Reinsdyr i Hedalsfjella

Ingen CWD-smitta reinsdyr

Publisert av Arne Heimestøl 29.12.2023. Sist oppdatert 29.12.2023.

Før jul ble det slakta i underkant av 2 000 reinsdyr i Filefjell Reinlag. Prøver tatt av dyrene viste ingen smitte av skrantesjuke (CWD). Nå er tamreinflokken på 3 000 dyr på vinterbeite i fjella på vestsida av Vassfaret. Dette opplyser Olaf Søbekkseter.

Skrantesjuke

Skrantesjuke (Chronic Wasting Disease, CWD) er en prionsjukdom (en type proteiner som ikke brytes ned i kroppen) hos hjortedyr. Sykdommen er alltid dødelig for dyrene.

Smittestoffet kan trolig overføres både gjennom direkte kontakt mellom syke og friske dyr, og via avføring, urin og spytt fra syke dyr. Overføring fra mordyr til foster kan skje, men blir regnet som mindre viktig.

På Veterinærinstituttet sin side leser vi at etter 2016 er det testet mer enn 12 500 villrein og 40 000 tamrein uten at det er påvist skrantesjuke andre steder enn i Nordfjella sone 1 og på Hardangervidda.

Les også..

Hedalen kulturfestival

Hedalen Kulturfestival fyller 5 år!

Hedalen Kulturfestival fyller i år 5 år, og vi gleder ...
Tinestafetten

Tinestafetten 2024

Det ble tett på skoleslutten, men vi fikk arrangert Tinestafetten ...
Vannverket i Hedalen Foto: Arne G. Perlestenbakken

Vannverksaka på NRK

Onsdag og torsdag var det oppslag om vannverksaka i Hedalen ...
Lørdagssamlinga på Bautahaugen var godt besøkt. Foto: Arne Heimestøl

Bautahaugen samlingerBEKJENTGJØRELSE 

Valdresmusea informerer om sommerprogrammet på Bautahaugen samlinger. Les informasjonssida her.
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Ønsker å gi tilbud til flere

Tirsdag 11. juni fikk kulturskolens elever vise fram noe av ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Våt, men problemfri tur gjennom Vassfaret

Lions club Vassfaret har arrangert  denne turen siden 1978. I ...