Begnadalen skole

Bakgrunn for stenging av Begnadalen skole

Publisert av Arne Heimestøl 13.03.2024. Sist oppdatert 13.03.2024.

Fra kommunens hjemmeside: «Vedtaket om stenging er i første omgang fram til påske.

Her gjengir vi hele artikkelen:

«Sør-Aurdal ungdomsskole ble høsten 2023 rammet av flommen, og det ble da besluttet å bruke den gamle Begnadalen skole som midlertidig skolebygg.

Det ble etter en periode med drift rapportert om utfordringer med å ivareta kravene i opplæringsloven, samt elever og ansattes fysiske arbeidsmiljø.

For å undersøke disse forholdene nærmere, ble det bestilt tilsyn med påfølgende rapporter fra Medco dinHMS (bedriftshelsetjeneste), Miljørettet helsevern Hallingdal og Valdres brann og redning, samt eksternt firma SOS Brannconsult. Rapportene fra Medco dinHMS og Miljøretta helsevern Hallingdal inneholder funn som krever tiltak for å kunne drifte skolen på en forsvarlig måte.

Etter at foreløpig rapport fra SOS Brannconsult forelå, ble det fattet vedtak om umiddelbar stenging av skolen av hensyn til brannsikkerheten til både elever og ansatte. Å opprettholde driften ved skolen på kort sikt ble ikke vurdert som et alternativ, da det ville betydd å drifte skolen med lovbrudd.

Nå jobbes det aktivt med å se på alternative løsninger for skoledrift fram til en mer permanent løsning foreligger. Kommunen jobber med en løsning som ivaretar både sikkerheten og undervisningsbehovene til elevene ved Sør-Aurdal ungdomsskole.

Kommunen forstår at denne situasjonen kan være utfordrende for elever, foresatte og ansatte, og vi forsikrer alle involverte parter om at vi jobber målrettet for å få til en god løsning til etter påskeferien.

Vedtaket om stenging er i første omgang fram til påske.»

Oppslag om stenging fant vi ved flere innganger onsdag 13. mars. Her ser du vaktmester Magne Damslora.
Foto: Arne Heimestøl

Les også..

Salto logo

AvslutningBEKJENTGJØRELSE 

Lørdag 20. april kl. 14:00-16:30 på Storruste (Hedalsvegen 1269). Vi ...
Uteområdet på Fossvang. Foto: Steinar Skjerve

Planlegger stor oppgradering av Fossvangbygget

Bagn idrettslag har sammen med arkitektfirmaet Curve Studio invitert til ...
Oddvar Gran. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Oddvars niende dialektkviss

Oddvar Gran har sendt Hedalen.no flere dialektord som vi har ...
Elling Goplerud

Gamle bjørnehistorier fra Hedalen – del 2 av 6

På bjørnestillingen i Plomtjerndalen skjøt far flere bjørner på åte. ...
Flatskred ved Rennsjøen Foto: Arne Ivar Hansen

Flakskred

– Dette bildet tok jeg 100 m fra løypa opp ...
Bedehuset

Hedalen misjonsforeningBEKJENTGJØRELSE 

har møte på Bedehuset onsdag 17. april kl. 19.00. Denne ...