Begnadalen skole. Foto: Arne Heimestøl

Vil ha samfunnshuset i Begnadalen som oppmøtested

Publisert av Arne Heimestøl 15.03.2024. Sist oppdatert 15.03.2024.

Begnadalen bygdeutvalg har skrevet brev til kommunen der utvalget tar til orde for rask revisjon av kommunens beredskapsplan.

Dette skriver bygdeutvalget:

« På bakgrunn av blant annet hendelsene rundt flommen «Hans» så mener vi det er tidskritisk å gjennomføre en raskere revisjon av beredskapsplanen i Begnadalen vedrørende oppmøtested. Det bør være en kjent problemstilling at Hougsrud bru holdt på å bli stengt grunnet vannstanden i elva Begna i forbindelse med flommen august 2023. Begge hengebruene ble ødelagt og er fortsatt stengt, i tillegg gikk det flere jordskred på Austsidevegen, hvorav det ene stengte veien i lang tid.»

Les også..

Salto logo

AvslutningBEKJENTGJØRELSE 

Lørdag 20. april kl. 14:00-16:30 på Storruste (Hedalsvegen 1269). Vi ...
Uteområdet på Fossvang. Foto: Steinar Skjerve

Planlegger stor oppgradering av Fossvangbygget

Bagn idrettslag har sammen med arkitektfirmaet Curve Studio invitert til ...
Oddvar Gran. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Oddvars niende dialektkviss

Oddvar Gran har sendt Hedalen.no flere dialektord som vi har ...
Elling Goplerud

Gamle bjørnehistorier fra Hedalen – del 2 av 6

På bjørnestillingen i Plomtjerndalen skjøt far flere bjørner på åte. ...
Flatskred ved Rennsjøen Foto: Arne Ivar Hansen

Flakskred

– Dette bildet tok jeg 100 m fra løypa opp ...
Bedehuset

Hedalen misjonsforeningBEKJENTGJØRELSE 

har møte på Bedehuset onsdag 17. april kl. 19.00. Denne ...