Fjellsyn og Kroken

Kroken og Fjellsyn

Publisert av Arne Heimestøl 07.02.2024. Sist oppdatert 05.02.2024.

Kroken er et mye brukt forsamlingslokale. Bygget ligger i Brunbakklia boligfelt. Nærmeste nabobygg er Fjellsyn med fire leiligheter og et møterom.

Fjellsyn og Kroken samlet er en boligstiftelse. Styret for boligstiftelsen og Hedalen helselag er det samme, men med adskilte regnskap.

Fjellsyn

– I 1994 stod fire eldreleiligheter klare til innflytting på Fjellsyn. I 1995 tok helselaget i bruk møtelokale i underetasjen og stort lager. I dag leier Hedalen husflidslag møtelokalet, forteller Anne Marie Skinnes Lie.

Kroken

I 2015 kjøpte helselaget Kroken av kommunen for kr 660 000 + omkostninger. Bygget var fra ca. 1991, og det ble brukt brukt som arbeidstilbud. Det ble solgt som et oppussingsobjekt.

Bygget er ca. 160 m2, pluss en garasje med plass til to biler. Garasjeplass kan leies av beboere på Fjellsyn.

Garasjen har to mindre lagerrom og loft. På utsida er et overbygg der 17.–mai benker og bord oppbevares.

Anne Marie forteller at uteområdet har opparbeidet plen og parkeringsplass. Hovedbygget er universelt utformet og består av et stort og et mindre rom, kjøkken, lager, kontor, to toaletter og en romslig gang.

Betydelig opprusting

Restaurering av lokalet er gjort dels med innleide fagfolk, dels dugnadsarbeid. Maling innvendig og utvendig, kjøkkeninnredning, steamer, kjøleskap, dekketøy, møbler, fiber, varmepumpe og ulikt vedlikehold inne og ute, f. eks. lysarmatur, takrenner, platting, uteområdet, grusing av plass o.a. Nestleder Svein Harald Lie er hus- og utleieansvarlig.

Fra dugnadsarbeid
Foto: Anne Marie Skinnes Lie

Økonomien til stiftelsen

Her følger sentrale tall fra regnskap for 2023 for Kroken:

Bredbånd og fiber17 016 kr
Strøm16 889 kr
Nettleie13 472 kr
Brøyting og grusing3 926 kr
Forsikring9 000 kr
Kommunale avgifter14 000 kr
Renhold og forbruksmateriell
Kostnad for Kroken i 202374 313 kr

– Vi søkte om og fikk strømstøtte i 2023. Vi har ikke kommunal støtte, og har heller ikke søkt om det, forteller Anne Marie.

Dere har store utgifter. Hvordan finansierer dere driften?

– Vanlig drift av boligstiftelsen er i balanse, og finansieres av leieinntekter. Men større investeringer har ofte måttet finansieres av oppsparte midler.

Utleie

Kroken blir leid ut til for eksempel minnesamvær, åremålsdager, dåpsselskap og møter av ulike slag. Salto er fast leietaker, og i starten av 2024 har kommunen leid lokalet til undervisning fordi det pågår byggearbeider på skolen.

Merk at lag med fast avtale får reduserte priser.

Videre vedlikehold av Kroken

Anne Marie forteller at stiftelsen har kjøpt inn nytt belegg til det største rommet på Kroken. Bakgrunnen for dette er vanskelige lydforhold på grunn av at golvet er laget i betong.

Ellers skal det skiftes lysarmaturer, og en ser på oppvarmingen av lokalet. Huset er 34 år, og selv om det er utført betydelige oppgraderinger, kan flere vedlikeholdsbehov bli aktuelle, blant annet tak, vinduer og dører.

Dugnader

– Hver vår har vi dugnad på området rundt Fjellsyn og Kroken. Likedan blir noe jevnlig gjort på dugnad inne, forteller Anne Marie.

Fra dugnad ved Kroken
Foto: Anne Marie Skinnes Lie

Støtte til stiftelsen

– De som ønsker det, kan støtte Kroken direkte med pengegave eller dugnad. Det er det flere som har gjort allerede. Vi har fått stor smartskjerm, kontormøbler, brusskap o.a. – Vi har ikke aktivt gått ut og bedt om støtte til Kroken, det tillater vi oss å gjøre nå, sier Anne Marie.

  • Kontonummer til stiftelsen: 1604 07 36844

Les også..

Sommerens åpningstider

Åpningstider på biblioteka i Sør-Aurdal i sommerBEKJENTGJØRELSE 

I sommer blir det litt endringer i åpningstidene i Hedalen. ...
Tidligere kommunalsjef samfunnsutvikling Gro Anita Bakketun. Foto: Privat

Har anmeldt Sør-Aurdal kommune

Onsdag 12.6. fikk Hedalen.no kopi av e-post med en rekke ...
Vannverket i Hedalen Foto: Arne G. Perlestenbakken

– Grenseverdier skal ikke overstiges

Hedalen.no har sendt en felles henvendelse til Sør-Aurdal kommune og ...
Haakon Boie Ludvigsen

Kommunedirektøren svarer på spørsmål om fluor i drikkevann

Hedalen.no har sendt en felles henvendelse til Sør-Aurdal kommune og ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Gunnar på Mo

Onsdag 5. juni fikk Sør-Aurdalsheimen og Hedalsheimen besøk av teaterforestillingen ...
Drikkevannet har så høye fluorverdier at innbyggerne i bygda anbefales å droppe både fluortannkrem og fluortabletter.

Mens vi venter på mer informasjon

Sist torsdag publiserte Hedalen.no en artikkel om fluor i drikkevannet ...