Hedalsheimen. Foto: Helge Nordby

Demenstilbudet på Hedalsheimen videreføres

Publisert av Arne Heimestøl 15.12.2023. Sist oppdatert 15.12.2023.

I kommunestyrets møte torsdag 14.12. ble det debatt rundt hva som skal skje med demenstilbudet på Hedalen bo- og servicesenter.

Dette momentet var en del av saken Boligbehov fram mot 2050 – omsorgsboliger, omsorgsboliger med heldøgnstjenester og institusjonsplasser.

Kommunedirektøren hadde foreslått at alle heldøgns- og omsorgstilbud skal sentraliseres til Bagn. Dette var flertallet i formannskapet, Roger Kjensrud (Ap), Cathrine Hagen (Ap) og Ståle Borgersen (H) uenige i.

Med 3 mot 2 stemmer ble tilleggspunktet i blått felt nedenfor vedtatt da formannskapet behandlet saken 23. november. Kommunestyret fulgte torsdag opp med å vedta det samme med 10 mot 8 stemmer.

«Dagens avdeling med HDO-plasser for personer med mild til moderat demenssykdom ved Hedalen bo og servicesenter opprettholdes, og tas med i skissert plan.»

Ragnhild Kvale (Sp) sitt forslag til vedtak fikk 8 stemmer:

«Erstatning, eventuell renovering av omsorgsboliger Hedalen bo- og servicesenter planlegges med mulighet for videreføring av HDO-tilbud.»

Det var Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og representanten Arnstein Li (Sp) som utgjorde flertallet i saken. (Cathrine Hagen (Ap) hadde permisjon da det ble votert i denne saken.)

Les også..

Lørdagssamlinga på Bautahaugen var godt besøkt. Foto: Arne Heimestøl

Bautahaugen samlingerBEKJENTGJØRELSE 

Valdresmusea informerer om sommerprogrammet på Bautahaugen samlinger. Les informasjonssida her.
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Ønsker å gi tilbud til flere

Tirsdag 11. juni fikk kulturskolens elever vise fram noe av ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Våt, men problemfri tur gjennom Vassfaret

Lions club Vassfaret har arrangert  denne turen siden 1978. I ...
Bautahaugen

Velkommen til sommeråpning på Bautahaugen lørdag 22. juni kl. 12.00!BEKJENTGJØRELSE 

Åpning av sommerutstillinga: Bare ei bjørk? Rømmegraut, kaffe og vafler ...
Begnadalen barnehage. Foto: Rune Stenslette

Forsinket oppstart av Begnadalen barnehage

Barnehageåret 2023/2024 har Begnadalen barnehage ikke vært i drift. Barnehagebarn ...
Kart

Nå er det lagt til rette for fiberutbygging i Åsli

Torsdag 13. juni vedtok kommunestyret enstemmig å bevilge 289 266 ...