Professor emeritus Jan Fridthjof Bernt Foto: Tankesmien Agenda

Kan man være inhabil i orienteringssaker?

Publisert av Arne Heimestøl 21.03.2024. Sist oppdatert 20.03.2024.

En kommunestyrerepresentant reiste spørsmål om habilitet da kommunestyret torsdag 14. mars fikk orientering om status for SAUS.

Per Tørris Holde er rektor på SAUS og kommunestyremedlem for Senterpartiet. Ragnhild Kvale, også kommunestyremedlem for Senterpartiet, var medforfatter av et brev som Fagforbundet og Utdanningsforbundet hadde sendt til kommunestyret før møtet.

Spørsmål om habilitet ble reist, men ordfører Marit Hougsrud avviste å ta dette temaet opp til drøfting.

Bernt sin vurdering

Gjelder regler om habilitet også ved orienteringssaker? Det spørsmålet svarte professor Jan Fridthjof Bernt i Kommunal Rapport 1.11.2021.

«Spørsmål om inhabilitet kommer normalt bare på spissen når det skal treffes eller er truffet en «avgjørelse».

Men inhabilitetsreglene gjelder etter forvaltningsloven § 6 innledningen fra man begynner å «tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse», noe som betyr at man må følge dem helt fra det første innledende trinn i saksbehandlingen.

Når kommunestyret eller annet folkevalgt organ får en orientering fra administrasjonen, ligger det normalt i kortene at dette gis fordi det angår organets ansvarsområde, og orienteringen gis for at det skal være mulig for organet å reagere og forholde seg til det som blir orientert om.»

I Store norske leksikon definerer Bernt inhabilitet slik: «Inhabilitet betyr at en person ikke kan behandle en sak på grunn av sin tilknytning til saken eller personer som vil kunne bli berørt av sakens utfall. Den inhabile kan verken treffe avgjørelse i saken, medvirke ved utredningen eller medvirke ved vurderingen av den.»

Ordføreren svarer

Hedalen.no sendte lenke til Bernt sin vurdering i Kommunal Rapport og stilte med bakgrunn i det spørsmål om kommunestyret skulle ha vurdert habiliteten til Holde og Kvale.

Her er ordførerens svar:

«Jeg vurderte ikke habilitet i dette møtet, da saken om SAUS kun var en orienteringssak. Møtet var jo ikke lukket på noe tidspunkt, og orienteringen var åpen for alle. Sånn sett blir det ingen forskjell. 

Jeg ser derfor ingen problemer med dette, og kommer ikke til å bruke tid på det nå.

Når det gjelder neste kommunestyremøte vil selvfølgelig habilitet vurderes, og jeg har allerede varslet 1. og 2. vara om det.»

Vi har fått opplyst at saken om SAUS kommer opp i ekstraordinært kommunestyremøte 11. april.  

Marit Hougsrud
Ordfører Marit Hougsrud (Sp)

Les også..

Foto: Arne Heimestøl

Knivmaking

Lørdag 13. juli var temaet knivmaking på Bautahaugen. Bjørn Michaelsen ...
Drikkevann

Bør flere sjekke fluoridinnhold i drikkevannet?

Det har vært stor interesse knyttet til oppslagene Hedalen.no og ...
Thomas Bye

Høyaktuell teaterforestilling på kulturfestivalen

Lørdag 3. august kl. 18.00 blir det en teaterforestilling på ...
Oddvar Gran. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Oddvars 16. dialektkviss

Oddvar sender oss fortsatt dialektord som vi kan lage kvisser ...
Vassfarplassen

Bli med Sør-Aurdal Historielag på tur til:BEKJENTGJØRELSE 

Vassfaret og Vassfarplassen lørdag 31. august 2024. Det går buss ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Bautahaugen lørdag 6. juli

Temaet denne lørdagen på Bautahaugen var plantefarging, hvilket var veldig ...