Begnadalen barnehage. Foto: Rune Stenslette

Kommunalsjefen beklaget

Publisert av Arne Heimestøl 10.02.2024. Sist oppdatert 09.02.2024.

Begnadalen barnehage er ikke i drift inneværende barnegeår. Seks barn fra Begnadalen har fått plass i Hedalen naturbarnehage.

Da foreldre skulle søke om barnehageplass for kommende barnehageår, med søknadsfrist 1. februar, oppdaget flere at det kun var mulig å søke plass i Hedalen og Reinli.

Både foresatte og Begnadalen bygdeutvalg hadde sendt brev til kommunestyret om saken, og i kommunestyrets spørretime kom det tre spørsmål/ytringer om temaet.

Spørsmål 1

Først ute var ordfører Marit Hougsrud (Sp):

  1. Hvorfor ble det ikke åpnet for å søke plass i Begnadalen barnehage?
  2. Hva skal til for å sette ny søknadsfrist for Begnadalen barnehage?
Ordfører Marit Hougsrud (Sp). Foto: Arne G. Perlestenbakken
Ordfører Marit Hougsrud (Sp). Foto: Arne G. Perlestenbakken

Kommunalsjef for oppvekst og kultur, Inger Randi Islandsmoen Kleven, ga følgende svar:

– Vi starta i begynnelsen på desember med å se på barnehageåret 2024/2025 og tok da utgangspunkt i barnetall som hadde vært med fra Begnadalen til Hedalen høsten 2023, samt fødselstall. Åtte barn er aktuelle.

– Vi vurderte at barnetallet var så lavt at vi var bekymra for det pedagogiske innholdet, det sosiale for barna og sårbarheten det er å ha så få ansatte på én tjeneste.

– For ikke å skape en forventning om tilbud i Begnadalen, satte vi ikke Begnadalen som et alternativ da det skulle søkes om plass.

– Vi hadde ikke møte med foreldrene – slik vi hadde i forrige runde. Det er sendt ut svar til bygdeutvalget og et foreldrepar der vi har beklaga at informasjon ut var for dårlig, og at vi skulle ha hatt en tettere kommunikasjon med foreldrene.

– Vi ser at det vi sendte ut, kunne se ut som at vi bare hadde tatt en rask avgjørelse uten å ha noe grunnlag å avgjøre ut i fra. Vi hadde de beste intensjoner, men det ble bare fryktelig feil. Det gikk for fort. Vi kommer ikke til å gjøre opp igjen det her til neste barnehageår.

– Det har også kommet spørsmål om forutsigbarhet. Det er fryktelig vanskelig å si hvor mange barn det må være for at det skal bli et barnehagetilbud. Vi skal for neste år skriftliggjøre noen forutsetninger  slik at det blir mer forutsigbart for foreldrene.

– Det vil komme en sak om vedtektsendring til kommunestyret dette året.

– Det blir åpnet for ny søknadsfrist 1. mars slik at en kan søke om plass i Begnadalen barnehage. Tilbudet vil da gjelde fra 1. august 2024.

– Det blir en ny runde med foreldrene etter at søknadsfristen er ute.

Ordfører Marit Hougsrud uttrykte tilfredshet med svaret som var gitt.

Inger Randi Islandsmoen Kleven
Kommunalsjef Inger Randi Islandsmoen Kleven. Foto: Arne Heimestøl

Spørsmål 2

Dette ble stilt av Svein Erik Wold (Sp):

– Prosessen gikk litt fort. Det er ikke mange barn det dreier seg om. De fleste har gode tilbud i Hedalen og Reinli – de som kan benytte seg av det.
– Det kunne vært interessant å undersøke hva det ville koste å ha et tilbud på Nes. Er det rimeligere enn å ha et tilbud i Begnadalen?
– Det er tverrpolitisk enighet om  at vi vil gjøre det beste for alle i kommunen.

Kommunalsjefen lovte å undersøke det Wold ville ha informasjon om.

Svein Erik Wold (Sp)
Svein Erik Wold (Sp). Foto: Arne G. Perlestenbakken

Spørsmål 3

Inger Lise Damslora (Ap) reagerte sterkt på Wold sitt spørsmål og sa følgende:

– Jeg synes ikke at vi skal ta Nes inn i diskusjonen nå. Det er en veldig dårlig tilbakemelding å gi. Hvorfor kommer dette opp akkurat  nå?

Inger Lise Damslora. Foto: Arne Heimestøl
Inger Lise Damslora. Foto: Arne Heimestøl

Les også..

Foto: Arne G. Perlestenbakken

Bautahaugens venner tildeles Kulturprisen

Under åpningen av sommersesongen 2024 på Bautahaugen hadde ordfører Hougsrud ...
Kulturfestival 2024

Hedalen Kulturfestival fyller 5 år!

Hedalen Kulturfestival fyller i år 5 år, og vi gleder ...
Tinestafetten

Tinestafetten 2024

Det ble tett på skoleslutten, men vi fikk arrangert Tinestafetten ...
Vannverket i Hedalen Foto: Arne G. Perlestenbakken

Vannverksaka på NRK

Onsdag og torsdag var det oppslag om vannverksaka i Hedalen ...
Lørdagssamlinga på Bautahaugen var godt besøkt. Foto: Arne Heimestøl

Bautahaugen samlingerBEKJENTGJØRELSE 

Valdresmusea informerer om sommerprogrammet på Bautahaugen samlinger. Les informasjonssida her.
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Ønsker å gi tilbud til flere

Tirsdag 11. juni fikk kulturskolens elever vise fram noe av ...