Plakettmottakere. Foto: Turi Elise Klaus

Velfortjent 4H-plakett delt ut

Publisert av Turi Elise Kaus 11.02.2024. Sist oppdatert 06.02.2024.

26 4H-ere fra hele fylkesleddet i 4H Oppland mottok sist helg sin velfortjente 4H-plakett og vitnemål. For å få 4H-plaketten må du ha vært aktiv og gjennomført et årlig 4H-prosjekt i minimum sju år. Mange har vært med enda lenger da de ofte starter i 4H som 10-åringer.

Sander og Andreas fra Ildjarnstad 4 H. Knut Ola fullførte også 4H-løpet i 2023, men var forhindret fra å møte opp på festen.
Foto: Turi Elise Klaus

I 4H jobber medlemmene etter mottoet «å lære ved å gjøre».

Formålet sier: 4H skal utvikle en aktiv og samfunnsengasjert ungdom med ansvarsfølelse og respekt for natur og mennesker.

4H-løftet: Vi lover å arbeide mot det mål å bli en ungdom med klart hode, varmt hjerte, flinke hender og god helse.

Kjerneverdiene er å ha et klart hode, varmt hjerte, flinke hender og god helse.

Alt dette har plakettmottakerne hatt med seg som aktive 4H-ere gjennom mange år.

Andreas får plaketten
Foto: Turi Elise Klaus
Sander får plaketten
Foto: Turi Elise Klaus

Plakettfesten

Plakettfesten åpnet med at leder i 4H Oppland, Guri Årnes, ønsket velkommen til plakettmottakerne som skulle hedres, foreldre og andre. Gjennom alle år har dere vært gjennom mye jobbing og variert innhold med prosjektet fram mot høstfesten. Dere har deltatt på kurs og leire. Lært om styreverv, demokrati i praksis, hatt det sosialt og jobbet mye med prosjektledelse i eget 4H-prosjekt.  

Det var ulike hilsninger til plakettmottakerne.

Først ut var Siri Bøje Kvandalsvoll som hilste fra alumnklubben OPAL 4H. Dette er en 4H-klubb for alle som har mottatt 4H-plaketten og vil være med i 4H videre. Alumnene sitt motto er «å ha det gøy, lenger».

«Min vei til plaketten» var i år ved Knut Erik Ringli fra Furustrand 4H i Øystre Slidre. Han fortalte hva 4H har betydd for de valgene han har tatt. Han har vært gjennom mange ulike 4H-prosjekter knyttet til landbruk og naturen: På setra, hund, jakt og fangst, traktor, avløser og snekring.

Han ble medlem i 4H i 2015 og siden har han vært på leir hver sommer, enten på fylkes, men nå i sommer på Nordisk 4H-leir i Lom. Han har gode minne er fra mange ulike kurs som styrevervskurs og Storkurs. På disse arrangementene har han fått venner for livet fra både innenfor fylkesgrensa og fra hele landet. 4H-er en sosial arena der en møter mange nye folk med samme interessene som en selv. En får være seg selv og behøver ikke å prestere noe.

Knut Erik er klar for nye utfordringer i 4H. Han har tatt på seg ledervervet for alumnklubben i fylket, OPAL 4H, han ble våren 2023 valgt inn i fylkesstyret for 4H Oppland. Han er også i gang med utdanning til å bli styrevervinstruktør for nye styremedlemmer i 4H-klubbene i fylket. 4H gir mange muligheter for de som vil.

Dagens hovedtaler og utdeler av 4H-plaketten var fylkespolitiker, Aud Hove. Hun la vekt på at vi trenger aktive og samfunnsengasjerte ungdommer med ansvarsfølelse og respekt for natur og mennesker mer en noen gang.

«Å lære ved å gjøre» er både viktig og riktig. Vi vil alltid kommer opp i situasjoner der vi må finne praktiske løsninger på ting, da er det fint å ha øvd litt på dette fra før. Vi lever i et samfunn som distanserer seg fra det opprinnelige og det praktiske i all vår velstand.

Samfunnet har større og større fokus på rettigheter til den enkelte framover plikter vi har i fellesskap og oppgaver vi bør og må løse sammen. Alt dette står 4H for ved at dere uttrykker dere med et klart hode, varmt hjerte, flinke hender og god helse, kombinert med ansvarsfølelsen og respekt for natur og hverandre – oppskrifta på et godt grunnlag for ei god framtid.

Vi må ta historia vår med inn i framtida. Kjenne til røttene våre for å forstå nåtida og forme framtida. Vi trenger tradisjoner og innovasjoner – hand i hand.

Dessverre ser vi en økende grad av en polarisering når vi opplever krig i Europa, overgrep på befolkninga i Gaza, USA med krig mot seg selv. Derfor trenger vi kunnskap og vennskap over både kommune – fylke – landegrenser, slik dere hadde det på leiren i Lom i sommer og det 4H legger vekt på.

Totalberedskapskommisjonen sin hovedanbefaling er «en motstandsdyktig og utholdende befolking». Dere har et godt grunnlag for å kunne innfri dette. Egenberedskap og å klare seg selv slik at storsamfunnet kan ta seg av de som trenger hjelp under kriser.

Det handler om å ha evne til å forberede seg på å håndtere uønska hendelser. Gjennom det dere har jobba med på veien mot 4H-plaketten har dere hjulpet dere til å ta kloke valg, se og finne løsninger og til en viss grad klare dere selv i situasjoner der kanskje andre kommer til kort, og dere vil kunne klare å hjelpe andre!

Ved at dere i dag får 4H-plaketten har dere vist at dere står i et arbeid, en tanke, en retning over lengre tid. Dere har tatt steg for steg – merke for merker. Det vitner om kontinuitet, ansvarsfølelse og målbevissthet.

Ta med dere alt dere har lært videre i utdanning, i arbeids- og i familielivet til det beste for dere selv og for samfunnet – for naturen og menneskene!

Les også..

Sommerens åpningstider

Åpningstider på biblioteka i Sør-Aurdal i sommerBEKJENTGJØRELSE 

I sommer blir det litt endringer i åpningstidene i Hedalen. ...
Tidligere kommunalsjef samfunnsutvikling Gro Anita Bakketun. Foto: Privat

Har anmeldt Sør-Aurdal kommune

Onsdag 12.6. fikk Hedalen.no kopi av e-post med en rekke ...
Vannverket i Hedalen Foto: Arne G. Perlestenbakken

– Grenseverdier skal ikke overstiges

Hedalen.no har sendt en felles henvendelse til Sør-Aurdal kommune og ...
Haakon Boie Ludvigsen

Kommunedirektøren svarer på spørsmål om fluor i drikkevann

Hedalen.no har sendt en felles henvendelse til Sør-Aurdal kommune og ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Gunnar på Mo

Onsdag 5. juni fikk Sør-Aurdalsheimen og Hedalsheimen besøk av teaterforestillingen ...
Drikkevannet har så høye fluorverdier at innbyggerne i bygda anbefales å droppe både fluortannkrem og fluortabletter.

Mens vi venter på mer informasjon

Sist torsdag publiserte Hedalen.no en artikkel om fluor i drikkevannet ...