Professor emeritus Jan Fridthjof Bernt Foto: Tankesmien Agenda

Kan man være inhabil i orienteringssaker?

Publisert av Arne Heimestøl 21.03.2024. Sist oppdatert 20.03.2024.

En kommunestyrerepresentant reiste spørsmål om habilitet da kommunestyret torsdag 14. mars fikk orientering om status for SAUS.

Per Tørris Holde er rektor på SAUS og kommunestyremedlem for Senterpartiet. Ragnhild Kvale, også kommunestyremedlem for Senterpartiet, var medforfatter av et brev som Fagforbundet og Utdanningsforbundet hadde sendt til kommunestyret før møtet.

Spørsmål om habilitet ble reist, men ordfører Marit Hougsrud avviste å ta dette temaet opp til drøfting.

Bernt sin vurdering

Gjelder regler om habilitet også ved orienteringssaker? Det spørsmålet svarte professor Jan Fridthjof Bernt i Kommunal Rapport 1.11.2021.

«Spørsmål om inhabilitet kommer normalt bare på spissen når det skal treffes eller er truffet en «avgjørelse».

Men inhabilitetsreglene gjelder etter forvaltningsloven § 6 innledningen fra man begynner å «tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse», noe som betyr at man må følge dem helt fra det første innledende trinn i saksbehandlingen.

Når kommunestyret eller annet folkevalgt organ får en orientering fra administrasjonen, ligger det normalt i kortene at dette gis fordi det angår organets ansvarsområde, og orienteringen gis for at det skal være mulig for organet å reagere og forholde seg til det som blir orientert om.»

I Store norske leksikon definerer Bernt inhabilitet slik: «Inhabilitet betyr at en person ikke kan behandle en sak på grunn av sin tilknytning til saken eller personer som vil kunne bli berørt av sakens utfall. Den inhabile kan verken treffe avgjørelse i saken, medvirke ved utredningen eller medvirke ved vurderingen av den.»

Ordføreren svarer

Hedalen.no sendte lenke til Bernt sin vurdering i Kommunal Rapport og stilte med bakgrunn i det spørsmål om kommunestyret skulle ha vurdert habiliteten til Holde og Kvale.

Her er ordførerens svar:

«Jeg vurderte ikke habilitet i dette møtet, da saken om SAUS kun var en orienteringssak. Møtet var jo ikke lukket på noe tidspunkt, og orienteringen var åpen for alle. Sånn sett blir det ingen forskjell. 

Jeg ser derfor ingen problemer med dette, og kommer ikke til å bruke tid på det nå.

Når det gjelder neste kommunestyremøte vil selvfølgelig habilitet vurderes, og jeg har allerede varslet 1. og 2. vara om det.»

Vi har fått opplyst at saken om SAUS kommer opp i ekstraordinært kommunestyremøte 11. april.  

Marit Hougsrud
Ordfører Marit Hougsrud (Sp)

Les også..

Salto logo

AvslutningBEKJENTGJØRELSE 

Lørdag 20. april kl. 14:00-16:30 på Storruste (Hedalsvegen 1269). Vi ...
Uteområdet på Fossvang. Foto: Steinar Skjerve

Planlegger stor oppgradering av Fossvangbygget

Bagn idrettslag har sammen med arkitektfirmaet Curve Studio invitert til ...
Oddvar Gran. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Oddvars niende dialektkviss

Oddvar Gran har sendt Hedalen.no flere dialektord som vi har ...
Elling Goplerud

Gamle bjørnehistorier fra Hedalen – del 2 av 6

På bjørnestillingen i Plomtjerndalen skjøt far flere bjørner på åte. ...
Flatskred ved Rennsjøen Foto: Arne Ivar Hansen

Flakskred

– Dette bildet tok jeg 100 m fra løypa opp ...
Bedehuset

Hedalen misjonsforeningBEKJENTGJØRELSE 

har møte på Bedehuset onsdag 17. april kl. 19.00. Denne ...