for drift av eiendommen, med ønske om å vise fram gardsdrift slik det ble drevet på midten av 1900-tallet.

Klemmetsrud legger til at salg av hyttetomter har gitt betydelige inntekter til stiftelsen Bautahaugen samlinger. – Dette har gitt større handlefrihet til prosjekter i Bautahaug-regi.

– Andre inntekter av gården er imidlertid så små at de ikke rekker til vedlikehold av bygningene på eiendommen.

Les også..

Hilde Lysengen Havro

Avisa Valdres går frå tre til to papiraviser

Frå og med 2. juli vil "Valdres" koma ut i ...
Logo HIL

Dugnad stadion, grusbanen og aktivitetsparkBEKJENTGJØRELSE 

Hedalen idrettslag trenger din hjelp! TIRSDAG 28. mai fra kl. ...
Hedalen barne- og ungdomsskole. Foto: Dagfinn Heimestøl

Kom på basar!BEKJENTGJØRELSE 

Kom på basar på Hedalen barne- og ungdomsskole mandag 3. ...
Bautahaugen

Dugnadssesongen er ikke over!BEKJENTGJØRELSE 

17. mai på Bautahaugen ble fantastisk flott! Finere ramme rundt ...
Kviss

Valdresmål – kviss – 5

Håkon Bakkene, Synnøve Fjelltun og Marianne Granheim Trøyflat har sammen ...
Pendling

Attraktiv kommune å bo i?

Ved nyttår var det 2 836 innbyggere i Sør-Aurdal. Det ...