Bomstasjon Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen

Vil at elbilister skal betale mer bompenger

Publisert av Arne Heimestøl 28.02.2024. Sist oppdatert 28.02.2024.

Fylkestinget i Innlandet har vedtatt å søke Statens vegvesen om å øke bompengesatsene for null-utslippskjøretøy. Dette gjelder for bompengeprosjekter som fylkeskommunen er økonomisk garantist for.

På fylkeskommunens hjemmeside leser vi at søknaden kun gjelder takstgruppe 1 – som er biler under 3 500 kg.

I dag betaler nullutslippskjøretøyene i denne takstgruppen 50 prosent av bompengetaksten. Dette vil fylkestinget øke til 70 prosent.

En viktig grunn til dette vedtaket er at andelen nullutslippskjøretøy øker, og dermed svekkes økonomien i vedtatte bompengeprosjekt.

Noen slipper unna

Politikerne vil imidlertid at lette el-varebiler og tunge gasskjøretøy skal får kjøre gratis gjennom bommene. Dette vil ikke omfatte mange kjøretøy.

– Skal vi nå målet om nullutslippssamfunn, er det viktig at næringslivet bytter ut sin fossile bilpark med lette el-varebiler og gasskjøretøy, uttaler Inger Lise Sveum-Aasbekken (H).

Sendes på høring

Fylkestingets vedtak skal sendes på høring til berørte kommuner. Deretter kan fylkeskommunen søke Statens vegvesen om å øke takstene.

Les også..

Salto logo

AvslutningBEKJENTGJØRELSE 

Lørdag 20. april kl. 14:00-16:30 på Storruste (Hedalsvegen 1269). Vi ...
Uteområdet på Fossvang. Foto: Steinar Skjerve

Planlegger stor oppgradering av Fossvangbygget

Bagn idrettslag har sammen med arkitektfirmaet Curve Studio invitert til ...
Oddvar Gran. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Oddvars niende dialektkviss

Oddvar Gran har sendt Hedalen.no flere dialektord som vi har ...
Elling Goplerud

Gamle bjørnehistorier fra Hedalen – del 2 av 6

På bjørnestillingen i Plomtjerndalen skjøt far flere bjørner på åte. ...
Flatskred ved Rennsjøen Foto: Arne Ivar Hansen

Flakskred

– Dette bildet tok jeg 100 m fra løypa opp ...
Bedehuset

Hedalen misjonsforeningBEKJENTGJØRELSE 

har møte på Bedehuset onsdag 17. april kl. 19.00. Denne ...