Gro Skinningsrud

Upersonlig boplikt og forvaltning av egen eiendomYTRING 

Publisert av Gro Skinningsrud 25.02.2024. Sist oppdatert 24.02.2024.

Det er både med undring og glede jeg leser vedtaket etter formannskapsmøtet 22.2.24 ang. personlig og upersonlig boplikt.

Det er ikke lenge siden det ble behandla en sak om boplikt på alle eiendommer i kommunen, uavhengig av om det var en landbrukseiendom eller ikke. Heldigvis ble ikke det noe av.

Jeg synes det er bra at man kan godkjenne upersonlig boplikt på landbrukseiendommer. Viktig i 2024 å tenke litt nytt. Bra at politikerne våre har innsett at tvang ikke er rett virkemiddel for å få folk til å flytte hit.

Ved at den eldste generasjonen bor på eiendommen så lenge de kan og vil, så vil mest sannsynlig eiendommen og husene holdes vedlike. Når man veit at det kommer noen og tar over, tror jeg evnen og lysten til å påkoste eiendommen blir større enn om man veit at neste generasjon ikke vil eller kan overta, og den må selges ut av familien. Eller i verste fall ikke bli bebodd igjen.

Det må framover være likebehandling, så dette åpner nå for at flere kan overdra eiendommen sin til neste generasjon, og involvere de i drifta, uten at noen trenger å bekymre seg over at de må flytte før det passer for den enkelte.

Jeg håper at det også at det kan bli åpna for at de som flytter til eiendommen de overtar, får litt mer frihet til å forvalte den slik de ønsker. Hvis det er politisk vilje til det, så kan det  tas inn i kommuneplanens arealdel som nå er under revidering.

Les også..

Salto logo

AvslutningBEKJENTGJØRELSE 

Lørdag 20. april kl. 14:00-16:30 på Storruste (Hedalsvegen 1269). Vi ...
Uteområdet på Fossvang. Foto: Steinar Skjerve

Planlegger stor oppgradering av Fossvangbygget

Bagn idrettslag har sammen med arkitektfirmaet Curve Studio invitert til ...
Oddvar Gran. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Oddvars niende dialektkviss

Oddvar Gran har sendt Hedalen.no flere dialektord som vi har ...
Elling Goplerud

Gamle bjørnehistorier fra Hedalen – del 2 av 6

På bjørnestillingen i Plomtjerndalen skjøt far flere bjørner på åte. ...
Flatskred ved Rennsjøen Foto: Arne Ivar Hansen

Flakskred

– Dette bildet tok jeg 100 m fra løypa opp ...
Bedehuset

Hedalen misjonsforeningBEKJENTGJØRELSE 

har møte på Bedehuset onsdag 17. april kl. 19.00. Denne ...