Flomstor elv. Foto: Stein Bergum

Nå har vi fått innsyn

Publisert av Arne Heimestøl 08.02.2024. Sist oppdatert 07.02.2024.

5. september 2023 sendte Hedalen.no brev til kommunen der vi viste til at Oppland Arbeiderblad muntlig og skriftlig hadde fått avslag på innsyn i kommunens gjeldende ROS-analyse.

Kommunenes sentralforbund: ROS-analyse står for risiko- og sårbarhetsanalyse. Hensikten med risikoanalyse er å identifisere trusler for derved å kunne sette inn forebyggende tiltak og nødvendig beredskap.

I e-posten bad vi om innsyn og viste til Statsforvalterens klageavgjørelse i innsynssak om kommunens beredskapsplan i 2022.

Vi siterer fra avgjørelsen:

«Innsynskravet i denne saken gjelder beredskapsplanen. Vi har ikke fått oversendt beredskapsplanen, men antar at de taushetsbelagte opplysningene ikke utgjør dokumentet i sin helhet. Innsynskravet kan derfor ikke avslås i sin helhet alene fordi det inneholder taushetsbelagte opplysninger.» «Den nye vurderingen vil bestå i å identifisere hvilke opplysninger som er taushetsbelagte, for deretter å gi ut resterende opplysninger med mindre disse kan unntas på særskilt grunnlag.»

Med bakgrunn denne avgjørelsen fra Statsforvaltereen skrev vi følgende til kommunen:

«Hedalen.no ber med dette om å få utlevert kommunens ROS-plan med de opplysninger som ikke er unntatt offentlighet.»

Kommunedirektøren ga oss dette svaret samme dag:

Haakon Boie Ludvigsen
Kommunedirektør Haakon Boie Ludvigsen. Foto: Arne Heimestøl

«For at SAK skal kunne utlevere kommunens ROS analyse knyttet til beredskap vil det kreves en omfattende jobb for å sensurere taushetsbelagt informasjon i denne før vi kan utlevere den til deg, eller for den saks skyld til andre.

Jfr Offentlighetslovens § 29 skal innsynskravet avgjøres uten ugrunna opphold. videre heter det i forordene til loven at «dette vil si så snart som praktisk mulig».

Som du sikkert er kjent med er det meste av de resursene kommunen rår over pr i dag satt til oppfølgingsarbeid i etterkant av flommen. Dette vil si at  ditt krav om innsyn i ROS må tas innimellom oppryddingsarbeid og annen saksbehandling noe som antakelig vil ta en del tid. Med dette som utgangspunkt kan jeg ikke gi deg en dato for når dette arbeidet vil være ferdigstilt grunnet praktiske forhold som beskrevet.

Forøvrig kan det være greit å presisere vedtaket i saken du henviser til: «Klagen tas til følge. Statsforvalteren opphever Sør-Aurdal kommunes vedtak om å avslå kravet om innsyn i kommunens beredskapsplan. Saken returneres til kommunen for ny behandling.«

Det du henviser til i din epost av i dag er en vurdering/betraktning gjort innledningsvis i svaret fra Statsforvalteren. I den videre behandlingen av denne følgetongen ble det fattet vedtak om at beredskapsplanen i ny versjon ble offentlig og at alle vedlegg skulle unntas off.»

Ros-analysen

Onsdag 7. februar 2024 fikk vi tilsendt sensurert del av kommunens ROS-analyse. Sensurering er gjort slik at de deler av dokumentet som er unntatt offentlighet, er tatt ut.

Kommunedirektøren opplyser at ny Ros-analyse skal bygges på samme måte som kommunens gjeldende beredskapsplan – én del skal offentlig, og én del skal være unntatt offentlighet.

Les også..

KllubbdommerkursBEKJENTGJØRELSE 

Klubbhuset Hedalen IL tirsdag 9. april  18.00. Barn født i 2012 ...
Bomstasjon Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen

Vil at elbilister skal betale mer bompenger

Fylkestinget i Innlandet har vedtatt å søke Statens vegvesen om ...
Halvor Thørud (42) er tilsatt som daglig leder for selskapene Ring Alm AS og Begna Bruk AS. Foto: Bjørn H. Pettersen og Halstein Heiene

Halvor Thørud tilsatt som daglig leder

Halvor Thørud (42) er tilsatt som daglig leder for selskapene ...
Foto: Erik Solhjell

Skitur i solskinn i Hedalsfjellene

Det er utrolig fine forhold for skiturer denne vinterferien: Masse ...
Sør-Aurdal

Folketallsutvikling i Valdres i 4. kvartal 2023

Folketallet i Etnedal og Nord-Aurdal vokste mye i 4. kvartal ...
Kviss

Valdresmål – kviss – 2

Håkon Bakkene, Synnøve Fjelltun og Marianne Granheim Trøyflat har sammen ...