Kjell Eriksen. Foto: Arne Heimestøl

Bør Sør-Aurdal kommune bli en del av Buskerud fylke?

Publisert av Arne Heimestøl 09.02.2024. Sist oppdatert 09.02.2024.

Følgende spørsmål reiste Kjell Eriksen (Ap) i kommunestyrets spørretime torsdag:

«Dette er et spørsmål som jeg ikke kan få et fyldestgjørende svar på i dag. Men jeg ønsker å reise problemstillingen.

Jeg opplever at avstanden for oss som kommune til Mjøsregionenen er lang, og at vi som små kommuner i Valdres ikke har så mye påvirkning på det fylkeskommunen har ansvar for.

Innlandet er stort med tyngdepunkt øst for Mjøsa.

Nå er Viken avviklet og Buskerud gjenopprettet. Når det gjelder både vei og helse, har vi mer til felles med Ådalen enn Østerdalen. Historisk har også kontakten vært mot Buskerud.

Ferdselsårer går fra Bagn til Gol, over fjellet fra Hedalen til Nesbyen og via Vidalen og Vassfaret til Flå. Og selvsagt ned mot Ådalen.

Jeg tenker at det ville vært interessant å se på muligheten for Sør-Aurdal å melde overgang fra Innlandet til Buskerud.

Hva må til for at vi skal ta en slik diskusjon? I hva slags forum må dette skje?

Er dette noe som passer for en kommunestyrekomité? Hvordan skal vi gå fram om vi skulle bli enige om å ønske en slik overgang?

Jeg tenker at dette burde være interessant for flere Valdres-kommuner.»

Ordførerens svar

– Dette er et spørsmål som vi politikere må jobbe med. Jevnaker og Lunner har vært gjennom tilsvarende prosess, og jeg tenker at dette er kommuner vi kan kontakte for å lære av deres prosesser.
– Det er en stor jobb som må gjøres. Vi må blant annet kartlegge alle bindinger vi har til Valdres-kommuner og til Innlandet fylke. Noen kommuner har også gjennomført folkeavstemninger om spørsmålet.

Oppfølgingskommentar fra Eriksen

– Jeg vil understreke at jeg ikke har bestemt hva jeg skal mene om saken. Det er interessant å vurdere spørsmålet.

Les også..

Hedalen kulturfestival

Hedalen Kulturfestival fyller 5 år!

Hedalen Kulturfestival fyller i år 5 år, og vi gleder ...
Tinestafetten

Tinestafetten 2024

Det ble tett på skoleslutten, men vi fikk arrangert Tinestafetten ...
Vannverket i Hedalen Foto: Arne G. Perlestenbakken

Vannverksaka på NRK

Onsdag og torsdag var det oppslag om vannverksaka i Hedalen ...
Lørdagssamlinga på Bautahaugen var godt besøkt. Foto: Arne Heimestøl

Bautahaugen samlingerBEKJENTGJØRELSE 

Valdresmusea informerer om sommerprogrammet på Bautahaugen samlinger. Les informasjonssida her.
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Ønsker å gi tilbud til flere

Tirsdag 11. juni fikk kulturskolens elever vise fram noe av ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Våt, men problemfri tur gjennom Vassfaret

Lions club Vassfaret har arrangert  denne turen siden 1978. I ...