Gro Skinningsrud

Upersonlig boplikt og forvaltning av egen eiendomYTRING 

Publisert av Gro Skinningsrud 25.02.2024. Sist oppdatert 24.02.2024.

Det er både med undring og glede jeg leser vedtaket etter formannskapsmøtet 22.2.24 ang. personlig og upersonlig boplikt.

Det er ikke lenge siden det ble behandla en sak om boplikt på alle eiendommer i kommunen, uavhengig av om det var en landbrukseiendom eller ikke. Heldigvis ble ikke det noe av.

Jeg synes det er bra at man kan godkjenne upersonlig boplikt på landbrukseiendommer. Viktig i 2024 å tenke litt nytt. Bra at politikerne våre har innsett at tvang ikke er rett virkemiddel for å få folk til å flytte hit.

Ved at den eldste generasjonen bor på eiendommen så lenge de kan og vil, så vil mest sannsynlig eiendommen og husene holdes vedlike. Når man veit at det kommer noen og tar over, tror jeg evnen og lysten til å påkoste eiendommen blir større enn om man veit at neste generasjon ikke vil eller kan overta, og den må selges ut av familien. Eller i verste fall ikke bli bebodd igjen.

Det må framover være likebehandling, så dette åpner nå for at flere kan overdra eiendommen sin til neste generasjon, og involvere de i drifta, uten at noen trenger å bekymre seg over at de må flytte før det passer for den enkelte.

Jeg håper at det også at det kan bli åpna for at de som flytter til eiendommen de overtar, får litt mer frihet til å forvalte den slik de ønsker. Hvis det er politisk vilje til det, så kan det  tas inn i kommuneplanens arealdel som nå er under revidering.

Les også..

Oddvar Gran. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Oddvars 16. dialektkviss

Oddvar sender oss fortsatt dialektord som vi kan lage kvisser ...
Vassfarplassen

Bli med Sør-Aurdal Historielag på tur til:BEKJENTGJØRELSE 

Vassfaret og Vassfarplassen lørdag 31. august 2024. Det går buss ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Bautahaugen lørdag 6. juli

Temaet denne lørdagen på Bautahaugen var plantefarging, hvilket var veldig ...
Kniv

Bautahaugen lørdag 13. juliBEKJENTGJØRELSE 

Tema: KNIVMAKING med Bjørn Michaelsen. Få med deg sommerutstillinga «Bare ...
Framdriftsplan

Mange private avløpsanlegg må oppgraderes

Sør-Aurdal kommune er i gang med kartlegging av alle private ...
Næringseiendom

Næringseiendom til salgs, Hedalen i ValdresANNONSE 

Næringseiendom med god beliggenhet i søndre del av Hedalen i ...