Laila Lien Østgård

Brannsjefen orienterer

Publisert av Arne Heimestøl 13.03.2024. Sist oppdatert 13.03.2024.

Hedalen.no har også stilt noen skriftlige spørsmål til brannsjef og daglig leder i Valdres brann- og redningstjeneste, Laila Lien Østgård. Her gjengir vi dialogen.

Slik vi forstod deg i telefonsamtale, hadde dere gjennomført tilsyn på skolen i februar. Det var fremmet ønske om mer dokumentasjon, og et privat firma ble engasjert av kommunen til denne jobben. Frist for tilbakemelding var 21. mars. Kommunen stenger skolen fra og med i dag – 13. mars.

– Tilsynsmyndigheten (VBR v/brannforebyggende avdeling) gjennomførte branntilsyn  i medhold av brann- og eksplosjonsvernloven § 13, 2.ledd og forskrift av 17. desember 2015 nr. 1710 om brannforebygging § 18. ved Begnadalen skole den 7. februar 2024 med frist for tilbakemelding fra byggeier den 21. mars 2024.

Det vi lurer på, er følgende: Var det at skolen mangler brannceller og rømningsveger ukjent for dere?

– VBR bad om tilbakemelding etter branntilsynet i februar knyttet til lukking av avvik, herunder dokumentasjon i medhold av §8 i Forskrift om brannforebygging (FOB). Frist for tilbakemelding på tilsynet er som nevnt ikke utgått, men vi er kjent med at byggeier nå har fremskaffet dokumentasjon som beskriver byggverkets branntekniske tilstand. Dette er dokumentasjon som skal være egnet til å vurdere byggverkets branntekniske sikkerhetsnivå ihht . FOB, §8. Manglende rømningsveier ble påpekt som umiddelbart tiltak og videre utført av byggeier på tilsynsdagen.

Gjorde dere noen vurderinger før bygget ble tatt i bruk høsten 2023?

– VBR har ikke vært involvert i prosessen knyttet til at Begnadalen skole ble tatt i bruk etter tidligere stengning.

Hvilken ny kunnskap er det som har kommet fram som gir grunnlag for å stenge bygget for bruk av elever og ansatte?

– Det er byggeier som vurderer hvilke tiltak, dog i samsvar med gjeldene regelverk, som iverksettes ved mangler ved brannsikkerheten i et byggverk.

– VBR har mottatt vedtak om at byggeier har stengt bygget i dag og har følgelig avsluttet tilsynet.

Videre undersøkelser

Da Hedalen.no besøkte skolen i Begnadalen onsdag, fant vi rømningsveger i alle etasjene i skolebygget. Vi vil nå be om innsyn i rapportene som er omtalt i kommunens orientering i dag. Vårt håp er å kunne gi mer informasjon seinere.

Foto: Arne Heimestøl

Les også..

Skytterstevne på skytebanen 2019

Jaklagskyting på ÅsemyraBEKJENTGJØRELSE 

Begnadalen, Begna og Øvre Ådalen skytterlag arrangerer den årlige jaktlagskytingen ...
Salto logo

AvslutningBEKJENTGJØRELSE 

Lørdag 20. april kl. 14:00-16:30 på Storruste (Hedalsvegen 1269). Vi ...
Uteområdet på Fossvang. Foto: Steinar Skjerve

Planlegger stor oppgradering av Fossvangbygget

Bagn idrettslag har sammen med arkitektfirmaet Curve Studio invitert til ...
Oddvar Gran. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Oddvars niende dialektkviss

Oddvar Gran har sendt Hedalen.no flere dialektord som vi har ...
Elling Goplerud

Gamle bjørnehistorier fra Hedalen – del 2 av 6

På bjørnestillingen i Plomtjerndalen skjøt far flere bjørner på åte. ...
Flatskred ved Rennsjøen Foto: Arne Ivar Hansen

Flakskred

– Dette bildet tok jeg 100 m fra løypa opp ...