Klimaminister Andreas Bjelland Eriksen

La oss ta vare på naturen vår – sammenYTRING 

Publisert av Andreas Bjelland Eriksen, klima- og miljøminister (Ap) 22.01.2024. Sist oppdatert 19.01.2024.

Vi er glade og stolte av naturen vår. Fjorder og fjell. Skog og mark. Men vi må ta bedre vare på den. Her kan kommunene spille en helt sentral rolle, i samarbeid med stat og private.

I Norge har vi mye natur. Vi har så mye at vi ikke alltid merker at vi bygger den ned, litt etter litt. Men det gjør vi. Vi bygger ned naturen i et skremmende tempo, noe ny teknologi nå viser for fullt. NRK har ved hjelp av kunstig intelligens kunnet dokumentere 44 000 små og store inngrep bare de siste fem årene. Og ikke engang disse tusenvis av sakene gir det fulle bildet. 

I NRKs sak kommer det fram at kommunene er blant de ansvarlige for å bygge ned natur i Norge, i tillegg til stat og private. Det betyr også at de samme aktørene sitter med nøkkelen til hvordan vi skal endre denne utviklingen.

Mange kommuner gjør en god jobb med å beskytte naturen og bremse nedbyggingen, men vi må ha flere på laget. Kommuner som allerede er godt i gang, er for eksempel:

  • Skjåk, hvor 74 prosent av arealet er vernet.
  • Nordre Follo, som har fastsatt arealnøytralitet i kommuneplanen sin, det vil si at hvis ett område bygges ned, må et annet restaureres.
  • Beiarn, som erkjenner at natur er deres fremste konkurransefortrinn

Mange av prosjektene som innebærer at natur blir ødelagt, er satt i gang med gode intensjoner. Det kan være skoler og nye veger. Industriparker som vil skape arbeidsplasser. Hytter til rekreasjon og fritid, og boligfelter som gir nye generasjoner et sted å bo. Hver for seg er disse tusenvis av ønskene om å utvikle eget lokalsamfunn forståelige og helt legitime. Men i sum representerer de et alvorlig problem som krever at vi må tenke nytt om hvordan vi utvikler samfunnet vårt fremover.

Mitt mål er enkelt, men vanskelig: Vi skal bli arealnøytrale, før det er for sent.

For arealnøytrale blir vi en eller annen gang. Men vi må sørge for å bli det før den verdifulle naturen er blitt bygget ut, bit-for-bit. Det er bakgrunnen for at Arbeiderpartiet og Senterpartiet er enige om å sette natur som en ramme for all politikk. Vi skal i 2024 legge fram en stortingsmelding om hvordan Norge vil følge opp den globale naturavtalen. Dette vil være vår nye handlingsplan for natur. Samtidig er vi allerede i gang med en rekke tiltak der kommunene vil få en viktig rolle, blant annet:

  • utvikle et naturregnskap som gir oversikt over naturen vi har og som gir grunnlag for å utvikle en arealforvaltning som for alvor verdsetter naturens kvaliteter.
  • ta bedre vare på viktige økosystemer, gjennom blant annet forbud mot nedbygging av myr og vern av viktig skog.
  • stille tydeligere krav og forventninger sammen med kommunene som planmyndighet, eksempelvis for å unngå hyttebygging i sårbar natur.
  • Lansere en kommunesatsing med støtte til å gjennomføre planvask av arealplaner og generelt styrke naturmangfoldet.

Samtidig må vi klare å gjennomføre tiltakene på en måte som legger til rette for at vi kan skape jobber, produsere mer fornybar energi og videreutvikle små og store lokalsamfunn i tråd med det flotte lokaldemokratiet vårt. Vi må finne måter å si ja til utvikling som ikke bygger ned natur, heller enn å tenke at vi bare skal si nei. Bare da kan vi få til å gjøre naturen til en ramme for all politikk.

Les også..

Foto: Arne G. Perlestenbakken

Bautahaugens venner tildeles Kulturprisen

Under åpningen av sommersesongen 2024 på Bautahaugen hadde ordfører Hougsrud ...
Kulturfestival 2024

Hedalen Kulturfestival fyller 5 år!

Hedalen Kulturfestival fyller i år 5 år, og vi gleder ...
Tinestafetten

Tinestafetten 2024

Det ble tett på skoleslutten, men vi fikk arrangert Tinestafetten ...
Vannverket i Hedalen Foto: Arne G. Perlestenbakken

Vannverksaka på NRK

Onsdag og torsdag var det oppslag om vannverksaka i Hedalen ...
Lørdagssamlinga på Bautahaugen var godt besøkt. Foto: Arne Heimestøl

Bautahaugen samlingerBEKJENTGJØRELSE 

Valdresmusea informerer om sommerprogrammet på Bautahaugen samlinger. Les informasjonssida her.
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Ønsker å gi tilbud til flere

Tirsdag 11. juni fikk kulturskolens elever vise fram noe av ...