Søre Lokalet etter restaureringa. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Søre Lokalet

Publisert av Arne Heimestøl 06.03.2024. Sist oppdatert 05.03.2024.

Søre Lokalet er et privat eid lokale i Hedalen. I 2010 kjøpte Elling Fekjær eiendommen av Hedalen kunst- og husflidslag. Stedet fikk deretter en kraftig opprusting og ble gjenåpnet i 2014.

Bruk av stedet

– Søre Lokalet er først og fremst et kurs- og konferansested for Fekjær psykiatriske senter. I tillegg ønsker vi at bygda kan leie deler eller hele lokalet til ulike tilstelninger, forteller Elling Fekjær.

Fra lokalet ble restaurert har her vært brylluper, konfirmasjoner, barnedåper, feiring av åremålsdager, juletrefester, minnesamvær, fester og tilstelninger av ulik slag, utstillinger og møter. Hver søndag etter påske vil her være dans- og rytmekurs. 

– Lokalet har piano og orgel, god internettdekning og teknisk utstyr inkl. høytaleranlegg. Her er scene. Du kan leie storsalen eller veslesalen. Lokalet har kjøkken og dekketøy, forteller Elling

Ønsker du å leie lokalet, kan du ta kontakt med Bente Brenden eller Elling Fekjær på e-post: post@fekjaer.no eller tlf. 61 34 88 00.

Historikk

Her gjengir vi historien til dette forsamlingslokalet slik Gunnar Fossholt fortalte den i et oppslag i mai 2014:

«I 1922 etablerte Søre Hedalen et ungdomslag som etter hvert fikk navnet Solsprett. Én av de store oppgavene var bygging av ungdomshus/forsamlingshus.

Tomt ble valgt ved Fossholt – midt i Søre Hedalen med utsikt til fjell og Vassfaret. Lokalet ble tatt i bruk på midten av 1930-tallet. Bruken bestod i ungdomsmøter, større stevner for hele Valdres, kurs, 17. mai-fest for hele bygda annen hvert år, juletrefest m.m.

Foto: Rustebakke, Einar Kristoffersen / Valdres Folkemuseum
Søre Lokalet i 2010
Foto: Ruth Heidi Grønbeck

Da sentralskolen kom på slutten av 1960-tallet, ble lokalet mindre brukt og begynte etter hvert å forfalle. Ca. 1980 fikk Hedalen Kunst- og Husflidslag overta lokalet og igangsatte vedlikeholds- og restaureringsarbeid. Husflidslaget benyttet lokalet til blant annet kursvirksomhet, salgsmesser, utstillinger og vevstue.

Tidene forandrer seg, og Husflidslaget besluttet for noen år siden å avertere lokalet for salg. Elling Fekjær kjøpte lokalet i 2010. Huset har etter det gjennomgått en betydelig innvendig og utvendig restaurering. Lokalet er forsøkt ført tilbake sin opprinnelse i valg av stil, materialer og farger (innvendig).

Storsalen, kjøkken og andre rom er satt i stand etter dagens krav. Lokalet har også fått borvann og kloakkanlegg.»

Mange hadde møtt fram på gjenåpningsfesten i juni 2014
Foto: Arne G. Perlestenbakken
Ragnhild Hemsing og Hallgrim Hansegård gjennomførte en fantastisk forestilling da Søre Lokalet i Hedalen ble gjenåpnet. Se oppslag fra festen.
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Flere bildeglimt

Fra kunstutstillinga PSYK i 2022
Foto: Arne G. Perlestenbakken
Fra kulturskolekonsert i 2020
Foto: Arne G. Perlestenbakken
Det har vært flere juletrefester på Søre Lokalet. Dette bildet er fra festen i 2022. Se også oppslag fra festen i 2014.
Foto: Arne G. Perlestenbakken
Fra juletrefesten 2015
Foto: Arne G. Perlestenbakken
Fra allsangskveld i 2022
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Les også..

Salto logo

AvslutningBEKJENTGJØRELSE 

Lørdag 20. april kl. 14:00-16:30 på Storruste (Hedalsvegen 1269). Vi ...
Uteområdet på Fossvang. Foto: Steinar Skjerve

Planlegger stor oppgradering av Fossvangbygget

Bagn idrettslag har sammen med arkitektfirmaet Curve Studio invitert til ...
Oddvar Gran. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Oddvars niende dialektkviss

Oddvar Gran har sendt Hedalen.no flere dialektord som vi har ...
Elling Goplerud

Gamle bjørnehistorier fra Hedalen – del 2 av 6

På bjørnestillingen i Plomtjerndalen skjøt far flere bjørner på åte. ...
Flatskred ved Rennsjøen Foto: Arne Ivar Hansen

Flakskred

– Dette bildet tok jeg 100 m fra løypa opp ...
Bedehuset

Hedalen misjonsforeningBEKJENTGJØRELSE 

har møte på Bedehuset onsdag 17. april kl. 19.00. Denne ...