Formannskapet 2023–2027: Ordfører Marit Hougsrud (Sp), varaordfører Ståle Borgersen (H), Catrine Hagen (Ap), Svein Erik Wold (Sp) og Roger Kjensrud (Ap)

Klagen ble avvist

Publisert av Arne Heimestøl 14.03.2024. Sist oppdatert 14.03.2024.

Torsdag 14. mars var formannskapet innkalt til et ekstraordinært møte. Bakgrunnen var klage Sweco hadde sendt inn på vegne av Protector Forsikring ASA som er kommunens forsikringsselskap i saken om flomskadene som oppstod på SAUS i forbindelse med «Hans» i august 2023.

Sweco hadde søkt om dispensasjon fra kommunens bygge- og deleforbud knyttet til tomta SAUS står på. Formålet med søknaden var å kunne reparere skadene som oppstod på bygningsmassen.

Administrasjonen hadde avslått dispensasjonssøknaden, og Sweco hadde sendt klage på dette vedtaket.

Formannskapet vedtok følgende enstemmig:

«Klagen avvises med bakgrunn i at den ikke inneholder nye vesentlige momenter i forhold til tidligere. Vedtak i sak 038/24 opprettholdes: «Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 avslår Sør-Aurdal kommune søknad om dispensasjon på gårds- og bruksnummer 31/47. Med hjemmel i vedtak om bygge- og deleforbud av 14.11.2023 saksnr. 432/23 avslår Sør-Aurdal kommune søknad om tillatelse til endring av bygg innvendig på gårds- og bruksnummer 31/47». Klagen med sakens dokumenter oversendes Statsforvalteren i Innlandet for videre behandling.»

Klagesaken går nå til Statsforvalteren der vanlig saksbehandlingstid i slike saker er 8–12 uker.

Ordfører Marit Hougsrud (Sp) varslet at kommunen vil ta kontakt med Statsforvalteren og be om at saken behandles så raskt som mulig.

Varaordfører Ståle Borgersen sa at formannskapet burde ha fått saken om SAUS til politisk behandling tidligere enn det som nå skjer.

Les også..

Foto: Sigrid Haugen

Nytt aktivitetstilbud på Bautahaugen

Nå kan også barna få prøve seg på lafting på ...
Kari-Anne Jønnes. Bildekilde: Stortinget

Sammen skaper vi det demensvennlige InnlandetYTRING 

Statsforvalteren kan med rette være er stolt over at alle ...
Helselagstur

Bli med på helselagstur torsdag 22. august!BEKJENTGJØRELSE 

Påmelding innen 9. august til: Oddbjørg: 48 11 12 39 ...
Bensinstasjonen

KortautomatANNONSE 

Kortautomaten på bensinstasjonen i Hedalen har vært ute av drift ...
SAUS. Foto: Arne Heimestøl

Expandia Moduler vant anbudskonkurransen

Bygningsmassen til Sør-Aurdal ungdomsskole ble ødelagt av flommen «Hans» i ...
Skinntrykk

Bautahaugen lørdag 27. juliBEKJENTGJØRELSE 

Tema: SKINNTRYKK Oddbjørg Brenden Hansen vil vise hvordan en kan ...