Tingvoll

Statsforvalteren følger med

Publisert av Arne Heimestøl 10.12.2023. Sist oppdatert 08.12.2023.

Statsforvalteren har sendt brev til samtlige kommuner i Innlandet. Temaet i brevet er kommende årsbudsjett 2024 og økonomiplaner 2024–2027.

I brevet leser vi blant annet dette:

«De fleste kommunene i Innlandet endte med et godt resultat i 2022, over halvparten med et netto driftsresultat over anbefalt nivå på 1,75 prosent av driftsinntektene.

Kommuner med gode resultater har bedret sitt økonomiske handlingsrom ved økt disposisjonsfond. Høye skatteinntekter som ble kjent på slutten av året er hovedforklaring på de gode resultatene for mange kommuner både i 2021og i 2022.

Samtidig ser vi at for flere kommuner, ble de økte inntektene brukt til dekke merforbruk. Én av fire kommuner i Innlandet ender med et negativt netto driftsresultat i 2022.»

Les også..

Fekjær psykiatriske senter

Fekjær psykiatriske senter – Hedalen i ValdresANNONSE 

100 % STILLING KOKK OG SOMMERVIKARER – TILLKALLINGSVIKAR. Fekjær psykiatriske ...
Anette Hougsrud. Foto: Åse Østgård Hagen

Telegraf og telefon i Sør-Aurdal – del 7

Etna Telegrafstasjon ble åpnet i 1908 på Etna Jernbanestasjon. NSB ...
Rådyr

Ta godt vare på viltet – hold hunden din i bånd

Fra kommunens hjemmeside: Det er krevende forhold for viltet, med ...
Marilyn C. Almeida

Bygda for alle – konsert for alle

Over 200 innbyggere var samlet til konsert i Sør-Aurdalshallen sist ...
Flomstor elv. Foto: Stein Bergum

Denne evalueringa bør du lese

Statsforvalterens evalueringsrapport fra uværet «Hans» er nå ferdig. Viktige funn ...
Foto: Vilje Ildjarnstad Jordet

Boksalg

I forbindelse med rehabiliteringen av Hedalen barne- og ungdomsskole vil ...