Tingvoll

God skatteinngang

Publisert av Arne Heimestøl 16.12.2023. Sist oppdatert 14.12.2023.

– Ut fra siste prognose fra KS er det forventet at Sør-Aurdal kommune får ca. 2 millioner kroner mer i skatteinntekter enn budsjettet for 2023 skulle tilsi. Men husk at skatt og ramme ses i sammen, så resultatet av dette er ikke klart før i februar. Dette opplyser økonomisjef Gry Langedrag Engelsen.

I tertialrapporten som ble behandlet i kommunestyret 9. november, leser vi at etter 2. tertial (de åtte første månedene i budsjettåret) lå det an til et prognostisert mindreforforbruk på 775 000 kr ved årets slutt.

Les også..

Sommerens åpningstider

Åpningstider på biblioteka i Sør-Aurdal i sommerBEKJENTGJØRELSE 

I sommer blir det litt endringer i åpningstidene i Hedalen. ...
Tidligere kommunalsjef samfunnsutvikling Gro Anita Bakketun. Foto: Privat

Har anmeldt Sør-Aurdal kommune

Onsdag 12.6. fikk Hedalen.no kopi av e-post med en rekke ...
Vannverket i Hedalen Foto: Arne G. Perlestenbakken

– Grenseverdier skal ikke overstiges

Hedalen.no har sendt en felles henvendelse til Sør-Aurdal kommune og ...
Haakon Boie Ludvigsen

Kommunedirektøren svarer på spørsmål om fluor i drikkevann

Hedalen.no har sendt en felles henvendelse til Sør-Aurdal kommune og ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Gunnar på Mo

Onsdag 5. juni fikk Sør-Aurdalsheimen og Hedalsheimen besøk av teaterforestillingen ...
Drikkevannet har så høye fluorverdier at innbyggerne i bygda anbefales å droppe både fluortannkrem og fluortabletter.

Mens vi venter på mer informasjon

Sist torsdag publiserte Hedalen.no en artikkel om fluor i drikkevannet ...