Formannskapet 2023–2027: Ordfører Marit Hougsrud (Sp), varaordfører Ståle Borgersen (H), Catrine Hagen (Ap), Svein Erik Wold (Sp) og Roger Kjensrud (Ap)

Klagen ble avvist

Publisert av Arne Heimestøl 14.03.2024. Sist oppdatert 14.03.2024.

Torsdag 14. mars var formannskapet innkalt til et ekstraordinært møte. Bakgrunnen var klage Sweco hadde sendt inn på vegne av Protector Forsikring ASA som er kommunens forsikringsselskap i saken om flomskadene som oppstod på SAUS i forbindelse med «Hans» i august 2023.

Sweco hadde søkt om dispensasjon fra kommunens bygge- og deleforbud knyttet til tomta SAUS står på. Formålet med søknaden var å kunne reparere skadene som oppstod på bygningsmassen.

Administrasjonen hadde avslått dispensasjonssøknaden, og Sweco hadde sendt klage på dette vedtaket.

Formannskapet vedtok følgende enstemmig:

«Klagen avvises med bakgrunn i at den ikke inneholder nye vesentlige momenter i forhold til tidligere. Vedtak i sak 038/24 opprettholdes: «Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 avslår Sør-Aurdal kommune søknad om dispensasjon på gårds- og bruksnummer 31/47. Med hjemmel i vedtak om bygge- og deleforbud av 14.11.2023 saksnr. 432/23 avslår Sør-Aurdal kommune søknad om tillatelse til endring av bygg innvendig på gårds- og bruksnummer 31/47». Klagen med sakens dokumenter oversendes Statsforvalteren i Innlandet for videre behandling.»

Klagesaken går nå til Statsforvalteren der vanlig saksbehandlingstid i slike saker er 8–12 uker.

Ordfører Marit Hougsrud (Sp) varslet at kommunen vil ta kontakt med Statsforvalteren og be om at saken behandles så raskt som mulig.

Varaordfører Ståle Borgersen sa at formannskapet burde ha fått saken om SAUS til politisk behandling tidligere enn det som nå skjer.

Les også..

Skytterstevne på skytebanen 2019

Jaklagskyting på ÅsemyraBEKJENTGJØRELSE 

Begnadalen, Begna og Øvre Ådalen skytterlag arrangerer den årlige jaktlagskytingen ...
Salto logo

AvslutningBEKJENTGJØRELSE 

Lørdag 20. april kl. 14:00-16:30 på Storruste (Hedalsvegen 1269). Vi ...
Uteområdet på Fossvang. Foto: Steinar Skjerve

Planlegger stor oppgradering av Fossvangbygget

Bagn idrettslag har sammen med arkitektfirmaet Curve Studio invitert til ...
Oddvar Gran. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Oddvars niende dialektkviss

Oddvar Gran har sendt Hedalen.no flere dialektord som vi har ...
Elling Goplerud

Gamle bjørnehistorier fra Hedalen – del 2 av 6

På bjørnestillingen i Plomtjerndalen skjøt far flere bjørner på åte. ...
Flatskred ved Rennsjøen Foto: Arne Ivar Hansen

Flakskred

– Dette bildet tok jeg 100 m fra løypa opp ...