En vannkran som drypper

Kommunale gebyrer for vann og avløp øker

Publisert av Arne Heimestøl 08.01.2024. Sist oppdatert 05.01.2024.

16. desember vedtok kommunestyret nye gebyrsatser for vann og avløp. Det er abonnenter som er knyttet til det kommunale vann- og avløpsnettet som må betale for tjenestene de er knyttet til. I 2021 gjaldt dette 380 kunder.

Subsidiert tjeneste

I budsjett- og økonomiplanen leser vi følgende: «(Vann og avløp er et selvkostområdet, og kommunen har vedtatt 100 % dekning jfr. vedtak KS 13/19».

Betyr dette at ordningen er selvfinansiert nå, eller er den fortsatt subsidiert?

– Vi var for tre år siden nesten oppe på selvkostdekning, delvis på grunn av høye ekstrainntekter (blant annet tilkoblingsavgifter og omlegging til målt forbruk) det året, men det har gått nedover igjen siden den gangen, sammen med vesentlig økte strømkostnader og øvrige innsatsfaktorer. Den var altså i siste regnskapsår subsidiert, ja. Dette skriver kommunalsjef Hans Solbrekken Ruud i e-post til Hedalen.no.

Gebyrene for 2024

Gebyrene abonnentene må betale for vann- og avløpstjenesten, består av tre komponenter:

  1. Fastledd etter ulike nivåer for både vann og avløp
  2. Vannforbruk per m3
  3. Avløp per m3

gebyrlista har kommunen oppgitt priser eksklusiv mva. Vi har lagt til merverdiavgiften.

Fastleddet for boliger og næring

Gebyrene er delt inn i trinn etter vannforbruk. Alle skal nå ha vannmåler, og denne fikk abonnentene beskjed om å lese av noen uker før jul.

Satsene er satt opp med 5 % eksklusiv mva. for fastleddet. Nedenfor har vi summert satsene for vann og avløp.

KlasserFast sats2024
Fastledd klasse 11 –300 m3 8 831,25 kr inkl. mva.
Fastledd klasse 2300–1 000 m315 078,75 kr inkl. mva.
Fastledd klasse 3Over 1 000 m327 500,00 kr inkl. mva.

Forbruksgebyr etter målt vannforbruk

Abonnentene betaler også for forbruk av både vann og avløp. Kommunen regner avløp like stort som målt vannforbruk. Forbruksgebyret øker med 6 % eksklusiv mva.

Pr. m3
Vann47,50 kr inkl. mva.
Avløp66,25 kr inkl. mva.
Sum:113,75 kr inkl. mva.

Eksempler på hva en abonnent må betale for vann og avløp inkl. mva. i 2024

ForbrukFastbeløp vann og avløpForbruk vann og avløpSum
70 m3 8 831,25 kr 7 962,50 kr 16 794 kr
110 m3 8 831,25 kr 12 512,50 kr21 344 kr
200 m3 8 831,25 kr 22 750,00 kr31 581 kr

Tips

Generell prisvekst er for tiden på 4,8 %. Det er ventet at den vil gå ned. Gebyrene vi har laget oversikt over i denne artikkelen, øker mer enn prisveksten.

Er du tilknyttet et kommunalt vannverk, må du betale et fastbeløp + forbruksbeløp for vann og avløp.

Fastbeløpet for de fleste husstander er 8 831,25 kr. Forbruk av vann og avløp er til sammen 113,75 kr per m3.

Kontroller forbruket ditt ved å følge med på vannmåleren. Ligger du an til høyt vannforbruk, kan det være smart å finne årsakene til det og evt. sette inn tiltak.

Vannkraner eller dusjer som drypper, toaletter som renner eller vannkraner som blir stående åpne, kan gi svært ubehagelige ekstraregninger.

Les også..

Klar for rumpeldunkkamp

Harry Potter på Hedalen skole

Mellomtrinnet ved Hedalen skole har gjennomført et 8-ukers tverrfaglig prosjekt ...

KllubbdommerkursBEKJENTGJØRELSE 

Klubbhuset Hedalen IL tirsdag 9. april  18.00. Barn født i 2012 ...
Bomstasjon Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen

Vil at elbilister skal betale mer bompenger

Fylkestinget i Innlandet har vedtatt å søke Statens vegvesen om ...
Halvor Thørud (42) er tilsatt som daglig leder for selskapene Ring Alm AS og Begna Bruk AS. Foto: Bjørn H. Pettersen og Halstein Heiene

Halvor Thørud tilsatt som daglig leder

Halvor Thørud (42) er tilsatt som daglig leder for selskapene ...
Foto: Erik Solhjell

Skitur i solskinn i Hedalsfjellene

Det er utrolig fine forhold for skiturer denne vinterferien: Masse ...
Sør-Aurdal

Folketallsutvikling i Valdres i 4. kvartal 2023

Folketallet i Etnedal og Nord-Aurdal vokste mye i 4. kvartal ...